background preloader

Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel

Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel
Related:  skolalucmir

Förebygg dåliga resultat när mörkret faller Vilken chock! Plötsligt blev det kallt och kvällarna är mörka. Fåglarna har slutat sjunga och jag letar efter reflexer och handskar. Morgnarna fylls med gäspningar, hostningar och täppta näsor. Sena ankomster och frånvaro börjar göra sig påminda. Fem tips för att jobba förebyggande inom ramen för undervisningen senast vecka 42: Genomgångar under lektioner är sövande och kräver mer energi än vad många har just nu. Prata om det! Hemarbete. Samarbeta!

Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte. Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. I den mikroetnografiska studien fick elever välja ut fyra särskilt duktiga lärare. Lärarnas sätt att möta elever, ansikte mot ansikte, videofilmades under matematiklektioner. Främst fokuserades svåra situationer där lärare tvingades ta snabba, ibland sekundsnabba, beslut. Eleverna valde lärare med god relationell förmåga Ann-Louise Ljungblad tar utgångspunkt i barnkonventionen och barns rättigheter att ingå i demokratiska relationer. Ljungblad beskriver att hennes nyfikenhet väcktes av vad dessa lärare gör som är så betydelsefullt så att eleverna namngav dem. Ett positivt urval av lärare Ljungblad betecknar valet av de fyra lärarna som ett positivt urval. Improviserade i de svårare undervisningssituationerna Data samlades in under ett års tid.

Struktur: Brainstorm – Kooperativt Lärande Struktur: Brainstorm Brainstorm kan användas tillsammans med andra strukturer så som Inspiratören, Karusellen eller vid par-strukuturer som PPT, Turas om eller EPA. Den lämpar sig även väl med delningsstrukturer som Switcheroo då eleverna kan ta med sig sina tankar för redovisning i nya grupper. Brainstorm är med detta en stödstruktur som kan byggas vidare och anpassas för vad målet och syftet är med undervisningen. Med strukturen Brainstorm får eleverna på kort tid komma på så många svar som möjligt på en fråga. Dela in eleverna i grupper om 3-4.Dela ut post-it lappar till alla elever eller använd mini-whiteboard.Du ställer en fråga med möjlighet till flera svar under tidspress, 1 min – 3 min. En variant av Brainstorm är Karusellen, där eleverna brainstormar kring en uppgift och sedan byter bord och fortsätter på en annan grupps arbete. Brainstorm fungerar även utmärkt att använda tillsammans med EPA och Dubbel-EPA samt andra strukturer vid handuppräckning. Klassexempel I "Allmänt"

10 Things About Childhood Trauma Every Teacher Needs to Know This is the first blog in the Childhood Trauma Blog Series, sponsored by Starr TLC. With grief, sadness is obvious. With trauma, the symptoms can go largely unrecognized because it shows up looking like other problems: frustration, acting out, difficulty concentrating, following directions or working in a group. Often students are misdiagnosed with anxiety, behavior disorders or attention disorders, rather than understanding the trauma that’s driving those symptoms and reactions. For children who have experienced trauma, learning can be a big struggle. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Steg 1. Språkutvecklande – pedagogKrstd Lärarjobbet för mig handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt gång på gång utan det handlar om att dela med sig och att lära sig av andra. Skolverket, Dylan William, John Hattie, Göran Svanelid, Lotta Karlsson, Kerstin Dahlin, Carmen Winding är mina största inspiratörer men det finns tusen andra som jag exponeras för. De som jag nämnt och övriga står för ovanstående illustration. Dylan William som förkroppsligar de två begreppen: tydligt och konkret. Förra inlägget handlade om VARFÖR man ska arbeta med ett språkutvecklande förhållningssätt. I detta inlägg försöker jag förtydliga HUR jag arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt utifrån den metod jag beskrivit i föregående inlägg. I detta fallet väljer jag att lyfta följande kunskapskrav för bedömning: Jag ägnar resterande av inlägget till att beskriva hur jag kan använda med ämnesspråket, den gula färgen. Metoder som jag använder för att arbeta språkutvecklande är dels det jag kallar för ämnesspråk. Vad betyder det?

Studiepaket Utvecklingsstörning På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om webbkakor på spsm.se Meny Studiepaket Utvecklingsstörning Det här studiepaketet vänder sig till dig som vill veta mer om vad funktionsnedsättningen utvecklingsstörning kan innebära. Studiepaketet är uppdelat i fyra moment som bland annat består av filmer, texter och reflektionsfrågor. Studiepaketets fyra moment: Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning.

Hård forskarkritik mot betygsförsök i årskurs 4 Från hösten 2017 ska 100 skolor få sätta sätta betyg från årskurs 4 på försök. Försöket är resultatet av en uppgörelse mellan regeringen och Alliansen i februari 2015. Denna vecka offentliggjorde regeringen en promemoria som beskriver försöket mer i detalj. Skolorna får anmäla sig frivilligt om de vill vara med i försöket och Skolverket väljer sedan ut de 100 skolor som ska delta. Christina Cliffordson.Christina Cliffordson, professor i pedagogik vid Högskolan Väst, anser att upplägget är problematiskt. – De blir endast skolor med en i grunden positiv inställning till betyg som kommer att delta i försöket. Regeringens promemoria tar upp detta problem och nämner att skolorna i försöket ska jämföras med skolor med liknande förutsättningar och elevsammansättningar. Hon nämner ett annat problem för utvärderarna, nämligen vad betygen i årskurs 4 ska ställas i relation till. – Men det säkraste är att ha någon form av kunskapstest, säger Christina Cliffordson.

Appen för en trygg och självständig resa ResLedaren lanserades i oktober 2014 och ger stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning, från resans start till mål oavsett var i Sverige som resan ska ske. Appen påminner om när personen ska gå hemifrån, vad hen ska komma ihåg att ta med, exempelvis busskort, mobilladdare och plånbok, visar eventuella byten, förvarnar när det är dags att kliva av… Kort och gott så sköter den all planering som en kollektivresa kräver. Målet är att personer med NPF ska känna sig trygga och självständiga nog att kunna resa med kollektivtrafiken på egen hand. Från början var appen utformad för Stockholms kollektivtrafik, men sedan sommaren 2015 är den kompatibel med resor i hela Sverige. Smidigt och samlat på ett ställe Appens pedagogiska idé formades av Anna Sjölund, som är beteendevetare och handledare med fördjupning i neuropsykiatri med över 25 års erfarenhet i området. Bakom den tekniska lösningen står Hampus Sethfors och Joel Holmberg. – Det vore en liten summa för dem.

Formida AB | Formativ bedömning med ett klick Studiepaket AKK Introduktion Studiepaketet vänder sig till arbetslag eller enskilda pedagoger som är intresserade av kunskap om och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. Det innehåller filmade föreläsningar med forskare och andra med lång beprövad erfarenhet inom AKK-området. Målgruppen är i första hand lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Om studiepaketet Innehållet är uppdelat i fyra moment som består av filmade föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan vara en fördel att välja en ansvarig person som bokar lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Målet är att deltagarna genom studiepaketet får: kunskap om AKKkunskap om, och förståelse för, omgivningens betydelse för AKKkännedom om olika AKK-sätt Moment Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning. Gå vidare till moment 1

Anne-Marie Körling Åtgärdsprogram är svåra att formulera – fyrfältaren kan hjälpa Jag har aldrig varit så förtjust i det byråkratiska arbetet med att fylla i blanketter och handlingsplaner och att formulera planer för än det ena än det andra. Jag är rätt säker på att jag delar känslan av leda inför det arbetet. Samtidigt inser jag att det behövs, det finns sådant som måste hålla juridiskt och som måste finnas formulerat i kvalitetsarbetet både på individnivå och organisationsnivå. Ett sådant dokument är åtgärdprogrammet. Jag har vid det här laget läst väldigt många åtgärdsprogram. Här är ett exempel på formuleringar från ett autentiskt ÅP som är så generellt skrivet att det skulle kunna handla om vem som helst och ha utarbetats var som helst: Formuleringarna säger en hel del om hur man ser på skolan och skolans uppgift och utformning. ”Eleven är i behov av vuxenstöd för sin sociala utveckling”. ”Eleven behöver struktur och verktyg vid självständigt arbete”. Vi är faktiskt usla i skolan på att formulera oss specifikt och konkret, uppföljningsbart. Fast, är vi usla?

Hur gör en elev som lär sig mycket? Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text. Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Frågorna var bland annat: Hur vet man och ser att en elev lär sig mycket (generellt)? Hur märks det i klassrummet? Vad gör eleven? Man ser i elevens ansikte att den hänger med. Eleven ställer många frågor och vill veta saker. Eleven lyssnar på vad som sägs i klassrummet. Eleven lägger ner mycket tid på alla sorters uppgifter. Eleven låter inget annat störa, t ex mobil, Snapchat eller andra program på datorn. Eleven har bra självförtroende och är säker på att det ska gå bra. Eleven väljer att ha en positiv inställning till det som ska göras och försöker hitta det roliga eller intressanta i alla uppgifter.

Språkstörning en pedagogisk utmaning - SPSM Webbshop 140 kr exkl. 6% moms Språkstörning - en pedagogisk utmaning är ett stödmaterial för dig som möter tonårselever. Språkstörning är en funktionsnedsättning som stäl­ler stora krav på pedagogens kunnande och flexibilitet. I den här boken får pedagoger som undervisar ton­årselever många konkreta förslag på bemötande och sätt att undervisa. Denna andra upplaga har reviderats och utökats med fler metoder och förslag på digitala verktyg. Författaren Eva Carlberg Eriksson är speciallärare och har lång erfarenhet av elever med språkstörning. Visa mer

Related: