background preloader

Corrector ortogràfic i gramatical català

NORMES DELS DIACRÍTICS: Aneu a «Més opcions» per a canviar les preferències de correcció. Si teniu algun problema, consulteu les preguntes més freqüents. Per a qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Resultats. Apareixeran subratllats errors ortogràfics, qüestions gramaticals o tipogràfiques i recomanacions d’estil. Opcions. Altres maneres d’usar el corrector. Privacitat de les dades.

Universitat de les Illes Balears

Related: