background preloader

Ladda Ner

Ladda Ner
Related:  MatematikmiakempeMatte

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd | Förstelärare i Svedala Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en grund och skapa en kultur för hur arbetet i klassrummet ska utföras. Hos mig och barnen finns det redan en del förväntningar och invanda mönster för detta men det är inte alltid säkert att dessa förväntningar stämmer helt överrens med varandra. Barnen har erfarenheter med sig till klassrummet vilket gör att de agerar på det sätt som de tror förväntas av dem och som är bekant för dem. Det kan uppstå svårigheter om man vill göra något som avviker från hur det brukar vara. Det finns ett så kallat ”Didaktiskt kontrakt” mellan lärare och elever i de olika undervisningssituationerna. Det didaktiska kontraktet skapar både svårigheter, men också möjligheter att förändra klassrumskulturer. Lektionen inleds med att jag skrivit några påståenden på tavlan. Efter denna introduktion får barnen sätta sig i sina mattepar. Exempel på frågor: ”När man simmar är man i vatt-net då” Att diskutera

Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på. Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com . Mitt exempel nedan utgår från tyskan men naturligtvis fungerar det oavsett ämne eller årskurs. Arbetar du med flippat klassrum är det ett perfekt och snabbt sätt att lägga till frågor och få en enkel översikt över svaren. Här kan ni själva prova två olika Zaptionfilmer som jag har gjort. / Sara

Instruktioner: Multiplikationsspel Vi har hittat ett jätteroligt multiplikationsspel. Vi tyckte att de andra klasserna också skulle få spela det spelet. För att de ska veta hur man gör skrev vi instruktioner till dem. Instruktioner: Multiplikationsspel Vad du behöver: – två tärningar– två färgpennor med olika färg– två personer– ett multiplikationspapperHur du gör: Bestäm vem som ska börja, kanske med hjälp sten, sax, påse eller att man slår tärningen och ser vem som får mest. Truls Matte och NO » MA-material Truls Matte och NO MA-material MatematikmatrisMatematikmatris för mellanstadiet – pdf Träna addition och subtraktion:Om att testa elever och WinnetkakortLilla additionstabellen WinnetkakortStora additionstabellen WinnetkakortLilla subtraktionstabellen WinnetkakortStora subtraktionstabellen Winnetkakort Träna multiplikation: Träna multiplikation informationLathund för att träna multiplikationWinnetkakort för att träna multiplikationTalserierFaktoriseraDelbarhetsregler och primtal LikamedDiskutera “=” med eleverna Träna decimaltal:addition med decimaltal MinnesträningBokstavs- och siffersmemory TangramTangrammallLänk till en tangramsajt: Tangrams.ca, Teacher Resources on Line – trol Pappersmallar Länk till en engelsksajt med gratis mallar: MathSphere Free Graph Paper Bloggar Länkar Truls Photography Photography Meta Truls Matte och NO is proudly powered by WordPress

Multiplikationstabeller Att behärska multiplikationstabellerna är en basfärdighet som du behöver kunna. Beroende på HUR du vill öva så finns här ett antal verktyg: Spelmiljö: Aliens attack (enkelt spel där du skjuter ner tex 2x2)Math Invaders (tränar även andra räknesätt, mera avancerat)Hoppande Pingviner (multiplayer möjligt)Granny Prix (gamla tanter tävlar i rullstol)Mathman (ät upp monster i din väg, påminner om Pacman)Mathmodels Mangahigh (tränar flera räknesätt, kräver inlogg, får ni av mig vid behov) Vårt skolid är 135268 Lösenord och inlogg är samma. Tabellträningsmiljö:

Printables Come play again later! Come play again tomorrow! Svensk författningssamling 2016:100 Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier /Träder i kraft I:2016-03-22/ Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som höjer lönen för lärare, förskollärare eller fritidspedagoger utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen.2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens utveckling i övrigt. Bidragsår 4 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förutsättningar för statsbidrag 5 § Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för 1. förskoleklass, 2. grundskola, 3. grundsärskola, 4. specialskola, 5. sameskola, 6. gymnasieskola, och 7. gymnasiesärskola. Bidragsram Utbetalning av statsbidrag Återbetalning och återkrav Uppföljning Bemyndigande Överklagande

Lego Math Game For Preschool Do you know what subitizing is? A lot of people do not even though we all do it. When I was studying how to teach elementary math, I never learned about subitizing either because it wasn’t something that we focused on but we do now. The easiest way to describe what subitizing is to think of it as the numerical equivalent of sight words. It is the ability to recognize total amounts without counting. Gather your materials. Number your bricks 1-6 with the sharpie. Invite your game player and explain the rules – roll an amount, subitize, and find the matching number. All the bricks are in a loose pile. Roll the die and recognize the amount – say it out loud.Find the brick with that number on it. Let the other player roll and repeat the steps. Keep rolling until one person has built their stack and placed it in order. If you roll an amount that you already have skip it, and you don’t grab a brick. The player who has built their stack first wins. I won the first game, and she was not happy.

Favoritmatematik och mattesagor! | rebbelberga-lejonet Vårt arbete med multiplikation fortsatte med att eleverna själva i grupper fick konstruera egna ”ramberättelser” som finns till bilder i upplägget av boken. Det var effektiva elever som tillsammans gjorde små berättelser med uppgifter som lämnats öppna att besvara. I boken finns det en skata som heter Sally och en ekorre som heter Kurre, de hjälper till att förklara olika begrepp och har kluriga funderingar. Bilderna ägs av Studentlitteratur, och finns i Favorit matematik. Tabell 3 och 6: Klassen skulle ha snäckletning. Tabell 9: Isa är ute i skogen och samlar kottar. Tabell 7: Kurre samlade kottar i skogen med 7 elever som samlade 10 var. Tabell 4 & 8: Charlie och Isa var och lekte i en park. Tabell 5 och 10: Kurre har 10 växter och Sally vill ha lika många växter som Kurre. Tabell 2 och 4: Sally och Kurre skulle gå och köpa mat i mataffären. – Ska vi köpa två påsar potatis, två lådor lingon och tre äpplen? Klassen skulle leta snäckor.

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. Det handlar alltså inte bara om att komma fram till rätt svar, utan att lära sig olika strategier, att träna på att berätta hur man tänkte, att fundera över om svaret är rimligt och att i förlängningen kunna skriva ner sin lösning matematiskt. Talområde 1-20 POJKAR och FLICKOR (dubbelt, totalt)BLOMVASEN (dubbelt, totalt)KULPÅSEN (fler än, totalt)ANNAS MYNT (värda, mynt)BARN PÅ LED (början, slutet, ordningstal)VILKA ÄR TALEN? Talområde 20-100 Talområde >100 PLANKAN (division, bild) Tal i decimalform

I sagans värld | sarabeche Tänk att ibland är timingen bara perfekt! Just som vi befinner oss i sagans värld så ser kronprinsessan Victoria och Prins Daniel till att nedkomma med en liten prins! Foto: Det var en gång en kronprinsessa och en prins som bodde i ett land långt upp i den mörka Norden. Ett perfekt tillfälle för tillsammansskrivande, den återberättande genren och sagans typiska drag: Tiden: obestämd, ”Det var en gång…”, ”För mycket länge sedan…”, ”I ett land lång borta…” Miljön: obestämda platser, inga miljöbeskrivningar ->egna inre bilder Figurgalleriet: prinsar, prinsessor, troll, jättar, drakar, trollkarlar, goda och onda feer, häxor, hjältar, bedragare, styvmödrar, den fiffige yngste brodern, det föräldralösa barnet, dummerjönsen m. fl. Rollfigurerna – namn och egenskaper: inga namn istället utseende eller egenskaper Snövit, den hemska häxan, den modige prinsen… De magiska föremålen och talen: magiska föremål, 3-tal, 7-tal Snövit och de sju dvärgarna

Övningar i appen Make IT – går att använda utan app på smartboard | IT i särskolan för personal och föräldrar Jag har gjort några övningar i appen Make IT. Man kan öppna länken på en dator/ smartboard och spela där utan att ha appen. Så här kan övningarna se ut. Sortera färger Antal Färg och form Addition Det här inlägget postades i Jul, Make IT, Smartboard, Sortera och har märkts med etiketterna ipad, Make IT, räkna, smartboard, Sortera.

Related: