background preloader

“Lärare ger för låga betyg”

“Lärare ger för låga betyg”
– Det finns en fara med att använda matriser och checklistor i alla moment kring eleven. Lärare måste ha en förmåga att se utanför den mall de kanske använder och istället se helheter då det kommer till den slutliga betygssättningen. Per Måhl är expert på bedömning och betyg och har arbetat med kvalitetsgranskning av betygssättning på Skolinspektionen. Han menar att lärare måste lära sig att kommunicera väldigt konkret och tydligt om vad eleverna ska kunna, men även börja diskutera mer sinsemellan om hur de hanterar det frirum som finns i styrdokumenten för skolan. Flera missuppfattningar 2011 infördes ett nytt betygssystem i Sverige, där det blev fler betygssteg och nya kunskapskrav. Tanken var att medvetet minska betygsinflationen så att eleverna som går ut med toppbetyg bara är de absolut bästa. – Jag får ofta frågan om eleven måste kunna allting i det centrala innehållet. En andra missuppfattning som Per Måhl tar upp är bristen på helhetsbedömningar. Vad ska mätas?

http://www.specialnest.se/skola/larare-ger-laga-betyg

Related:  kristinaklemptskrivaSpecial nest

Öronproppar i skolan är inte normalt Svensk skola präglas av stök och bråk. Det är orimligt att elever tvingas sitta med hörselkåpor. Elevernas framtid står på spel. Hörselkåpor som stänger ute höga ljud är inte bara skyddsutrustning för byggarbetare. Barn som sitter med hörselskydd för att kunna koncentrera sig är en vanlig syn i svenska klassrum. Faktum är att var femte elev använder öronproppar i skolan. Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först. Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under.

Jollerkoll för tidig upptäckt av tal-, språk- och kommunikationsstörning Tidigt ljudande, som bebisar gör, är en föregångare till tal. Stavelsejoller, alltså den typ av joller som består av en konsonant och en vokal, exempelvis dä, ba, ma, dada, gaga är talets byggstenar. – Starten av stavelsejoller före 10 månader är jätteviktigt för det verkar kunna förutsäga utvecklingen av t ex barnets ordförråd och språkljud, säger Carmela Miniscalco, logoped, docent och universitetslektor. Hon tillägger att alla barn, oavsett uppväxtmiljö, när de är födda och oavsett om det talas olika språk i barnets miljö, har stavelsejoller. – Har man inte stavelsejoller kan man få problem i sin språkutveckling, säger hon.

Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter I förra inlägget skrev jag om språkstöttning och stödmallar och jag tänkte i detta inlägg kort berätta om hur jag använder mig av exempeltexter och stödstrukturer vid skrivandet lite mer ingående. Men först lite om vad som fick mig att landa i metoden att arbeta språkutvecklande. För två år sedan började jag fundera mer och mer på hur jag kunde stötta mina elever i språkundervisningen. Jag kom i kontakt med många pedagoger som talade varmt om språkutvecklande undervisning och blev nyfiken på vad det var. Jag hade många elever som inte nådde målen.

"Lugnt bemötande minskar konflikter" Man har länge känt till att en persons stämningsläge påverkar omgivningen. Uttrycket “ett smittande leende” säger kanske något om just detta. Men hur går den här överföringen av känslor till? del 1: Sociala medier Sociala medier kan vara ett ypperligt hjälpmedel för lärare. Här ger jag ett par exempel på vad jag menar: Twitter är riktigt bra fortbildning för lärare och skolledare.

Stöd för att ge exempel på bildspråk Jag brukar skriva om planering med koppling till kunskapskraven och hur jag visualiserar och konkretiserar detta för eleverna. Just i detta inlägg tänkte jag skriva om bedömningsaspekten språklig variation. Begreppet språklig variation inbegriper bl a ordföljd, synonymer, grammatiska strukturer, nominaliseringar, ordförråd och fasta uttryck. Undervisningen bör utgå från läst text och det skrev jag ganska omfattande i Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter, men kort går inlägget ut på att konkretisera vad aspekten innebär genom att exemplen utgå från läst text. Detta bör sedan bedömas i skriven text.

Appen som hjälper till vid spisen Louise Orlenius är lite avvaktande när hon öppnar dörren. Det är några minuter för tidigt. Först när jag har tagit av mig ytterkläderna, och hunnit hälsa på den lilla svartvita dvärghamstern Dora, ringer Louise alarm. Det som hon hade satt på för att påminnas om vårt möte. Louise har autism. Undervisning, del 1: Introduktion Det här blogginlägget är en introduktion till en bloggserie som kommer handla om undervisning. I det här första blogginlägget problematiserar jag lite kring skolan och lärarrollen. Har du upplevt en fantastisk lärare någon gång? Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja det var en åsknatt så att allt oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen, bara de grymma vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra väder och flög med tjut och skrik runt rövarborgen på Mattisberget.

Träna hjärnan och bli smartare – Vi vet idag att hjärnan är plastisk. Det innebär att den kan stretchas och att vi kan träna upp vår hjärna att klara saker vi inte kunnat förut. Ett barn som har svårt med läsningen blir bättre på att läsa genom att träna. Det är samma sak med träning av till exempel sociala förmågor. Tränar vi dem intensivt så blir vi bättre. Kristina Bähr är barnläkare och har under flera år arbetet som skolläkare.

Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith Ingen slöjdlärare skulle beordra eleverna att såga utan att först gå igenom hur man använder sågen på bästa sätt, eller beordra eleverna att använda symaskinen utan att först lära eleverna hur man hanterar alla spakar och rattar. I språkundervisningen har vi inga sågar eller symaskiner, men vi använder verktyg. Och även vi måste lära eleverna att använda verktygen. De verktyg jag tänker på är våra språkliga strategier. Jag brukar fråga mina elever vad en strategi är och de brukar komma med kloka svar.

Semester - Svenskanoveller Wiki - Wikia Av: Jan Samuelsson Att åka på semester med familjen borde vara en upplevelse som ger ljusa minnen men så är det inte för alla. Vad kan göra att sådana minnen blir mörka och svåra? NÄR HAN TANKAT färdigt går han fram till hennes nedvevade ruta och frågar om det är något hon vill ha. Hon ruskar på huvudet och följer hans steg mot den dygnet-runt-öppna bensinmacken. När han försvinner in genom dörren lutar hon sig framåt och stänger av bilradion.

Related: