background preloader

Clipartsalbum -Gratis bilder

Clipartsalbum -Gratis bilder
Related:  Planering

Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna. Sedan vi började att arbeta mer systematisk med genrepedagogik utifrån Cirkelmodellen och fokusera och fördjupa oss i en texttyp i taget blev det ännu mer naturligt att koppla det till idrotten. När vi arbetade med berättande texter förde jag in berättandet även i idrotten. Tillsammans byggde vi upp ett landskap med olika utmaningar och eleverna fick välja vilken huvudperson de vill vara i sagan. Antingen en sköldpadda eller en hare eftersom sagan handlade om just dessa två djur som en dag kom på att de skulle tävla om vem som var snabbast. Jag läste sagan och eleverna agerade och rörde sig som det djur de hade valt. Narrativ text/Berättelse Åk: 1-3 År: 2015 2-3 veckor 1-2 pass i veckan Förankring i kursplanens syfte: · formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Celebrating Wildflowers - Just For Kids - Coloring Wildflowers Get out your crayons and get ready to color! Celebrating Wildflowers has pages and coloring books you can color while learning more about wildflowers. We also have some noxious weeds to color. You can learn how they can threaten public health, agriculture, recreation, wildlife, property, and our native plants. Color Wildflowers Color Wildflowers are wildflowers you can color! Color of Flowers Color of Flowers are color-by-number pages. Coloring Books Coloring Books are entire wildflower coloring books you can color! Color Noxious Weeds Color Noxious Weeds are weeds you can color!

Wikimedia Commons -Bilder från Wikipedia Cancel Edit Delete Preview revert Text of the note (may include Wiki markup) Could not save your note (edit conflict or other problem). Please copy the text in the edit box below and insert it manually by editing this page. Upon submitting the note will be published multi-licensed under the terms of the CC-BY-SA-3.0 license and of the GFDL, versions 1.2, 1.3, or any later version. Add a note Draw a rectangle onto the image above (press the left mouse button, then drag and release). Save To modify annotations, your browser needs to have the XMLHttpRequest object. [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]$1 [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Changing image note]]$1 [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Removing image note]]$1

- Teach Students About Creative Commons: 15+ Resources 0 Comments March 9, 2014 By: Shelly Terrell Mar 9 Written by: 3/9/2014 3:03 PM ShareThis Included in the Digital Tips Advent Calendar and part of the Effective Technology Integration category “Nothing is original. Your students will often use images, music, and content created by other individuals. Students can learn about Creative Commons licenses by watching this slideshow explaining Creative Commons. Sites for Creative Common Images Flickr- Go to the Flickr Advanced Search page. Sites for Creative Common Sound Files & Music Challenge: Teach your students about Creative Commons. cross posted at teacherrebootcamp.com Shelly Terrell is an education consultant, technology trainer, and author. Alert to All Users of the Disqus commenting system: Because of a recent global security issue, the Disqus website recommends that all users change their Disqus passwords.

Arbetsscheman | Min undervisning Jag använder ofta arbetsscheman och fick en ide om att göra några i Canva. Så här blev de och här finns arbetsscheman som pdf för utskrift om så önskas. Varför arbetsscheman? Här finns några enklare arbetsscheman en i punktform och ett per lektion. Spana in min pärla om stödinsatser för mer konkreta metoder för att arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åp. The Best Copyright-Free Photo Libraries: - DotGovWatch Exposing the good, the bad, and the buggy - A Blog Monitoring U.S. Federal, State, and Local Government Websites Thousands of photos taken by U.S. Government employees as part of their official duty are free of copyright and free to use. Based on my extensive review of government photo libraries, the best collections below. Or just use the search I made. Search Public Domain Photos: #1 — HiveStock.com Awesome, high-resolution photos of landscapes, sunsets, mountains, flowers, animals, science, and much more. Image Quality: Excellent! #2 — Agricultural Research Service Beautiful, high-resolution photos of plants, animals, agriculture, and agricultural research. Image Quality: Excellent! #3 — U.S. Photos of scenery, wildlife, people in the outdoors, and miscellany. Image Quality: Average – Excellent! #4 — Department of Defense Photos of soldiers, vehicles, and operations in Army, Air Force, Navy, and Marines. Image Quality: Good – Excellent! #5 — Yellowstone National Park Photos of everything in the park including scenery, plants, animals, wildfires, geo-thermal activity, park visitors, etc.

Sök resurser med Creative Commons-licens På den här sidan presenteras ett litet urval av söktjänster och samlingar med Creative Commons-märkta resurser. Det kan till exempel handla om bilder, filmer och musik som genom sin Creative Commons-licens tillåter att verket sprids också på internet. Via CC Search får du möjlighet att söka samtidigt i en rad tjänster/sökmotorer som samlar Creative Commons-licensierat material, till exempel Europeana och Flickr. Du väljer själv, innan sökning, om du vill söka i en, flera eller samtliga tjänster. CC Search Tips: Tänk på att du får fler träffar om du söker på engelska eftersom flera av arkiven är engelskspråkiga och märkta på engelska. Om du är osäker på hur licenserna fungerar kan du läsa mer här: Creative Commons i skolan Sök i Historiska museets samlingar Den här tjänsten ger tillgång till digitaliserade föremål ur Historiska museets samlingar. Platsr - Riksantikvariets webbplats för berättelser och minnen Bilder på miljöer och transport från förr till nu Spårvägsmuseet på Flickr

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell Elevaktiv helklassundervisning Elevpassiv helklassundervisning The Big Five

Coloriages, bricoler et photos | Images éducatives

Related: