background preloader

Information om språkstörning – Logopedforum

Information om språkstörning – Logopedforum
I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning. Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips.! Information om språkutveckling och språkstörning Specialpedagogiska skolmyndigheten Arbeta med språkstörning i skola och förskola (SPSMs nya stödmaterial) Språkens hus, ett center för språkstörning och flerspråkighet Språkstörning – en pedagogisk utmaning” av Eva Carlberg Eriksson Boken ”Ibland låtsas jag att jag förstår” av Malena Sjöberg Infoteket (Landstinget i Uppsala län) Logopeden i skolan (logoped Johanna Kristensson) Forskningsbloggen (logoped och doktorand Anna Eva Hallin) Språklek (logoped Astrid Frylmark) Snicksnacksnoken (logoped Elvira Ashby) Hatten förlag: logopeden tipsar Information på andra språk Web-TV

http://logopedforum.se/2016/01/28/information-om-sprakstorning/

Related:  språksvårigheter, dyslexi etcSpecialpedagogikSpråkutvecklande arbetssättLäs- och skrivanpassningarLäs- och skrivsvårigheter

Tillgänglig text? Det går delvisGå in på Inställningar (ikonen med kugghjulet) i din iPhone eller iPadGå till AllmäntGå sedan till HjälpmedelScrolla sen till funktionen tal och se till att det ser ut som på bilden nedan Den inställningen du nu gjort via Inställningar, behöver du bara göra en gång. För att använda inställningen i Legimus, gör du så här. Öppna appen Legimus som du är inloggad i med dina inloggningsuppgifter. Du duttar på förstoringsglaset (bild 1) och skriver in det du söker efter (i mitt fall en boktitel bild 2). Om du sedan markerar det du skrivit in i sökfältet (bild 3) och duttar på pilen så kommer en ny meny upp (bild 4) och där kan du dutta på läs upp.

Kamrat - etik & moral (steg 1) Med hjälp av “Kamrat” kan du skapa en röd tråd i ditt värdegrundsarbetet. Kamrat består av ett antal steg och syftet är att skapa och upprätthålla en gemensam värdegrund på skolan. Stegen består av konkreta klassövningar med tillhörande lärarhandledning och elevmaterial. Kamrat genomsyras av följande begrepp: Kamratskap, Attityd, Moral, Respekt, Ansvar och Trygghet. Den centrala delen i Kamrat är ett ”klotterplank” som vi har valt att kalla ”Värdegrundshuset”.

ThereseLinnér Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola. Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Att jag själv tycker att det är klurigt är nog för att långt inne finns samma vånda gömd. Vi bär mycket med oss i in i vårt uppdrag.

Studiepaket - NPF Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. HELP Start Grundpaket - Nypon Förlag Här arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet och ger gott om tid för överinlärning. Materialet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade övningar i böcker och datorprogram. Det är roligt, laborativt och ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet. HELP Start utgår från modern forskning om dyslexi och tar hänsyn till både det som brukar vara problematiskt just för svenska elever i mötet med engelskan och de svårigheter som dyslexi ofta innebär.

Hjärnpodden - Kristina Bähr: #15 - Lågaffektivt bemötande i skolan - Intervju med Maria Bühler Lågaffektivt bemötande används i skolan genom att förutsätta att barn "vill göra rätt om de kan" (Ross Greene). I Sverige finns ett nätverk av psykologer, som arbetar med lågaffektivt bemötande i skolan och i det nätverket arbetar Maria Bühler, som är gäst i detta avsnitt av Hjärnpodden. Grunden i synen på barn med problemskapande beteenden är att kraven är för stora och barnet/ungdomen har bristande färdigheter i sättet att hantera kraven. Det kan bero på stress, belastning och/eller olika kognitiva funktionshinder, som är osynliga på utsidan.

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet. Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och språkutveckling- ospecificerad. Listan kan göras lång!!!! Snurrar det hos dig lika mycket som hos mig när logopeden börjar förklara? Hur var det nu….? Active reading Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser. På detta vis hjälper Active Reading eleven att förbättra läsförståelsen och att utöka sitt engelska ordförråd. Eleven får tillgång till ljudfiler till alla bokens texter som ett extra stöd till läsningen. New Words Active Reading består av 30 fristående kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare berättelse.

Definition av generell språkstörning - Vallentuna kommun Generell språkstörning innebär nedsättning av språkets samtliga funktioner, både impressivt och expressivt. De impressiva funktionerna är vår "input", det vill säga hur vi bearbetar och tolkar inkommande information av ljud, stavelser, ord, meningar och undertexter. De expressiva funktionerna är vår "output", det vill säga hur vi uttrycker oss med hjälp av artikulation, meningsbyggnad, ordval, ordförråd och berättarteknik. Det vanligaste förloppet hos barn med språkstörning är att barnet börjar tala sent, ibland först vid treårsåldern. När talet väl kommer igång är det ofta svårförståeligt på grund av fonologiska avvikelser, det vill säga att ljudsystemet inte är intakt. Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige - Rädda Barnen Hur kan du bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Se våra korta filmer där Rädda Barnens psykologer Pernilla och Jannes pratar om vad trauma är och om barns behov av trygghet och goda relationer. Film 1: Så påverkas barn som är utsatta för påfrestningarI den här filmen ger vi svar på frågan om vad trauma egentligen är. Vilka barn gäller det och syns det på dem? Behöver alla barn behandling?

Läslyft för lärare som undervisar i förskoleklass Läsåret 2015/2016 genomgår samtliga lärare som undervisar i förskoleklass Skolverkets fortbildning, läslyftet. Läslyftet är en del i Svedalas satsning – att utveckla undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas. Läslyftets fortbildningsmodell innebär att lärare, med stöd av handledare, diskuterar didaktiska frågor och undervisningssituationer. I modellen ingår också att pröva nya metoder i sin egen undervisning.

Related: