background preloader

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl
Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande? Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska. Rapporten visar att det är vi lärare som måste ge eleverna det stödet. Hur kan vi göra så att eleverna utvecklar sitt skrivande? Vi måste arbeta mycket mer aktivt med vad och var eleverna behöver stöd i skrivandet. Ett väldigt bra stöd kan man få om man använder sig av gamla nationella prov i svenska som utgångspunkt för att eleverna ska få syn på olika textkvaliteter. Syftet, med att arbeta med att se till att alla elever förstår hur uppgiften ska utföras och vad vi förväntar oss på olika nivåer innan den görs, är a och o för högre måluppfyllelse. Att tolka en instruktion och förstå bedömningsaspekterna

http://lrbloggar.se/annikasjodahl/hjalp-hur-far-jag-elever-att-utveckla-sitt-skrivande/

Related:  Inför nationella prov i svenskaSkrivaskriva

Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först. Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. Vad är gestaltning? Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio.

Kommatecken är bra, men inte till allt Den fyndiga titeln på Maggie Strömbergs bok om Miljöpartiet gör det omöjligt att inte tänka på låten ”Dom andra” av rockgruppen Kent, där just denna strof återfinns. Det är dock finkänsligt av Strömberg att hon utlämnar den efterföljande strofen: ”Vi har spelat ut vår roll /…/ vi skulle kommit längre men räckte inte till.” Men hon hade mycket väl kunnat skriva under även på denna del av Kents text, ty boken är i sin saklighet en förödande vidräkning med det som Miljöpartiet blivit. Och kanske även med vad partiet en gång var. Partiet bildades 1981 som en reaktion på det politiska etablissemangets manipulativa hantering av kärnkraftsfrågan. De partier som ville behålla kärnkraften genomförde en folkomröstning där även de båda linjer som ville ha kvar kärnkraften framställdes som avvecklingsinriktade.

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat. Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker på skrivdelen utifrån häftet de läst till läsförståelsen. När de återger ska eleverna använda ett ämnesrelaterat språk. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning Har du hört talas om adjektivsjukan? Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter.

Satsradning Nobelpris, Augustpris eller saklighetspris? Låt din ambitionsnivå avgöra hur ofta du ska använda bindeord mellan huvudsatserna! Olika falla ödets lotter. Per Olof Enquist får Augustpriset, dagstidningarnas sportsidor skälls för språkslarv. Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov Det kan vara svår att planera för hur man ska göra ett schemabrytande schema för de kommande muntliga nationella proven och i år kommer vi att göra det på min skola. Jag vet att det är efterfrågat hur man gör rent konkret och jag ska se om jag lyckas förklara hur vi går tillväga i detta inlägg. I mitt arbetslag har vi en fantastisk organisatör som kan detta med att räkna på elever, grupper och lärare och sedan sätta ihop ett schema. Hon är matematiklärare och har gett sitt tillstånd att jag får dela planeringen så om ni lånar av den får ni gärna ge Ann-Kathrin Holm all cred.

Att utveckla sitt skrivande » Meningar med elever I menyraden kan du klicka fram andra underlänkar på hur du utvecklar ditt skrivande med bl a gestalningar och person- och miljöbeskrivningar. Du hittar även responsark och skrivprocessen visualiserat. Att utveckla ditt skrivande kan du göra genom att: förklara varförge konkreta exempelanvända bildspråk och olika person- och miljöbeskrivningargestaltavariera ditt språk med längd på meningar, inledningar och längden på meningarnaställa frågor för att ge djupproblematisera med olika perspektivgeneralisera

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning Har du hört talas om adjektivsjukan? Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv.

Related: