background preloader

Ondskan

Ondskan
Eleverna tränar på att sammanfatta text, förutspå handlingen och analysera karaktärerna i en text. De får också ”läsa mellan raderna”, koppla texten till omvärlden och andra texter (om barnaga), samt uttrycka egna tankar/åsikter. Eftersom kapitlet vi ska läsa innehåller en del antydningar till våld är det lämpligt att inledningsvis samtala om barnaga. Vi läser tillsammans Vart tionde barn blir slaget och/eller om personliga erfarenheter Den som blir slagen förlorar sin barndom. Att fundera på: Vad handlar artiklarna om? Orsakerna till att en förälder slår sitt barn kan vara många: missbruk, sjukdom, trötthet, påfrestningar i relationen till sin partner, dålig ekonomi eller stress. På vilka sätt kan våld mot barn se ut? Vi tittar på klippet om påven eller läser en artikel: Vad säger du om “but never in the face”? Vi tittar på kartan som visualiserar de länder som har en lag mot barnaga. Vad tänker du om den? Jag presenterar Ondskan och sammanfattar vad boken handlar om. “Vänner igen?” Related:  Identitet/biografiSvenskaSvenska

Normbrytande litteratur eller litteratur som pekar ut det normbrytande - Det öppna klassrummet Visst känns det att det är sommarlov nu? De sista veckorna fullspäckade med betygsättning, mentorsdagar, avslutningsfester och skolavslutningsbestyr, därefter efterarbete och utvärderingar – och sedan: Lugnet. Även om värdegrunden ska finnas med oss hela tiden, i precis allt vi gör, så är det inte konstigt om det känns aningen avlägset att föra djupare diskussioner kort inpå och i början av sommarlovet. Så känner åtminstone jag, som dessutom väntar barn vilken sekund som helst och därmed har huvudet fullt med annat. Att bli förälder utan att föda den här gången, det kommer bli stort. Jag brukar vara duktig på att släppa jobbet, i alla fall de stressande aspekterna av det, under ledigheterna. Under terminerna hinner jag sällan läsa så mycket skönlitteratur som jag borde, och därför gäller det att passa på när jag är ledig – och då samtidigt se till att upptäcka nya böcker att läsa tillsammans med eleverna. För ett år sedan lät jag mina åttor ha kärleksbokcirklar i smågrupper.

Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald Vårt svenska språk är en omistlig del av vårt gemensamma svenska kulturarv och vi måste därför bevara det för efterkommande generationer.” Så lyder slutklämmen i en debattartikel som nyligen publicerades på nätet. Debattören vill inte tillåta lånord från engelskan. Ord som ”workshop”, ”basic” och ”outfit” måste stoppas. Skribenten är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ersättare i kulturutskottet. Hotet mot nationens språk kommer inte bara utifrån. Tanken på ett nationellt enande språk är inte ny. Två saker var viktiga på 1600-talet: den lutherska läran och trohet mot kungen. Språken kom med landvinningarna, de nya territorierna, och med invandrarna. Barockens brokiga överflöd syntes i språket. Men en språklig rening bedrevs också inom rikets gränser. Then Swänska Argus blev inte långlivad, men hans språkliga kamp fördes vidare. Sverige blev därmed närmast unikt språkligt homogent. Nu är normen åter mångfald. Dialekterna har tappat sin töntstämpel.

Fakta om våld mot barn - BRIS När Bris startade 1971 var det första kravet som organisationen drev att allt våld mot barn skulle förbjudas. Ifjol firade lagen mot barnaga 35 år i Sverige, och toleransen mot våld mot barn är väldigt låg i Sverige. Men det betyder inte att våld mot barn inte förekommer. Förra året handlade över 3 500 av Bris kontakter med barn och unga om våld. Samma år polisanmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn och unga. Av dem gällde 9 870 barn och unga mellan 7 och 14 år, och 3 800 barn mellan 0 till 6 år. En rapport som Bris tagit fram tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige visade att för endast 9 procent av de anmälda misshandelsbrotten mot barn mellan 0-6 åren 2009-2013 kunde en gärningsman dömas för brottet. När Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde en attitydundersökning bland svenska föräldrar 2011 svarade 92 procent att det inte var rätt att vare sig slå eller ge barnet en örfil även om barnet gjort föräldern arg. Studier visar att yngre barn oftare misshandlas än äldre barn.

Litteraturanalys Analys innebär att man plockar ner något i mindre delar och med hjälp av delarna försöker man förstå helheten. Det finns inga rätt eller fel, bara mer eller mindre rimligt när man diskuterar analys. En analys är individuell: "att beskriva hur en kaka smakar" (referens till Prousts Madeleinekaka) genom att dra referenser (kopplingar) till bacon måste det vara fel på smaksinnet eller så vill man provocera. Det finns inte ett rätt svar eller en tolkning av en text: man tycker olika. Fastän man tycker olika kan man hitta gemensamma referenspunkter och därigenom möjliggöra vidare diskussion kring en text, men hävdar man att t.ex. Lagen av Kafka handlar om livets möjligheter och lättillgänglighet blir diskussionen kort. Läs mer om Madeleinekaka , Litteraturvetenskapliga begrepp , Nivå 1: man ser enbart till vad texten handlar om - berättelsens intrig. Det finns olika detaljer du kan leta efter redan när du läser texten du ska analysera. = ur vems synvinkel handlingen återges. Jagform? Bildspråk

Svenska klassiker som e-bok och epub Mötet med Nelson Mandela… Mina elever har lärt sig mer om andra världskriget i både SO och svenska. De har bland annat läst delar av Anne Frank, sett filmer som Pianisten (en del såg Schindler och Pojken i randig pyjamas på eget bevåg) och träffat överlevaren Mietek Grocher. Via en artikelserie i DN kom vi in på nutid och andra liknande historiska händelser, bland annat Apartheid i Sydafrika. Vi såg filmen om Nelson Mandela vars livsöde fängslade många elever. I den slutliga uppgiften skulle eleverna träffa en av alla personer de lärt känna. Just ja… bilden är gjord med greenscreenteknik med hjälp av Alfafunktionen i Pages (Mac).

#hashtag "Aga och misshandla är inte samma sak" | Familj | Wendela Barnaga är förbjudet i Sverige sedan 30 år. Men gränserna för vad som är tillåtet verkar vara flytande för många av Aftonbladets läsare: 30 procent tycker att kan daska sitt barn i rumpan 20 procent tycker att man får slå sitt barn på fingrarna 50 procent tycker att man får ta hårt i armen. Sverige var först i världen med att införa förbud mot att slå barn. Bara 23,6 proent mostsätter sig helt de olika exemplen på fysiskt våld och instängning i Aftonbladets läsarenkät. Aga = disciplin? Signaturen ”Beingelvall, 24”, hör till dem som är för fysisk bestraffning. Många läsare sätter också likhetstecken mellan ouppfostrade barn och frånvaro av aga: "Det är ställt utom allt tvivel att Sverige, det land som gick i täten för införandet av förbud mot barnaga, som resultat nu har världens mest ouppfostrade ungdomar!" ”Redan Sokrates visste bättre” Det ger dock inte läsaren ”Radera” mycket för: "Jag ska citera Sokrates. Bland läsarna som är emot alla former av aga återkommer argumentet att våld föder våld.

Uppg 12: Att bygga en roman | Plugga svenska Hur gör egentligen en författare när han/hon skriver en roman? Medvetet eller omedvetet gör författaren en mängd val när romanen byggs upp. En del av svenskämnet handlar om att lära sig hur en denna romankonstruktion är utförd. Eller uttryck med andra ord: vilka olika grepp grepp en författare tagit för att ge romanens dess form. Det arbetsmaterial i du ska använda är de tredjevärldenromaner som vi just nu läser. 1. Svara på frågan och ta med ett citat från din bok som visar att ditt svar stämmer. Ett berättar-jag som är huvudperson. De tre första alternativen innebär en begränsning, berättaren kan inte berätta allt, bara det som syns. 2. Berätta kort om vilken av pukterna nedan din berättelse följer. En handling.Parallellhandling. 3. Förekommer det några tillbakablickar? Ibland lämnar en berättelse sitt spår och tar med sig oss läsare till något som hänt tidigare, något som förklarar det som händer i den pågående berättelsen. 4. Välj ute en miljöbeskrivning. 5. 6. 7. 8. 9.

Eldens hemlighet Läs bokenSvara på frågor på textenSkriv en sammanfattning av bokenSkriv vad du tycker och tänker om boken (omdöme)Delta i diskussionerLeta fakta om landet Frågor på texten: a) Till vems minne är boken skriven? b) Vad heter huvudpersonen? c) Vad får du veta om huvudpersonen i kapitel 1-2? d) Vilka känslor skildras i kapitel 1-2? e) På vilket sätt börjar boken? f) Vad betyder Maria och Sofias efternamn Alface? g) Hur beskriver författaren miljön? h) Vilken tycker du är bokens vändpunkt? i) Vad är en mina? j) På sidorna 154-155 förstår Sofia äntligen eldens hemlighet. k) Vad menar författaren med: ”Svarta människor kunde blekna av sorg och smärta.” l) Beskriv med egna ord hur du tror att Sofia känner det natten hon sitter i rullstolen och ingen människa syns till. m) Varför hittar Sofia på namn till sina ben? n) Tycker du att bokens titel är bra? - Varför? - Vad betyder titeln? - Hur får du veta vad titeln betyder? Skriv en sammanfattning av boken!

Hassan Blasim novell ”Carlos Fuentes mardrömmar” I Irak hette han Salim Abd al-Husayn och jobbade åt den lokala förvaltningen som renhållningsarbetare. Han ingick i en grupp som hade fått i uppdrag av kommundirektören i huvudstaden att röja upp efter bombdåd. Han dog i Holland 2009 under ett annat namn: Carlos Fuentes. Uttråkad och äcklad, som alla andra olycksdagar, sopade Salim tillsammans med sina kollegor ihop resterna av en lokal gatumarknad efter att en minerad tankbil hade exploderat i närheten. Salim hade inte samma tur som sina kamrater när det gällde att hitta värdesaker som döden hade lämnat efter sig. När han lämnade in ansökan om asyl i Nederländerna anhöll han också om att få byta namn från Salim Abd al-Husayn till Carlos Fuentes. Läs intervju med Hassan Blasim här. Salim hade rådfrågat en kusin som bodde i Frankrike om namnbytet. Kusinen bläddrade igenom en bunt med tidningar i köket medan samtalet fortsatte. Carlos Fuentes var mycket belåten med sitt nya namn, och även med den vackra staden Amsterdam.

Related: