background preloader

Ίδρυμα μειζονος ελληνισμού

Ίδρυμα μειζονος ελληνισμού
Related:  E- ducationΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστολόγιο Γενικού Λυκείου Ελεούσας - Τα νέα του σχολείου μας!!!! 2ο σενάριο Ο έρωτας και το φύλο στη λογοτεχνία Οι άγγελοι τραγουδάνε. επίσης [...]. τα πουλιά μυριάδες, οι ψυχές όσες και οι συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν οι ήχοι και τα λόγια, όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν». Εξεταζόμενα κείμενα: Ερωτόκριτος (16ος-17ος αι. Έρωτος αποτελέσματα (σ. 169 -17ος-18ος αι. Μονόλογος ευαισθήτου (σ.340- 19ος αι. Παράλληλα κείμενα: Αντιγόνη του Σοφοκλή Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ Κοντά σου της Μαρίας Πολυδούρη 1η ώρα στην τάξη: Εντάσσουμε τα εξεταζόμενα κείμενα στην εποχή τους, εξετάζουμε το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο που τα γέννησε και αναζητούμε γενικά χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής παραγωγής στις συγκεκριμένες περιόδους. 2η ώρα στην τάξη: Διαβάζουμε (σελ. 102) συνοπτικά την ιστορία του Ερωτόκριτου και καταδεικνύουμε δύο βασικά θέματα : α) ο έρωτας ως ψυχοκίνητρο και β) ο ηρωισμός του νέου ως μέσο, σύμφωνα με το ιπποτικό πνεύμα, που θα οδηγήσει στο ευχάριστο τέλος. Διαβάζουμε (και ακούμε) το παρακάτω απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο 3η ώρα στο εργαστήριο Εργασίες:

Καλώς ήλθατε Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - Αρχείο «Η ραδιοτηλεοπτική μας κληρονομιά» Η ΕΡΤ σας προσκαλεί να γνωρίσετε το πλουσιότερο Αρχείο της Ελλάδος που αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε εικόνα και ήχο. Περιηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο, του οποίου το περιεχόμενο καθημερινά θα εμπλουτίζεται με την πρόοδο των εργασιών της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης. Το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων της ΕΡΤ Α.Ε. ξεκίνησε πιλοτικά με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους) μέσω του Μέτρου 1.3 (Προσκλήσεις 65, 172) του Ε.Π. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση AE

Google Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Ψηφιοποιημένες Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. ΕΡΓΟ 1: Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου Το Ε.Λ.Ι.Α. υλοποίησε το πρόγραμμα "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.", στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3 : "Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού". ΕΡΓΟ 2: "Πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μέσα από φωτογραφικές και εκδοτικές καταγραφές (1852-1980): Ανάπτυξη και Ανάδειξη Ολοκληρωμένων Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α." Το Ε.Λ.Ι.Α. υλοποίησε το πρόγραμμα "Πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μέσα από φωτογραφικές και εκδοτικές καταγραφές (1852-1980): Ανάπτυξη και Ανάδειξη Ολοκληρωμένων Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α." στο πλαίσιο του Ε.Π. Το έργο περιλαμβάνει: α) Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 20.360 τεκμηρίων από τις συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α - Αρχείο του φωτογράφου Δ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται υπό τη μορφή λίστας, που περιέχει τον τίτλο του τεκμηρίου και μία εικόνα προεπισκόπησης.

Atlantis Remixed ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ - Αρχική Σελίδα Το ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο ιστορικές πληροφορίες, που αφορούν την ελληνική παιδεία, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες τεκμηρίων: Έντυπα βιβλία και χειρόγραφα, μέσα από τα οποία εκφράζεται η πνευματική παραγωγή της περιόδου. Βιογραφικές πληροφορίες για τους ελληνόφωνους λογίους που έζησαν και έδρασαν από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ελληνικές σχολές και σχολεία που λειτούργησαν είτε στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε στις παροικιακές κοινότητες. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται δύο λεξικά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για τους ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν τη διαμόρφωση και την εξέλιξη των επιστημονικών όρων στην ελληνική γλώσσα.

Perseus Digital Library ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Απριλίου 1, 2009 — emfasis Η ανάλυση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της ιστορίας και ο ενδεδειγμένος τρόπος προσέγγισης τους προκαλούσαν και προκαλούν πονοκέφαλο στους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο όλοι οι μαθητές να γνωρίζουν κάποιες βασικές παραμέτρους που αποτελούν απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή και ολοκληρωμένη προσέγγιση των πηγών αυτών. Αφού ο μαθητής διαβάσει καλά την πηγή, καλείται να εντοπίσει μέσα στο σύνολο της σχολικής ύλης το κεφάλαιο ή τα κεφάλαια εκείνα που είναι σχετικά με το θέμα της πηγής.Στόχος είναι η συγγραφή ενός ενιαίου κειμένου (με αρχή, μέση, τέλος) που θα χαρακτηρίζεται για τη συνοχή και την ομαλή ροή του.Στον πρόλογο θα πρέπει πάντα να επιχειρείται ο θεματικός και ο χρονικός εντοπισμός της πηγής (αναφορά στο θέμα και τη χρονική περίοδο κατά την οποία εκτυλίσσονται όσα αναφέρει το ιστορικό παράθεμα)Επιλογή του τρόπου ανάπτυξης : (παράθεση ή σύνθεση ή και συνδυασμός τους). ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα WW II - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος Cable in the Classroom: Educational Programs for Teachers By Trent Crawford Cable TV programs offer a wide variety of educational outlets for teachers in this day and age. From educational TV shows, websites and interactive multimedia, there is much to choose from. These several different media platforms offer educational aids to help teachers teach all kinds of subjects from science to art and everything in between . Every month, cable networks broadcast a large range of different educational programs. Aside from educational programming and additional educational materials, many cable companies and networks have created an assortment of initiatives that feature mentoring, volunteerism, community building, awards, contests, and much more. The use of cable in the classroom can be extremely beneficial for teachers and only continues to grow. These great resources offer wonderful opportunies for educational material in the classroom. For more help setting up cable in your classroom, see the links below:

Ίων Δραγούμης (μια βιογραφία) | Θέματα Ελληνικής Ιστορίας "Λευκή ας βαλθεί όπου έπεσες κολώνα - πως έπεσες γραφή να μην το λέει - λευκή με της πατρίδας την εικόνα μόνο εκείνη ταιριάζει να σε κλαίει, βουβή, μαρμαρωμένη να σε κλαίει". Κωστής Παλαμάς (για τα 91 χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του) Ο Ίων Δραγούμης γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1878. Ήταν γιος του Στέφανου Δραγούμη που διετέλεσε πρωθυπουργός μετά το κίνημα του 1909 στο Γουδί. από το Βογάτσικο της Μακεδονίας. To 1904 υπηρέτησε στην Αλεξάνδρεια ερχόμενος σε στενή επαφή και φιλία με τον μεγάλο ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Ήταν το πρώτο πρόσωπο που συζητήθηκε στον Στρατιωτικό σύνδεσμο για να αναλάβει τις πολιτικές του τύχες (το δεύτερο ήταν ο Δημήτριος Γούναρης) πριν επιλεγεί τελικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. ίδιος σε εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε μια προσωπική εσωτερική σύγχυση ενώ βρισκόταν σε πλήρη απομόνωση στο εξωτερικό. Απεχθανόταν την εισαγόμενη βαυαρική κρατική οργάνωση, τον λογιοτατισμό με την καθαρεύουσα και την στείρα αρχαιολαγνία. Αιάκειο δεν έμεινε αργός πολιτικά.

Related: