background preloader

Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring

Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring
Related:  matildan

Den lärande hjärnan När hjärnforskningen förs in i skolan utmanas invanda sätt att ta sig an problem. – Vi vill använda metoder från neurovetenskapen för att mäta hur en elevs utveckling fortskrider eller för att upptäcka inlärningssvårigheter och kunna sätta in insatser i tid, säger Georg Kuhn, professor i neurovetenskap. Han är föreståndare för Amble, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt vid Göteborgs universitet som initi-erats för att forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap ska få ut sina rön i skolundervisningen. Syftet är att förbättra yngre elevers kunskaper inom matematik och läsning, men projektet är ännu i sin linda. Vanligtvis görs inte hjärnforskning på unga, friska barn och utmaningarna är många. En delstudie kommer att handla om hur fysisk träning påverkar inlärningen. – Har ett barn svårigheter i matte är det vanligaste att sätta in extra resurser i just det ämnet. Hur mycket vet man i dag om de bästa sätten att lära ut matematik, utifrån hur ett barns hjärna fungerar?

Tio svenska YouTubekanaler med genomgångar i Matematik « IT förändrar skolan Om ni inte visste det så Youtube världens bästa TV-kanal med massvis av fantastiska lärare som vill dela med sig! Jag blir glad när jag ser modiga mattelärare som har vågat öppna klassrumsfönstret och sprider sin kunskap ut i cyberrymden. Jag tycker faktiskt att varje lärare borde ha sin egen Youtube-kanal! Genomgångar för grundskolan Jerker Porat Jerker, nyligen utvald till Sveriges mest innovativa lärare, levererar videos anpassade för högstadiet och han använder sig av en ritplatta vilket gör att man ser hur genomgången växer fram på skärmen ackompanjerad av Jerkers röst. Kunskapshubben, Martin Fernström Årstaskolan, PEPonline, PEPonline är ett initiativ från Bollnäs som innebär att man stöttar eleverna att Plugga efter plugget med hjälp av filmade genomgångar. Entréskolan, Sven-Göran Sanfridsson, Genomgångar för gymnasiet

www.webbmatte.se Mattekungen Mattekungen - ett utmärkt läromedel för alla elever! Obs! Den webbaserade Mattekungen fungerar också på Mac, samt på Ipad och Android-plattor! De nya uppdateringarna är nu färdiga! Mattekungen och Fysikkungen är läromedel för både yngre och äldre elever. Mattekungen ökar motivationen och koncentrationen samt automatiserar färdigheter. Programmen är framtagna i nära samarbete med matematikdidaktiker och specialpedagoger. I internationell Pisa forskning fick finska elever mycket bra resultat i matematiken. Programmen finns tillgängliga både på CD-rom och på webben. Mattekungen F-6 Mattekungen 6-9 Nätbutik för privatpersoner har öppnats!

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden. Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Med hjälp av modern bildteknik har forskare visat att aktiviteten i ordformsområdet ökar när vi tittar på ord eller bokstavskombinationer. Alfabetet har bara några årtusenden bakom sig, ändå finns alltså ett område i hjärnan som är särskilt anpassat för läsning. Han är en av flera neuroforskare som visar att när hjärnan ställs inför en helt ny kognitiv funktion – som att läsa – återanvänder den nätverk av hjärnceller som har haft andra uppgifter. – Hjärnan omformas troligen på samma sätt när vi lär oss matematik eller att spela ett nytt instrument. Däremot ökade aktiviteten när kvinnorna fick se bilder på ansikten. Att läsförmågan sjunker bland barn och unga i Sverige oroar honom.

Kalkylera, beräkna och räkna ut saker på KalkyleraMera.se Clinical Governance - Managing - Plan, Do, Study, Act (PDSA) Plan, Do, Study, Act (PDSA) is increasingly being used as a tool to deliver immediate and noticeable improvement in patient care. PDSA is a cycle of improvement that involves asking three key questions: What are we trying to accomplish? Use of the PDSA tool has been a feature of The Healthcare Foundation/Institute of Health Improvement 'Safer Patient Initiative' piloted in Scotland by NHS Tayside. PDSA is a tool for use by health professionals in the workplace to deliver and test changes to clinical care.

Math Worksheets Dynamically Created Math Worksheets Kartor och kartkunskap | Geografi | SO-rummet Jordens kordinatsystem - breddgrader och längdgrader För att lokalisera en viss geografisk plats på en karta används ett gradnät som kan beskrivas som ett slags nät som jorden är insvept i. De linjer som är parallella med ekvatorn kallas latituder eller breddgrader. De linjer som går mellan Nord- och Sydpolen kallas longituder eller längdgrader. Genom att studera latituden så kan vi t.ex. se att Kathmandu ligger norr om ekvatorn mellan 15° och 30°, närmare bestämt 27°N. Det finns även andra referensnät för att lokalisera platsers geografiska position. Olika typer av kartor Liksom orienteraren, sjömannen eller bilisten är vi alla beroende av kartor då vi vill navigera mellan plats A och B. Från lertavlorna är steget långt till dagens teknik där lokalisering kan ske genom ett knapptryck på telefonen där satelliter bedömer din position och avstånd. Kartor behöver inte alltid användas för att uppmäta avstånd, utan kan även användas för att studera andra fenomen.

Formelsamling / Index Välkommen till pluggakutens formelsamling Formelsamlingen är indelad i tre olika kategorier. Nämligen matematik, fysik och kemi. Matematik Symboler - Några vanliga matematiska symboler och prefix. Exakta trigonometriska värden - Några exakta värden på de trigonometriska funktionerna Blandade formler - Formler inom bl.a. algebra och potensräkning Derivator - Deriveringsregler och standardderivator. Integraler - Intergreringsregler och standardintegraler. Gränsvärden - Räkneregler samt standardgränsvärden. Komplexa tal - Räkneregler och viktiga samband för räkning med komplexa tal. Trigonometri - Trigonometriska samband och definitioner. Geometri - Formler för t.ex. area och volym för ett antal vanliga geometriska figurer. Fysik Konstanter - Viktiga konstanter. SI enheter - Beskrivning av SI enheterna. Omvandlingsfaktorer - Omvandlingsfaktorer för att byta enheter inom kraft, tryck, effekt, energi mm Mekanik - Formler inom mekanikområdet, tex rörelse, kraft, energi, effekt, pendlar mm. Kemi

Fou-lab Forsknings och utvecklingslaborationerna riktar sig till medarbetare och ledare i förskolan och skolan. Målsättning är att stärka kunskapsbasen för förskolans och skolans personal. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan senast den 19 oktober. Syfte med Forsknings och utvecklingslaboratorier (FoU-lab) Syftet med FoU-lab är att skapa arenor för att utveckla kompetensen att snabbare omvandla kunskap till praxis, för att öka måluppfyllelsen för barn och elever. Forsknings och utvecklingslaboratorierna är en del i satsningen på forskning och utveckling i Nacka kommun. OmrådenTanken är att det ska finnas en bredd inom de olika områdena och att varje team och individ formulerar inriktningen på det egna utvecklingsarbetet. Karriärutveckling för alla; hur utvecklar vi karriärkompetens hos individer från förskola till vuxna – ”från 3 år till 82 år”. UppläggUpplägget hämtas från erfarenheter av s.k. Kring varje område kommer två till tre team att bildas.

Related: