background preloader

Startsida - UR.se

Startsida - UR.se

Paper Models of Polyhedra Olika metoder behövs för barn med autism Det är en viktig slutsats i en översikt där den brittiska forskaren Sarah Parssons och hennes medarbetare sammanställt forskning och beprövad erfarenhet inom området. Barn och elever med autism är ofta pedagogiska utmaningar för skolor och förskolor. Under senare år har också antalet barn som diagnosticerats med det som benämns som ”autismspektrumstörningar” också ökat, såväl i Sverige som internationellt. Tryck från föräldrar om vissa träningsprogram Samtidigt är frågan ytterst kontroversiell och ibland kommer föräldrar och utbildningssystemet på kollisionskurs eftersom man har olika uppfattningar. Det finns alltså flera anledningar att mer systematiskt gå igenom kunskapsläget för att bättre kunna ge svar på frågan om vad som utgör den bästa undervisningen för barn och elever med autism. Ingen enskild metod är bäst Få studier av äldre barn och ungdomar Man går även igenom kunskapsläget vad gäller några andra metoder. Man konstaterar att det finns få studier av äldre barn och ungdomar.

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer.

och Aspergerförbundet - Skola Läs mer om: Lärarhandledning till URs programserie Liv med autism Allmänt”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. Det anges i nya skollagen, som gäller för utbildning från och med den 1 juli 2011. I de inledande bestämmelserna i nya skollagen står även att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Att gå i skolan är en rättighet, vilket är fastslaget i såväl grundlagen och skollagen som i FN:s barnkonvention. Rätt till särskilt stödOm en elev har behov av särskilt stöd för att nå målen för utbildningen ska han eller hon ges sådant stöd. Det är rektorn som har ansvar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Särskolan – för vem?

bild på förnyelsebara energikällor och icke Autism och Aspergers syndrom En miljö som tar hänsyn till uppmärksamhet, perception och planering är en bra grund för undervisning. När du undervisar elever inom autismspektrat är det viktigt att ligga steget före och att anpassa undervisningen individuellt. Bygg undervisningen på elevens intressen och styrkor. Den fysiska skolmiljön är lika viktig som den pedagogiska. Stöd och tips för att utforma miljö finns i vår checklista. Planera undervisningen Som pedagog kan du underlätta koncentrationen genom att tillhandahålla anteckningar, illustrationer, använda nyckelord eller stolpar. Uppmärksamma språk- och läsutvecklingen hos eleven. En del elever kan ha svårt med turordning. Du som pedagog får uppmärksamma och stödja eleven i de regler som finns kring det sociala samspelet. Målet är att eleven ska bli så självständig som möjligt. Var ska jag vara? Skapa en lärmiljö där eleven upplever tillvaron som meningsfull. Det här är autismspektrumtillstånd Om autismspektrumtillstånd kan du läsa på Autismförbundets webbplats.

Math Games - Fun 4 the Brain Recensioner av iPhone, iPad- och Android-appar och spel för barn Makete.se - dramaturgi i lärande FYLGJA | Tyras fantastiska resa "Tyra är 10 år och har ingen att leka med. Hon har precis flyttat till ett nytt hus som ligger bredvid en sjö. Ibland går hon ner och badar i sin ensamhet. En stor svart fågel börjar dyka upp bredvid henne, allt oftare. Det är nästan som om den ville henne något. På de här sidorna kan du ladda ner spelet Fylgja och följa med Tyra på äventyr i bronsåldern och järnåldern. Fylgja är ett dataspel i forntidsmiljö. Här på hemsidan kan man läsa mer om saker som man träffar på i spelet eller gå en rundtur i de virtuella miljöerna, i bronsåldern eller järnåldern. Varmt välkommen! Mölndals stadsmuseum Välkomna till Fylgjas nya hemsida! Här kan du ladda ner spelet Fylgja, gå en virtuell tur i bronsåldern eller järn­åldern. Det finns också pyssel och knåp, och en speciell hand­ledning för lärare. Vi är glada att Skånhälla­skolan vill jobba med Fylgja som ett komplement i forntids­undervisningen.

Vikingar, Kort om Vikingen De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. Man talade samma språk, ”fornnordiska”, över hela Skandinavien men det fanns aldrig en enda enad vikinganation. Det var gott om hövdingar och småkungar som skaffat sig makt över större eller mindre landområden genom erövring. Livligt liv Vikingarna levde ett mycket våldsamt liv, och stora delar av deras tillvaro präglades av våld. En släkting till den dräpte var i sin fulla rätt att bli upprörd och försöka ge igen. Asagudar Vikingarna dyrkade en sorts gudar som kallas för asar. Överguden hette Oden. Samhället

Länkskafferiet - Lankskafferiet.org Här pluggar du matematik! – Matteboken Arbetsmaterial- Nypon Nypon förlag vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Det gör vi genom att komplettera alla våra böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare svenska böckerna är utformade på lite annorlunda sätt. Arbetsmaterialet är kostnadsfritt och går att skriva ut genom att klicka på länkarna nedan. Arbetsmaterialet hittar du också under fliken Arbetsmaterial vid respektive bok inne i butiken. Finn rätt arbetsmaterial genom att klicka på bokstaven titeln startar med. Lättläst på svenska: Aha - Kropp och hälsa - arbetsmaterial till läraren Aha - Kropp och hälsa - uppgifter till eleven (skrivbara pdf:er) Aha - Liv och miljö - arbetsmaterial till läraren Aha - Liv och miljö - uppgifter till eleven (skrivbara pdf:er) Aha - Medeltiden - arbetsmaterial till läraren Aha - Medeltiden - uppgifter till eleven (skrivbara pdf:er) Aldrig förlåt! Parkour!

Related: