background preloader

Välskrivning

Välskrivning
Related:  aslr

Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner | Annas undervisning Som ett språkutvecklande arbetsområde i svenska/svenska som andraspråk kan jag rekommendera att utgå från TV-serien Sagomattan som finns kostnadsfritt på SVT Play. Programserien består av 10 olika avsnitt. I programmets samtliga avsnitt uppmärksammas fem viktiga komponenter i en berättelse; huvudperson, problem, hjälpare, lösning, och slut. Vi har i årskurs 2 hittills arbetat med avsnitt nummer 10 och det här är vad vi har gjort: Titta, lyssna, komma ihåg Vi började med att titta på avsnittet. 2. Efter att vi sett avsnittet samlades vi på vår runda matta som vi har i salen, vi vill ju också känna på att ha en sagomatta. 3. Andra lektionen, en vecka senare, fick eleverna återigen återberätta handlingen i avsnittet vi hade sett. Fortsättningsvis…

Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande. Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna. Då får eleverna prova att skriva texter med olika genrer, och får även chans att använda sig av de nya ord och uttryck som vi stött på under läsningen. Läser vi exempelvis sagor, dikter, brev eller faktatexter så tar vi tillfället i akt och skriver dessa typer av texter. Detta fördjupar elevernas genrekunskap och kunskap om hur olika sorters texter skrivs och förstås. Genom att läsa en viss genre får eleverna en modell för hur genren är uppbyggd och kan på så vis överföra det till sitt eget skrivande. Innan eleverna skriver på egen hand skapar vi ofta en text gemensamt. Under detta läsår har vi valt att arbeta mer ämnesövergripande och integrera NO/SO och SV mycket mer än vi har gjort tidigare. Att skriva brev utifrån någonting som skulle kunna liknas vid Cirkelmodellen Fas 1 Fas 2 Tillsammans pratade vi om hur ett brev är uppbyggt. Fas 3 Fas 4 Läsa och skriva går hand i hand!

Gör nya meningar & dikter av utpasserade böcker Att bygga upp en berättande text Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text. Vilka delar ska vara med? Först fick vi tre små texter som vi skulle lista ut vad vi skulle göra med. Sedan funderade vi på HUR vi visste vilken del som skulle komma först, sedan och sist. 1. Vi förstod alla att den texten som skulle komma först var den här: Det var en gång en pojke som hette Ivar. Vi visste det av tre anledningar. sagor brukar börja med Det var en gångi början av en saga berättar man om huvudpersonen (VEM)i början av en saga berättar man om miljön (VAR) 2. Vi förstod att den här texten skulle komma i mitten: Människorna i byn hade ett problem. Vi visste det för att: det måste vara ett problemproblemet måste komma innan slutetdet fanns med en hjälparelösningen måste också komma innan slutet 3. Vi förstod att den här texten skulle komma sist: Drakmamman blev jätteglad. Vi sammanfattade vad vi visste genom att sätta cirklarna på rätt plats.

Uttal.se Goda, självständiga läsare respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Vad kännetecknar då dessa två grupper? Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare. Tabellen ger oss en översikt av flera perspektiv på kännetecknen för goda, självständiga respektive svaga, osjälvständiga läsare. Den här översikten fokuserar på lässtrategier som är nödvändiga för att förstå texter som är mer avancerade utifrån språk, innehåll och textens längd. När vi tittar på de termer som används för att beskriva respektive grupps kännetecken ser vi att dessa också motsvarar olika lässtrategier. PS.

Laura Trenter - Säsong 1 - Avsnitt 1 av 3: Det brinner! Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Använd den här videon Kopiera och klistra in koden nedan för att visa videon på din hemsida Visningen stoppad på grund av inaktivitet Laura Trenter - Säsong 1 - Avsnitt 1 av 3: Det brinner! Sändningen startar om: Timmar Minuter Sekunder Familjedeckare i tre delar baserad på Laura Trenters bok Det brinner! Medverkande:Sofie HamiltonSally Frejrud CarlssonLena B ErikssonÖrjan LandströmLoa FalkmanCecilia Frode Regissör: Mikael Marcimain Producent: Gunilla Zacharias Författare:Laura TrenterPernilla Oljelund Titel: Laura Trenter Genre: Barn År: Medverk­ande: Cecilia Frode, Lena B Eriksson, Loa Falkman, Sally Frejrud Carlsson, Sofie Hamilton, Örjan Landström Övrigt: Gunilla Zacharias, Laura Trenter, Mikael Marcimain, Pernilla Oljelund Läs mer Dela innehållet på Facebook, Twitter eller Google Plus Rättigheter Fler program inom Barn Julia och nattpappan

Skriva steg för steg De för eleverna mest framgångsrika skrivprojekten är av karaktären ”steg-för-steg”. Skrivandet föregås såklart av genomgångar, samt gemensamma och individuella iakttagelser och övningar. Ibland får eleverna omsätta kunskaperna i direkt anslutning till övningarna och ibland avslutas en period med en längre skrivuppgift där eleverna får träna på flera delar (en gång till så att säga). Inför de senaste skrivprojektet har eleverna läst texter, sett filmer, samtalat och skrivit om Förbjuden kärlek. Vi har gjort övningar där bland annat delarna dramaturgi, tillbakablickar, kontraster, gestaltning, bildspråk, miljöns betydelse och diktens form förekommit. Några av elevernas förklaringar till varför de lyckas så väl med steg-för-steg-skrivandet: Det är enklare att göra en del i taget istället för att få hela uppgiften på en gång.Det är skönt med de tydliga ramarna.

Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk? Jag får ofta frågor som handlar om undervisning av nyanlända elever och eftersom jag kan tänka mig att många undrar samma sak kan jag ju lika väl svara i form av ett blogginlägg i stället för i ett mejl. Denna gång handlar frågan om nyanlända elever och den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Läraren som skriver till mig är orolig för att deras metoder inte räcker till när det gäller elever som har ett modersmål med ett, från svenska språket, avvikande ljudsystem. Läraren skriver: Barnen ska i det fallet lära ett nytt skriftspråk samtidigt som de lär sig svenska och de kan inte lika självklart koppla bokstäverna till ljud och kända ord. Något av det mest komplexa i arbetet med att undervisa nyanlända elever är just detta att många elever inte bara ska lära sig svenska, de ska även lära sig läsa och skriva på svenska. Läsinlärning på modersmålet Vikten av förförståelse Från det muntliga till det skriftliga Fonologisk medvetenhet Skriva i skrivarpar Pedagogisk dokumentation

Stödmall, analysförmågan och sommaren Idag använde vi för första gången en stödmall med inspiration av Göran Svanelid för att träna analysförmågan när vi bearbetade sommaren som varit. Det gick jättebra!! Barnen fick först tänka själva och skriva ner stödord. Jag märkte att fler elever var mer aktiva än de brukar. Imorgon ska vi använda stödmallen igen, men nu om skolans trivselregler. popsicle bookmark with printable I made these popsicle bookmarks with my son's class at the end of the school year to encourage them to continue reading daily during the summer. Since I created the printable for the class, I thought I'd share it here with you, too. These were inspired by the adorable popsicle invitations I often see for summer parties. Color the bookmarks before cutting out so you don't have to worry about staying in the lines. Cut out and glue a craft stick to the back. Happy summer reading!

Related: