background preloader

Feng Zhu Design

Feng Zhu Design

Welcome to The Computer Graphics Society The Gnomon Workshop Making of the Futuristic City Hi everyone. This is Sourav Dhar and here I present a brief description of the making of my matte painting “Futuristic City”. As this is not a video tutorial, I could not express all the detailed painting and adjustment processes which I used. However I have covered as much as possible with the key steps involved in the making. I have not made this painting from scratch. Next, I went for a quick scribbling to fix my composition. Before starting the detailing process, I settled the overall final structure of my futuristic buildings. Then it was time to add the details of the far background, the distant building.

Tutorials – Enliighten Figure Painting – Reclining Female Figure This is a short preview of the Figure Painting – Reclining Female Figure demo. In this section of the demo, Daarken shows his process for painting the face. If you would like to see the full video, please visit his Gumroad. Creating a Romance Cover – Without Painting In this tutorial Daarken shows you how to create a sweet romance novel cover that will make your legs quiver and your loins tingle. Creating Muzzle Flashes – Two Techniques In this tutorial Daarken shows you two different techniques for creating muzzle flashes. Huion GT-220 – Review & Testing The Huion GT-220 is a 21.5″ tablet monitor with an IPS display. Wacom Companion – Review & Testing This is my review of the new Wacom Companion. Figure Painting – Female High Angle In this video Daarken takes you through his process of painting a female figure from a high angle using a black and white photo ref. Jaja Stylus – Testing on the iPad Painting Light – One Pixel at a Time

// 3DTotal.com - CG artists homepage with fresh CG industry news // The Art of Freelancing · Everything I Wish They Had Taught Me in Art School Learning Concept Art and Matte Painting Matt Kohr Upload ctrlpaint.com Subscription preferences Loading... Working... Matt Kohr Uploads Play 4:42 howToDraw 13,789 views 3 years ago 3:42 UI 02 4,523 views 3 years ago 6:20 lines 2 6,243 views 3 years ago 4:04 UI 01 4,680 views 3 years ago 5:26 lines 1 6,207 views 3 years ago 3:58 whyDigital 5,033 views 3 years ago 2:18 letting go 7,594 views 3 years ago 5:46 sketchup 01 3,990 views 3 years ago 7:00 sketchup 02 2,993 views 3 years ago 5:23 Digital Painting: Learn to Loosen Up 13,241 views 3 years ago 3:36 Digital Painting: Masking 101 (2 of 3) 5,721 views 3 years ago 7:03 Digital Painting: Masking 101 (3 of 3) 4,782 views 3 years ago View all Popular channels on YouTube OneDirectionVEVO PewDiePie HolaSoyGerman. Sign in to add this to Watch Later Add to

Linh's Blog | Trang 4 Một trong những điều khó nhất khi bạn bắt đầu bước chân vào làm việc trong lĩnh vực thiết kế là làm cách nào để mọi người biết đến bạn, Đó có thể là cả một kỳ tích, như rất nhiều Designer đang làm choáng ngợp toàn thế giới, nhưng dưới đây chúng ta có một vài điều nhỏ bạn có thể thực hiện để giúp mọi người cảm thấy hứng thú với khả năng và những tác phẩm của bạn. 1. Một trang blog hoặc Portfolio online “Misha” by Dan Matutina for GOOD MagazineView Source Đây là một nguyên nhân gây nên tranh cãi, nhưng đưa những tác phẩm của bạn lên cộng đồng trực tuyến là cách dễ nhất, trực tiếp nhất để bạn quảng bá cho công việc của mình. Dan Matutina, hoặc Twisted Fork, nói rằng một số lượng lớn đơn đặt hàng ông có được là nhờ vào những mẫu sản phẩm ông post trên website và Behance Portfolio của mình. Khi ai đó bắt chước bạn, rất có khả năng họ sẽ bị bắt thóp bởi một người nào đó, tình cờ. Cài đặt blog dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. 2. “Self Portrait” by Mark WeaverView Source 3. 4. 5.

Related: