background preloader

Multiple Correct Answers - Welcome to Flubaroo

Multiple Correct Answers - Welcome to Flubaroo
Related:  Create, How to...`test 1016Organise, give response, grade,...Tips

Zaption – Zanslöst bra! I tisdags var jag i Ronneby och föreläste för gymnasie/komvux-lärare om flippat klassrum med förmågor i fokus. Under föreläsningen hade jag inslag av interaktion, bl.a. fick pedagogerna möjlighet att själva, med hjälp av den digitala anslagstavlan Padlet, synliggöra olika metoder och verktyg som de använder i sitt klassrum. Ett av namnen som kom upp på vår padlet var Zaption, en av deltagarna berättade att Zaption är ett fantastiskt verktyg när man arbetar med flippat klassrum. Zaption ger användarna en möjlighet att dela flippar, men även en möjlighet att lägga in frågeställningar inne i flippen, vilket gör eleverna mer aktiva under tiden de tittar. Jag blev nyfiken och ville ta reda på mer. Nu blev jag givetvis så nyfiken att jag var tvungen att skapa ett konto på Zaption. Du får en rundtur i form av en flipp när du loggar in, här får du en kort överblick över de funktioner som finns och hur du ska göra för att använda verktyget. Då får jag fram några olika alternativ. Ps.

Skapa QR-kod enkelt här! | SkapaQRkod.se Google Calendar Vissa av våra elever har svårare att strukturera sin vardag än andra. Den gemensamma klasskalendern kan vara till mycket hjälp i att strukturera sitt arbete men ibland krävs det ännu mer hjälp. Då kan en schemakalender med påminnelser vara praktisk för eleven. Påminnelserna kommer att komma varje gång eleven är inloggad på sitt googlekonto i Chrome men också på mobilen om man lägger till kalendern där (vilket kanske är den bästa lösningen). Förhoppningsvis kommer schemakalendrar genereras automatiskt sen men tyvärr är vi inte där ännu, så vi kan göra det manuellt. 1. 2. Urban legend An urban legend, popular legend, urban myth, urban tale or contemporary legend is a form of modern folklore consisting of fictional stories with macabre elements deeply rooted in local popular culture. These legends can be used for entertainment purposes, as well as for semi-serious explanations for random events such as disappearances and strange objects. Despite its name, an urban legend does not necessarily originate in an urban area. Rather, the term is used to differentiate modern legend from traditional folklore of pre-industrial times. Some urban legends have passed through the years with only minor changes to suit regional variations. Origins and structure[edit] The term "urban legend," as used by folklorists, has appeared in print since at least 1968.[2] Jan Harold Brunvand, professor of English at the University of Utah, introduced the term to the general public in a series of popular books published beginning in 1981. Propagation and belief[edit] Other terminology[edit]

Quizalize - A Fun Quiz Platform Quizalize is a newer quiz game platform that reminds me of Kahoot. Like Kahoot, students play your quiz games on their laptops or tablets by going to the Quizalize website then entering their names and a class code. Students are awarded points for correctly answering questions quickly. Students are given feedback instantly on every quiz question that they answer. A total score is presented to students at the end of every quiz. Creating quizzes on Quizalize is a simple process. Quizalize offers a marketplace in which you can find quizzes created by other users. An overview of Quizalize is provided in the video embedded below. Applications for Education One of the better aspects of Quizalize is found in the results page that you see as a teacher.

Top Three QR Code Reader Apps for Teachers March, 2015 Looking for some good iPad apps for scanning and reading QR codes? Here are the three titles we recommend the most. Of course, there are several other good QR reader apps out but the ones we are featuring today are especially helpful in that they allow you to scan and take you directly to the linked website.The first app in this list has an added feature which is that of creating PDF files from scanned materials. 1- QR Reader QR Reader allows you to scan QR codes, barcodes, and word and easily share your scanned files. 2- Quick Scan “Quick Scan helps you scan and decode all the QR codes around you, including contact, detail, plain text, website URL, telephone number, SMS message, email address, email message, calendar event, locations and more. 3- QR Code Reader and Scanner This app allows you to scan both QR codes and barcodes quickly and in real time.

Quizalize - A Fun Quiz Platform Quizalize is a newer quiz game platform that reminds me of Kahoot. Like Kahoot, students play your quiz games on their laptops or tablets by going to the Quizalize website then entering their names and a class code. Students are awarded points for correctly answering questions quickly. Students are given feedback instantly on every quiz question that they answer. Creating quizzes on Quizalize is a simple process. Quizalize offers a marketplace in which you can find quizzes created by other users. An overview of Quizalize is provided in the video embedded below. Applications for Education One of the better aspects of Quizalize is found in the results page that you see as a teacher.

Answering exam questions - University of Reading This guide offers advice on effective strategies for the day of your exams. It includes: Printable version of this guide (this is designed to be printed double-sided on A4 paper, then folded to make an A5 leaflet). The stress of working under time constraints in the exam room can make all your good study intentions disappear. Try this quick exam day quiz from Chris Doye at the University of Edinburgh to see what good (and bad) habits you already have. The night before Be prepared – Make sure you know exactly where your exam will be – the venues may be different for each exam. The Chaplaincy offer regular sessions open to all students to teach relaxation techniques. back to top In the exam room Read the instructions carefully – Before looking at the actual questions, read the rubric (instructions). Work out the timing – Divide your time according to the number of questions to be answered. Read the questions carefully. Decide on question order. See our Video Tutorial on Exam room strategies.

Europe Code Week 2015 - Resources and guides EU Code Week is a grass-root movement run by volunteers who promote coding in their countries as Code Week Ambassadors. Anyone – schools, teachers, libraries, code clubs, businesses, public authorities – can organise a #CodeEU event and add it to the codeweek.eu map. To make organising and running coding events easier, we have prepared different toolkits and selected some of the best lesson plans, guides and other resources. Presentations and toolkits Local resources in your language Coding lessons for beginners of all ages Scratch ode to code: Multilingual Scratch tutorial for Europe Code Week Codecademy: Learn to code interactively, for free, on the web. Coding for younger beginners Scratch: With Scratch, you can program your own interactive stories, games, and animations — and share your creations with others in the online community. Full online courses for advanced learners edX: EdX offers interactive online classes and MOOCs from the world’s best universities.

Flippity.net: Easily Turn Google Spreadsheets into Flashcards and Other Cool Stuff YouCanBook.Me -Streamline Meeting Scheduling YouCanBook.Me is a meeting scheduling tool that integrates with your Google Calendar. YouCanBook.Me allows people to book fixed blocks of time in your calendar. You identify the times in your calendar that you are available to meet. Then when someone needs to schedule a meeting with you, you send him or her a link to your booking calendar. Applications for Education YouCanBook.Me could be a great tool to use when you are trying to coordinate meeting times with parents. YouCanBook.Me is also a good option for scheduling office hours meetings with students.

Lektionstips Engelska: An American in Sweden För ett antal år sedan sprang jag på en blogg av den roligare sorten. Det var en amerikan som bodde i Sverige och bloggade om sina upplevelser. Språket är verkligen autentiskt och väldigt informellt, vilket gör texten väldigt lätt att ta till sig.Jag kontaktade bloggaren och bad att få använda hans texter i undervisningen, vilket han gärna lät mig göra. Jag valde ut de avsnitt där han beskrev möten med svensk mat, som nyponsoppa, flädersaft, blodpudding och Djungelvrål. Jag skapade frågor till texterna som syftar till att både förstå innehållet och förstå vissa språkliga finurligheter. Jag har använt de här övningarna i många grupper och de lockar alltid fram skratt. Enjoy!

Related: