background preloader

Doe onderzoek in de collectie van het Nationaal Archief

Doe onderzoek in de collectie van het Nationaal Archief

WikiDelft Wat is WikiDelft? Verhalenover Delft en omstreken Wikidelft is een historisch platform. Hier worden verhalen over Delft, de regio en haar geschiedenis in woord, beeld en geluid verzameld. In de linkerkolom staat alle informatie in thema's gegroepeerd. Plaats uw verhaal op WikiDelft Iedereen (mits geregistreerd en ingelogd) kan verhalen, foto's, geluidsfragmenten en filmpjes op de website kwijt. Eerst registreren Om een bijdrage te plaatsen dient u zich eerst te registreren:» Ik wil me registreren Hulp bij plaatsen bijdrage Wij helpen u graag bij het plaatsen van uw verhaal.

Dossier: Zwarte Piet De Zwarte Piet-discussie laait ook dit jaar weer hoog op. Na de uitspraak van VN-functionaris Verene Shepherd dat het Sinterklaasfeest onmiddellijk moet worden afgeschaft, wordt het debat op Twitter en in andere media op het scherp van de snede gevoerd. Het Meertens Instituut publiceerde de afgelopen jaren een aantal artikelen over de herkomst van Zwarte Piet. In de discussie over Zwarte Piet worden regelmatig vragen opgeworpen over Zwarte Piet en Sinterklaas in heden en verleden. Artikelen Zwarte Piet heette eerder ook wel Trappadoeli, Assiepan, Sabbas, Sjaak Sjoor, Hans Moef of Nicodemus. Helsloot (2011): De oudst bekende naam van Zwarte Piet: pieter-mê-knecht (1850). Zwarte Piet is een meerduidige figuur. Helsloot, J.I.A. (2009) 'Is Zwarte Piet uit te leggen?'. Eugenie Boer-Dirks geeft vanuit een kunsthistorisch perspectief een duiding van de figuur van Zwarte Piet. Boer-Dirks, E. (1993): Nieuw licht op Zwarte Piet. Verzet tegen Zwarte Piet is niet nieuw. Zie verder:

Historisch onderzoek begint hier Utrechtsch Nieuwsblad Blad Bromfiets, Blad Bromfiets, jan. '99. Brommend naar het einde Keurige heren zijn het tegenwoordig. Iets te veel buik en wat te weinig haar, vaak een keurige betrekking of anders wel een baan die daar op lijkt. Als je ze op straat tegenkomt, onderscheiden ze zich in niets van andere huisvaders. Maar, allemachtig, ooit waren ze helden! buitensporig geergerd, want ik heb gelezen wat ik allemaal gemist heb. Automated Genealogy Berichten uit het verleden De waarde van de gulden / euro Een vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar 1450 met een ander jaar. Om de waarde van een som geld in een bepaald jaar te vergelijken met die in een ander jaar, vult u de bedragen hieronder in in de daarvoor bestemde vakjes. U wilt bijvoorbeeld weten: Hoeveel geld heb ik vandaag nodig om dezelfde 'koopkracht' te hebben als in het jaar 1950 met 100 fl.? U kunt deze berekening maken tussen alle jaren vanaf 1450 tot afgelopen jaar. Als u alleen geïnteresseerd bent in de koopkracht van een bedrag in een bepaald jaar vergeleken met een ander jaar, kunt u dat hier berekenen: Let op: Gebruik een . tussen guldens/euros en centen: d.w.z. fl. 10.50 (niet fl. 10,50) >> Het databestand (2013) Excel spreadsheet, 100 Kb>> Bronvermelding voor 'De waarde van de gulden / euro' Koopkracht van andere valuta

Genealogy - Glossary of Old Occupations & Trades Glossary of Old Occupations & Trades The world of work has changed greatly from the times of our ancestors, causing many occupational names and terms to fall into disuse. If you found your ancestor named as a ripper, seinter, hosteler, sperviter, dobber, or pettifogger, would you know what it meant? This free glossary of old occupations explains the function of hundreds of old occupations, trades, and job titles. This old occupations glossary is a continual work-in-progress. Related Resources: Main Glossary of Genealogical & Historical Terms

GPA - Gooisch Poparchief

Related: