background preloader

PDF to Word Online Converter — The Easiest to Edit — 100% Free

Related:  TEXT UTILITIESmaloupe

3rd Grade Math- Anchor Charts/Posters WARNING: If you are not a teacher, you probably won't care about this post! Most of you know that this is my first year teaching. I have made MANY anchor charts and posters this year. Thai Enneagram ผมเป็นคนหนึ่ง ที่สนใจ Enneagramมาก ผมเป็นคนที่ชอบจิตวิทยา ชอบการพัฒนาตนเอง และมีอาชีพเป็นวิทยากรฝึกอบรม เกี่ยวกับการพูด และมนุษยสัมพันธ์ แล้ววันหนึ่ง ผมก็เรียนรู้วิชานี้โดยบังเอิญ จากหนังสือ ผมพยายามตั้งใจอ่าน ทำความเข้าใจ ด้วยเหตุที่ชอบอยู่แล้ว แต่หลายๆอย่าง ผมยังไม่เข้าใจถ่องแท้นัก วันดีคืนดี ผมไปเป็นวิทยากร ฝึกอบรมการพูด สมาชิกท่านหนึ่งมาฝึกพูด และได้กล่าวถึง"นพลักษณ์" ซึ่งมีอะไรหลายๆอย่าง ที่ผมคุ้นเคยอยู่ หลังจากพัก ก็ได้ไปสอบถามสมาชิกท่านนั้น ปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูด คือสิ่งเดียวกับ Enneagram ที่ผมสนใจ ผมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเขา และในที่สุด ผมก็ได้หาหนังสือนพลักษณ์มาอ่าน ค้นหาตำราและเวบเกี่ยวกับเอ็นเนียแกรม สนุกสนานกับมัน จนกระทั่งผมรู้ว่า ผมนั้นเป็นคนลักษณ์ 6 แน่นอนความใฝ่รู้มาจากปีกของลักษณ์5 ความสนุกที่ผมได้อ่าน มาจากปีกของลักษณ์ 7 นั่นเอง

Aplicaciones para convertir voz en texto Para quienes se pasan buena parte de su tiempo escribiendo en el computador lo mas seguro es que siempre estén buscando la manera de optimizar su escritura y ganar algo de tiempo al digitar información, y en este sentido el correcto uso de la tecnología puede significar una ventaja considerable para mejorar nuestro trabajo. Para entrar de lleno en el tema, imaginemos el hecho de que en lugar de escribir de la manera tradicional a la que estamos acostumbrados usando nuestro teclado, podamos simplemente dictar con nuestra voz lo que queremos que aparezca escrito en nuestro computador, después solo tendremos que copiar y pegar el contenido en cualquier editor de texto que utilicemos (Word, Writer, WordPad, Bloc de Notas, etc.) Antes de empezar a utilizar las aplicaciones que vamos a recomendar debemos tener instalado y configurado correctamente un micrófono para dictarle a nuestro PC, si tenemos un portátil normalmente suelen traerlo incorporado. TalkTyper Se compone de dos cajas de texto.

Youtube MP4 - Convertisseur Youtube en MP4 gratuit en ligne Copiez/collez l'adresse URL de la vidéo Youtube dans le champ ci dessus Cliquez sur "Convertir et télécharger" Sur la page, cliquez sur "Download MP4" Pour télécharger une vidéo mp4 à partir d'une vidéo youtube, sélectionnez le meilleur convertisseur gratuit en ligne. L'outil gratuit extrait la vidéo de n'importe quelle adresse url youtube. Copiez-collez l'URL pour lancer la convertion et le téléchargement. Convertisseur Youtube pour récupérer la vidéo en format mp4.

Convert Online Free - Convert DOC to PDF Online | Convert DOCX to PDF Online | Convert Word to PDF Online | Free online converter 10 Open Education Resources You May Not Know About (But Should) This week, the OCW Consortium is holding its annual meeting, celebrating 10 years of OpenCourseWare. The movement to make university-level content freely and openly available online began a decade ago, when the faculty at MIT agreed to put the materials from all 2,000 of the university’s courses on the Web. With that gesture, MIT OpenCourseWare helped launch an important educational movement, one that MIT President Susan Hockfield described in her opening remarks at yesterday’s meeting as both the child of technology and of a far more ancient academic tradition: “the tradition of the global intellectual commons.” We have looked here before at how OCW has shaped education in the last ten years, but in many ways much of the content that has been posted online remains very much “Web 1.0.” But as open educational resources and OCW increase in popularity and usage, there are a number of new resources out there that do offer just that.

เรียนดูดวงเลข ๗ ตัว อย่างง่าย ๆ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 1 « เลข7ตัว ธุลีดิน…สวัสดีครับ คุณพี่ กลม พี่กลม…สวัสดีค่ะ อาจารย์ธุลีดิน ตัวพี่อยากจะมาเรียนวิชาโหราศาสตร์ เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน กับอาจารย์ ไม่ทราบว่าอย่างตัวพี่นี้ พอที่จะเรียนได้บ้างหรือไม่ค่ะ และไม่ทราบว่ามีความยาก หรือง่ายแค่ไหน อย่างไรค่ะ ธุลีดิน…ไม่ยากเลยครับพี่คุณ อย่างตัวคุณพี่เรียนได้สบายอยู่แล้วครับ ตัวกระผมรับรองได้เลยครับ พี่กลม…แล้วไม่ทราบว่าอย่างตัวพี่นี้ จะต้องเริ่มต้นเรียนจากตรงไหนก่อนดีค่ะ ต้องขอโทษอาจารย์นะค่ะที่พี่ต้องถามเซ้าซี้ เพราะพี่ไม่เคยเรียนวิชาโหราศาสตร์ใด ๆ มาก่อนเลยค่ะ จึงเป็นกังวลว่าจะต้องเป็นภาระของอาจารย์ค่ะ ธุลีดิน…ไม่ต้องเกรงใจนะครับคุณพี่ ตัวกระผมนั้นมีความยินดีและเต็มที่ เต็มใจ กับตัวคุณพี่อยู่แล้วครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำความเข้าใจ หลักการเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ คุณพี่ครับ ไม่ทราบว่าตัวคุณพี่ เกิดวันอะไรครับ เอาแค่ เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร ฯ อย่างนี้เท่านั้นก็พอครับ เราแค่ลองมาทายและทำความเข้าใจเล่น ๆ กันก่อนครับ พี่กลม…ตัวพี่เกิดวันพฤหัสบดี เวลาประมาณเที่ยงกว่า ๆ ค่ะอาจารย์ พี่กลม…แหม…ท่านอาจารย์ก็ พี่ก็แค่ใจร้อน เพราะอยากที่จะเก่งเร็ว ๆ ขึ้นเท่านั้นเองค่ะ

Transformando PDF en doc, ppt o xls, dividiendo páginas, juntando archivos… Los que trabajamos frecuentemente con archivos PDF, y no tenemos un editor profesional para este tipo de archivos, podemos necesitar programas que nos ayuden a separar páginas, juntar documentos o transformar archivos de un formato a otro. Pensando en esta necesidad os dejo con tres sitios web que ayudan a realizar estas tareas de forma gratuita, comenzando por una que se mantiene constantemente actualizada año tras año: PDFconverter No es la primera vez que os hablamos de pdfconverter, una de las mejores plataformas que podemos usar para transformar archivos PDF a otros formatos, con sistemas de reconocimiento de caracteres que ayudan a ahorrar mucho tiempo a la hora de crear documentos que puedan ser editados posteriormente. pdfconverter ofrece una versión online, gratuita, para que sea posible realizar las conversiones de forma sencilla, teniendo que informar nuestro email para recibir el resultado de la transformación cuando esté listo. splitpdf.com ilovepdf.com

PlayPosit - Intégrer des exercices pour mieux appréhender le contenu d'une vidéo Avec environ 70 heures de films mis en ligne sur YouTube chaque minute qui passe pour 2,78 millions de vidéos regardées, ce média devient une ressource imposante pour l'apprentissage. Pour des classes inversées ou pour des formations en ligne, il n'est pas rare de s'appuyer sur des animations ou des séquences vidéoscopées. PlayPosit est outil en ligne facilitant le visionnage (côté consommateur) et le remplissage de tests (côté acteur) et peut rendre efficacement les apprenants "consom'acteurs" ! À l'usage L'ouverture du compte sur Playposit peut s'effectuer en utilisant ses identifiants Google+, Edmodo, Clever, Office 365 ou bien en remplissant un formulaire (soit comme formateur/enseignant soit comme apprenant) : il ne vous sera demandé que vos prénom, nom, identifiant utilisateur, adresse mail et mot de passe. Une fois sur votre tableau de bord, vous avez trois parties : la première correspond à votre profil,la seconde réunit vos vidéos,la troisième pour gérer vos classes et apprenants.

How to convert PDF to Word DOC for free: a comparison If you are wondering whether you can do good PDF to Word (DOC, DOCX, or RTF) conversion for free, the answer is: Absolutely. This posting will present and compare a number of different ways to do this, for free, without any watermarks or restrictions. This is our fourth update of this article, which we believe to be the best critical overview of TRULY free PDF to Word tools on the internet. There are two kinds of tools available to users: free desktop programs that can convert PDF to Word, and free online conversion services. Here’s quick table of contents (click any link to jump to that section): The list of free PDF to Word tools:Desktop apps and online services both.Important issues and questions to address:E.g will I be able to edit the resulting document? 1. We will compare 16 tools, 5 desktop apps and 11 online conversion services. 2. Before I move on to the comparison section, some questions that I am frequently asked about. What formats can I convert to? 3. 3.1 The Verdict [/expand]

Milk Jug Decorative Window Crafts Jun30 by Lindsey Boardman We’re always looking for cheap or– better yet– free materials to craft with here, so we’ve played around with crafting all sorts of things out of those big plastic gallon milk jugs over the last couple of years. The type of plastic they are made from is pretty versatile as far as crafting goes. You can cut it easily with scissors, use hole punches on it, stick it with hot glue and best of all you can draw on it with permanent markers with great results due to it being semi-opaque and mildly textured on one side. Milk Jug Window Art Then I used a sturdy pair of scissors to cut out any flat side panels from the milk jug plastic. If you have really little kids then you could cut them simple shapes to scribble colors on like hearts or flowers or circles etc, or even the letters of their name. We hung them in the window for the light to shine through like little stained glass decorations using teeny suction cups from the Dollar Tree. Milk Jug Butterflies

Related:  Teacher ToolsOutils diversOUTILSApoyo para tareasToolsBureautiqueInteresantni sajtoviPDF Converters!convertisseursdocPDFFormation continueToolsEducationmaddie123Docs publishingDocumentsConversion pdfweb resourcesPROSPECTIVE CAFEGadgets and Trinkets