background preloader

Allow Anyone to Upload Files Directly to Your Drive

Allow Anyone to Upload Files Directly to Your Drive

https://www.thegooru.com/allow-anyone-to-upload-files-directly-to-your-drive/

Related:  IKT i praktikenGAFE & ChromebooksDriveGoogle Drive

Webtools: No Registration Needed for Students Image courtesy of OZinOH Welcome to my list of webtools that don’t require student registration. This started off as a simple curation for myself and has ballooned into something that I never thought would get this big. And it is still growing. I started added comments to each link, but that is taking a long time to complete. 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom by onlineuniversities.com Students and educators have a wealth of learning and productivity tools available to them online. Google offers some of the highest-quality resources on the web to meet all your study and teaching needs, and all you need to access them is an internet connection. The Google Docs collection provides a streamlined, collaborative solution to writing papers, organizing presentations and putting together spreadsheets and reports. But besides the basic features, there are lots of little tricks and hacks you can use to make your Google Docs experience even more productive.

Padlet kan användas till mycket Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig. En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Jag ser padlet som ett verktyg med flera olika användningsmöjligheter.

The 5 Most important Google Drive Updates in 2017 February 24, 2017 Since the start of the new year, Google Drive released a number of important updates geared towards enhancing the performance of its services. The one we liked the most in this series of updates is the ability to add Google Drive videos right into presentations created in Slides. Before, you could only add YouTube videos but now you can easily embed videos stored in your Drive into your slides. Below is round-up of the most important updates in Google Drive, if you haven’t already seen them: 1- Preview password-protected files in Google Drive Users are now able to preview password-protected Microsoft Office files, presentations, and spreadsheets in Google Drive.’When you attempt to open one of these file types in Drive on the web, you’ll be prompted to enter the password and, upon doing so successfully, you’ll see a read-only preview of that document.’

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner.

How To Use Google Voice Commands In Google Drive Editor’s note: This is a revised version of an article we originally ran on March 22nd, 2014, updated to reflect the latest Google innovations. Since its inception, Google Drive has been a source of excitement for innovation-minded educators. However, as with any new teaching technology, you may find yourself thinking “it sounds intriguing, but will it really make a difference?”

A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit. It provides everything teachers need to write up a document, create a quick presentation or spreadsheet and design beautiful visuals and drawings, creative possibilities in Google Drive are endless. Additionally, Drive works across different devices and platforms so you can easily continue working on your documents anywhere you go and without even the need for Internet connection. In 2015 Google Drive has known a lot of improvements with the addition of a number of key features.

Chromebook cheat sheets, guides and useful links One account. All of Google. Sign in to continue to Google Drive Need help? Forgot password? Sign in with a different account Create account IKT, språkutveckling och boksamtal Igår fick jag möjlighet att hålla i förmiddagens program på min skola. Uppdraget, som jag fått från skolledningen, var att presentera IKT och gärna lite om språkutvecklande arbetssätt. Sagt och gjort. Jag tog fram ett program, där jag inledde med IKT för alla kollegor på skolan.

10 ways I use Google Forms in my tablet classroom Image courtesy of TBR Mohamed El-Ashiry takes a look at ways of using Google Forms in the classroom. I am one of Google Forms‘ biggest fans! I have many reasons to love the service, and I use it in many different ways. DIGITALA VERKTYG Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com UR:s serie om källkritik ”Är det sant?”

Flippity.net: Easily Turn Google Spreadsheets into Flashcards and Other Cool Stuff Digitala verktyg – supertips Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Vi kan kalla dem supertips:

Feedback via Kaizena På den skola jag jobbar låter vi eleverna synliggöra sitt lärande genom att de publicerar sina skolarbeten på vars en blogg. Detta underlättar för formativ bedömning samt kamratrespons. Föräldrarna kan lätt se vad vi jobbar med i skolan och eleverna kan känna stolthet för sitt skolarbete. Ett sådant publicistiskt arbetssätt ställer även krav på uppgifterna, som helst ska vara av reflekterande och undersökande karaktär och inte får vara av typen fråga-svar, för då finns det risk att elever kopierar svar från varandra.

Related: