background preloader

Allow Anyone to Upload Files Directly to Your Drive

Allow Anyone to Upload Files Directly to Your Drive

Webtools: No Registration Needed for Students Welcome to my list of webtools that don’t require student registration. This started off as a simple curation for myself and has ballooned into something that I never thought would get this big. And it is still growing. I started added comments to each link, but that is taking a long time to complete. Please bear with me as I update it. While I do try to verify each link on a regular basis, please be aware that websites do change and some of these sites may no longer be active or may have switched to a paid version. Free. Over the next while, I will be adding labels to each of these to designate whether you can use this site without any registration at all or will need the use of a class code given by the teacher. If you find a bad link, bad site, or any other error, please let me know through the comment section. Index QR Codes Create Decode online ZXing Decoder Online: Decode QR codes online without a dedicated app. Return to the Index Survey and Polls Online Whiteboards/Corkboards PDF Tools

Use Chromebooks for student assessments - Chrome for Work and Education Help Chromebooks are a secure platform for administering student assessments, and when setup properly, these devices meet K-12 education testing standards. With Chromebooks, you can disable students’ access to browse the web during an exam in addition to disabling external storage, screenshots, and the ability to print. Both PARCC (see TestNav) and the Smarter Balanced Assessment consortia have verified that Chromebooks meet hardware and operating system requirements for online student assessments. Setup Assessments can be delivered on Chromebooks in any of these three ways: Scenario 1: The exam is delivered on Chromebooks set up as a "Single App Kiosk". Pre-requirements: Get Chrome management for each Chrome device. With each method, the administrator can configure the device for secure student testing. Scenario 1: School sets up Chromebook to run as a Single App Kiosk running the exam app Sign in to the Admin console. Auto-Launch Setting for a Kiosk App Steps for the provider: Resources

Padlet kan användas till mycket Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig. En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Jag ser padlet som ett verktyg med flera olika användningsmöjligheter. Hur gör man då för att komma igång med padlet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Här ser du min padlet.

rosterSync - Admin Edition - New Visions CloudLab The manual enrollment of students in Google Classroom can be an adoption barrier, which rosterSync alleviates.Frequent roster-changes occur particularly in higher needs schools, which means that an easy roster sync process is critical to boosting technology adoption. Best if adopted and set up PRIOR to the start of the school year or semester. This avoids a scenario where teachers have already set up Google Classroom on their own, and then receive a bunch of redundant courses from rosterSync.Teachers can "Accept" or "Decline" course invitations from Classroom courses created with rosterSync, and students do not see the courses until they are "Accepted" by the teacher.It's probably wise to message to teachers that they are at liberty to make adjustments to their own rosters once they are provisioned, and to train them to do so, so they feel empowered to avoid IT bottlenecks and fix SIS errors on their own!

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. LyssnaLäsSkrivSamtalaTala

Use Google Docs in a Hangout You’re probably aware of Google Hangouts, and how useful they are for video chat and conferencing. Did you know that you can also include your Google Drive documents as part of your hangout video, and edit them right there in the hangout? There are a few ways to open a hangout; here I’ll do so from Gmail: Click image to enlarge The first time, you may be asked for authorisation to use the camera and microphone. The icons down the left are applications you can use from within the hangout. The webcam display is now down below, and you can recover it when you want to by clicking on it: From here you can add Drive documents to the hangout. If you’re chatting to someone who has edit priveleges for the document you’re viewing, you can both work on the content in real time, right there in the hangout. This is a great too, for collaboration. in a future post I’ll look at some other techniques you can use when, instead, you want to make a presentation over a hangout.

A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit. It provides everything teachers need to write up a document, create a quick presentation or spreadsheet and design beautiful visuals and drawings, creative possibilities in Google Drive are endless. Additionally, Drive works across different devices and platforms so you can easily continue working on your documents anywhere you go and without even the need for Internet connection. In 2015 Google Drive has known a lot of improvements with the addition of a number of key features.

Google Sheets: Fill Down One of the coolest things about spreadsheets is the ability for it to recognize patterns and apply it over a large range. If you write a formula in a spreadsheet and then copy the formula to other cells, the spreadsheet recognizes the pattern and automatically adjusts the formula. “Fill down” refers to copying the pattern in the spreadsheet down a particular range in a column. For example if I type the number 1 in a cell and the number 2 in the cell below it and then highlight the two cells to signal the pattern, I can “fill down” to continue the pattern. After highlighting the pattern look for the square in the bottom right-hand corner of the highlighted range. This works with other patterns too. Another pattern you might want to use is skipping rows. Having a list of numbers quickly is very handy. To continue my calendar I will want to skip a row. Notice in the screenshot below that in cell B6 I had typed the formula =B4+7. This also works with dates.

IKT, språkutveckling och boksamtal Igår fick jag möjlighet att hålla i förmiddagens program på min skola. Uppdraget, som jag fått från skolledningen, var att presentera IKT och gärna lite om språkutvecklande arbetssätt. Sagt och gjort. Jag tog fram ett program, där jag inledde med IKT för alla kollegor på skolan. Då jag gärna ser att de som lyssnar på mig får med sig något som de direkt kan använda i sin egen undervisning lät jag kollegorna få börja med en entrance ticket på vanlig post it-lapp. När jag sedan drog igång med IKT-presentationen valde jag bl a att prata om följande punkter: Google Dokument Google Drive Tillägg till Chrome Responsverktyg Interaktion - dialog Entrance och exit ticket Mina kollegor fick testa att använda Padlet, där de fyllde i hur de använda IKT i sin undervisning. De fick också skatta sin egen säkerhet i användandet av Googles produkter, en högst aktuell fråga då vi ska gå in i GAFE. Sist men inte minst fick de tipsa varandra om olika IKT-verktyg som de använder och upplever som bra.

Utbildning - IT - Programmet för volyminköp DIGITALA VERKTYG Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com är ett annat alternativ för kollaborativt skrivande!

En-till-en-miljö gör undervisningen mer formativ I antologin ”Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund” med Tomas Kroksmark som redaktör presenteras studier med inriktning mot att utforska olika aspekter på införandet av en-till-en i framförallt grundskolan men även gymnasiet. En-till-en beskrivs som en förändring som innebär att varje elev utrustas med en egen dator, surfplatta eller telefon. I kapitlet ”Undervisningen i en-till-en” av Moni Sohlberg och Tomas Kroksmark framkommer resultat som tyder på att en-till-en förändrat såväl lärarroll som klassrumssituation och därmed också bidragit till en förändring av bedömningspraxis. Som särskilt viktigt framställs att det skett en ”perspektivförändring från fokus på undervisning till fokus på elevens lärande” (Kroksmark & Sohlberg 2013 s. 150). Undervisningen mer framåtriktad Syftet med studien är att ge kunskap om hur datorn påverkar undervisningen och därmed elevernas kunskapsutveckling och lärande. Kunskapsutvecklingen synliggörs Förändrar synen på kunskap

Digitala verktyg – supertips Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Vi kan kalla dem supertips: Utan inbördes ordning. Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas. Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Använd elevernas texter i undervisningen. Använd ”Tillägg” i webbläsaren.

Google Drive Sharing Controls Just Got Even Better - The Gooru Click here to watch this video on YouTube Learn more about Google Drive ——> Get the Ultimate Guide to Google Drive Google kicked off this week with new features in Google Drive that greatly improve Sharing Controls for both the end user and the Admin. Over the next several days, these new features will be available in the Admin Console in a new section called the Access Checker. Depending on the settings the Admin chooses, end users will notice these new features in a few days when they add new internal and external collaborators to Google Docs via Gmail, Google Calendar, Google Drive commenting, and any other scenarios that trigger a “Share with” prompt that previously defaulted to “Anyone with the link” if your domain was set to allow public sharing. So what do these new Sharing control features mean? For the End User… With this new update, end users will receive the below alert when they attempt to add a new collaborator to a document through any of the channels mentioned above.

Related: