background preloader

For Teachers

For Teachers

Ports TCP et UDP connus utilisés par les produits logiciels Apple - Assistance Apple Ports utilisés par les produits Apple Le tableau ci-dessous répertorie les ports TCP et UDP utilisés par les produits Apple. Ces informations peuvent se révéler utiles pour votre administrateur réseau, s’il souhaite vérifier que votre ordinateur ou appareil parvient à se connecter à l’App Store ou à des services notamment liés aux mises à jour automatiques. Pour en savoir plus sur les ports TCP et UDP, consultez la section « Ports IP » de l’article OS X : qu’est-ce qu’un port ?. Tous les ports et services répertoriés ne sont pas nécessairement utilisés par tous les produits. Certaines applications nécessitent l’utilisation de plus d’un port, et sont indiquées ici. Cet article est régulièrement mis à jour et contient les informations disponibles lors de sa publication. Comment utiliser ce tableau La colonne Nom du service ou du protocole répertorie les services enregistrés auprès de l’Internet Assigned Numbers Authority, sauf si la mention « Utilisation non enregistrée » est indiquée.

millenniemålen | åtta mål för en bättre värld Best iPad File Managers to Manage Files on Your iPad on The Go Steve Jobs was one of the most outspoken proponents of a “no-file-manager” system. In fact, the iOS ecosystem continues to be simple and easy to use because the user doesn’t have to do anything with files or folders. Everything is taken care of by the apps. Also Read: Best iPhone File Manager Apps However, some of us are overly comfortable with file management and the lack of a suitable file manager on the iPad makes it a tad harder to control things in the tablet. Below is the list of best iPad file managers that you can use to do several things like: Cut/copy/paste files and foldersCreate or delete files and folders(On some of the apps) edit files in real-timeCreate Dropbox/Box.net/iCloud syncAccess/open files of various types (images, pdf, zip etc.) #1. There are quite a lot of apps with the same name on the App Store so make sure we’re on the same page. Price: FreeDownload Air Drive #2. Again, there’s a PRO version for this app but I guess this is more than sufficient. #3. #4. #6. #7.

Kemi Här hittar du alla experiment i kategorin Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus? Gör ett ljus av en apelsin och lite matolja istället. Det här experimentet handlar om kemiska reaktioner och aggregationstillstånd. Regelationen Låt en metalltråd passera rakt genom ett isblock utan att det faller isär. Dammexplosionen Du har levt i falsk säkerhet hela livet - mjöl kan vara livsfarligt. Försvinnande frigoliten Se hur frigolit närmast försvinner när du doppar det i aceton. Svävande såpbubblan Skapa en såpbubbla som flyter på osynlig koldioxid. Påsen och pennorna Stick pennor rakt genom en påse vatten - och den läcker inte! Regnbågsmjölken Skapa en färgexplosion i mjölk med hjälp av diskmedel och karamellfärg. Elefantens tandkräm Blanda väteperoxid med jäst och fånga den resulterande syrgasen i ett härligt skum. Vulkanutbrottet Klassikern med bakpulver, ättikssprit och karamellfärg. Gassläckaren Kan man hälla gas? Oobleck Geggan som är både fast och flytande - samtidigt. Tama såpbubblan

LoiLoScope - Télécharger Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger att:"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid." I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, kan man läsa:"Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Som pedagoger har vi skyldighet att se till att alla våra elever får möjlighet att nå de mål som finns beskrivna i kursplanerna, men vi har även frihet att välja på vilket sätt vi vill jobba mot dessa mål.

Embedding a PDF using HTML markup PDFObject has been updated to version 1.2, and now supports Internet Explorer 9. It is also now available on GitHub. « Return to PDFObject home Embedding a PDF using HTML markup Click here to learn about embedding a PDF using JavaScript Embedding a PDF using the standards-compliant <object> element is actually rather simple, and looks like this: <object data="myfile.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%"><p>It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Note the <p> nested inside the <object>; this content will be displayed if the browser isn't capable of displaying the <object>. PDF Open Parameters Adobe Reader provides a number of PDF open parameters that allow you to control how a PDF file is displayed when opened. Not comfortable writing your own code? Use the code generator. Examples View examples of PDF files embedded using pure markup and no JavaScript: Compatibility Results from internal testing of PDF embedding using the <object> element.

Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg I barrskogslandet Sverige finns enormt mycket gran. Hur många träd det rör sig om kan det dock vara svårt att spekulera i. – Det är svårt att säga några exakta siffror men hade granarna haft rösträtt skulle granpartiet haft hundra procent av mandaten, berättade Erik Kohlström från Naturmorgon i P1 när han under onsdagsförmiddagen hade vägen förbi Västergatan. Granen klarar av skuggiga lägen och behöver bara "lagom" med vatten och näring och trivs därför i nästan hela landet, förklarade Erik och la till att tall- och björkpartierna i och för sig skulle vara när fyra procent-spärren. Med sig i studion hade han ett gäng grankottar som på olika sätt avslöjade vilka djur som varit framme och smaskat på dess frön. Och skillnaderna var slående. – Möss är mer prydliga när de äter, berättade Erik och visade upp något som kan liknas vid en länsad mini-majskolv. Kolla in bildspelet och lyssna på ljudklippen för att se och höra skillnaderna!

Comment trouver son avatar en ligne Tout bloger qui se respecte va devoir un jour choisir l'avatar qui lui convient le mieux. Toutefois, avec tous les sites existants permettant de s'en créer un, il n'est pas toujours facile d'importer sa création! Ce tutoriel a pour but de vous présenter ces divers sites et d'indiquer la méthode à utiliser pour importer l'avatar ainsi créé. Les avatars dont l'apparence utilise le style de manga attirent tous les anime/manger lover. Le site proposé a une interface très basique et inclut peu de contenu mais demeure une ressource utile lorsqu'on veut créer un avatar avec un faciès original. Le site n'a pas une fonction d'importation d'implémentée et invite à utiliser la vieille méthode du copier dans le presse-papiers. Cette fois-ci on s'adresse à un public plus précis, les fans de la série South Park. Un site permettant d'aller chercher un plus large public, ce créateur d'avatar Mii est particulièrement original. Le site n'a pas une fonction d'importation externe à lui-même.

”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning ”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text. Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. När jag började använda dem upptäckte jag att alla elever blev hjälpta av dem, och att de dessutom tyckte att det var roligt, säger Helene Fägerblad. ”Skolproblematiken återkom” Helene Fägerblad är utvecklingsledare och biträdande rektor på gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscenter. – När jag var ute och föreläste om stöd i vardagen, som habiliteringen egentligen arbetar med, återkom hela tiden skolproblematiken.

Convertisseur vidéo gratuit en ligne

Related: