background preloader

Conflict of interest

Conflict of interest
A conflict of interest (COI) is a situation in which a person or organization is involved in multiple interests, financial or otherwise, one of which could possibly corrupt the motivation or decision-making of that individual or organization. The presence of a conflict of interest is independent of the occurrence of impropriety. Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs. A conflict of interest exists if the circumstances are reasonably believed (on the basis of past experience and objective evidence) to create a risk that a decision may be unduly influenced by other, secondary interests, and not on whether a particular individual is actually influenced by a secondary interest. A widely used definition is: "A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgement or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. Related to the practice of law[edit]

https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest

Related:  Jos Beijnen - Uni Utrecht/Di-AcetylM B.V/ KNAW / Slotervaart/VWSHogeschool UtrechtFresco - Unilever -->> Wageningen

Ilan Westphal benoemd tot directeur HU Diensten Ilan Westphal is per 2 september op voordracht van de benoemingsadviescommissie benoemd tot directeur HU Diensten. Sinds 1 mei bereidde hij deze functie voor als Kwartiermaker. Dat maakte het college van bestuur bekend in een bericht op Sharepoint (inloggen). Westphal heeft de opdracht om ‘een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering’ te realiseren. Hij valt rechtstreeks onder het college en is eindverantwoordelijk voor de zes HU Diensten, zoals Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken, Human Resourses en Bedrijfsvoering. Westphal trad op 1 december 2012 bij de HU aan als directeur van de dienst Human Resources en vervulde eerder leidinggevende functies op dit gebied bij onder meer DE Master Blenders, Nuon, Vattenfall (Zweedse energiemaatschappij) en de ABN AMRO Bank.

Unilever Vlaardingen gaat dicht, personeel wordt herplaatst Unilever sluit zijn vestiging in Vlaardingen. Daar werken nu zo'n 750 mensen die vooral bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten. Het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern verwacht dat de werknemers bij andere vestigingen van Unilever aan de slag kunnen. Wageningen Nu ook fraude in Rotterdam Opnieuw wordt de Nederlandse wetenschappelijke wereld geteisterd door een fraudegeval. Ditmaal is er aan het Erasmus Medisch Centrum gesjoemeld met data. De onderzoeker in kwestie, hoogleraar perioperatieve cardiovasculaire zorg en internist Don Poldermans, deed decennia lang onderzoek naar de risicofactoren van vaatoperaties, om zodoende de kans op complicaties tijdens deze operaties te verminderen. Hierbij zou hij data hebben gefingeerd en bij een aantal onderzoeken geen schriftelijke toestemming hebben gevraagd aan patiënten voor hun deelname. Al in de zomer van 2011 werd hij op non-actief gesteld, nadat decaan Huib Pols geluiden had vernomen over mogelijke fraudepraktijken.

Post-Master Internal Auditing & Advisory: ESAA.nl Doelgroep De tweejarige parttime opleiding Internal Auditing & Advisory staat open voor een brede doelgroep, maar een academisch werk- en denkniveau is een voorwaarde. ESAA denkt onder andere aan leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën, maar ook aan organisatieadviseurs, bedrijfseconomen, bedrijfs- en bestuurskundigen en mensen die in het kader van een management development programma een auditfunctie gaan vervullen. De opleiding is ook zeer geschikt voor personen die zich bezighouden met het inrichten en het beoordelen van organisaties, met het inrichten van de informatievoorziening en risk management in een organisatie en voor leidinggevenden die zich graag willen scholen op het gebied van sturen en beheersen van bedrijfsprocessen.

Verklaring College van Bestuur naar aanleiding van artikel NRC van zaterdag 2 april 2016 - Hogeschool Utrecht De kwaliteit van onderwijs wordt in de kern bepaald door het contact tussen studenten en docenten. Daarvoor creëren we optimale omstandigheden en geven we zoveel mogelijk financiële ruimte om goede aansluiting te blijven houden op de snel veranderende beroepspraktijk. Precies daarom heeft Hogeschool Utrecht (HU) een verandertraject ingezet. De HU besteedde voorheen relatief veel geld aan huisvesting en ondersteuning. Het verandertraject is erop gericht meer geld vrij te maken voor onze kerntaken: onderwijs en onderzoek. Sterk jaar voor Unilever Ook in andere opkomende landen nam de omzet toe, mede doordat Unilever de prijzen daar met ruim 4 procent verhoogde. Vooral Rusland blijkt een lastige markt, door de hoge inflatie in het land. Daardoor kochten Russische klanten minder. In alle vier divisies van het concern zat over het hele jaar gezien groei: bij Personal Care (shampoo, deodorant, doucheproducten), Refreshment (ijs en dranken) en Home Care (verzorging, wasmiddelen, zeep) liep de omzet op.

ZEMBLA - Levensgevaarlijke wetenschap De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De functionele en analytische cookies van de NPO bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. De advertentie en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Deze cookies kun je hiernaast weigeren via de instellingen. Barth mag blijven 29 januari 2014 - Minister Bussemaker heeft geen enkele behoefte zich te bemoeien met de samenstelling van raden van toezicht buiten de publieke universiteiten. De benoeming van haar partijgenote Marleen Barth bij de HvA liep een tikje spaak, maar OCW blijft daar liever helemaal buiten. De SP vroeg de minister of de gang van zaken bij de HvA geen aanleiding moest zijn steviger op de benoemingen en werkwijze van de raden te gaan ‘zitten’. Jet Bussemaker voelt daar niets voor en blijft in haar antwoorden zo veel mogelijk weg bij de casuïstiek van de HvA.

Verklaring College van Bestuur naar aanleiding van artikel NRC van zaterdag 2 april 2016 De kwaliteit van onderwijs wordt in de kern bepaald door het contact tussen studenten en docenten. Daarvoor creëren we optimale omstandigheden en geven we zoveel mogelijk financiële ruimte om goede aansluiting te blijven houden op de snel veranderende beroepspraktijk. Precies daarom heeft Hogeschool Utrecht (HU) een verandertraject ingezet. De HU besteedde voorheen relatief veel geld aan huisvesting en ondersteuning. WUR wil een ‘nieuwe Verlichting’ Ze wilde er niets over zeggen tot 1 september, al sprak ze toch met Boerderij. Nu is het nieuws naar buiten. De nieuwe bestuursvoorzitter van de WUR, dr. Erasmus MC : Erasmus MC zegt hoogleraar ontslag aan Het Erasmus MC heeft op 16 november prof. Don Poldermans ontslagen wegens schending van de wetenschappelijke integriteit. Onderzoek dat werd geleid door de hoogleraar is niet altijd uitgevoerd volgens geldende wetenschappelijke normen. OnzorgvuldigEen onderzoekscommissie concludeert dat de hoogleraar onzorgvuldig is geweest bij het verzamelen van gegevens voor zijn onderzoek. Bij een studie staat vast dat er bij het gebruik van gegevens van patiënten geen schriftelijke toestemming is gevraagd, en gegevens zijn verzonnen.

Vertrekt na Nicolaï ook Marleen Barth ? 10 juni 2016 - Nadat de RvT van de UvA is teruggetreden staat de gedeelde RvT van de HvA onder leiding van Marleen Barth onder grote druk om dit voorbeeld van Atzo Nicolaï en zijn raad te volgen. Daarmee lijkt de bestuurlijke brand bij de UvA overgeslagen naar aanpalende percelen. ScienceGuide verneemt dat na het aftreden van de RvT van de UvA voortdurend telefonisch crisisoverleg is tussen de medezeggenschap van de HvA (CMR) en de voorzitter van de HvA-RvT, Marleen Barth.

Related:  Analyse belangenverstrengeling Wet Versterking Bestuurskracht HO