background preloader

De mäktiga fem eller de enkla maskinerna

De mäktiga fem eller de enkla maskinerna
"De mäktiga fem" eller "De enkla maskinerna" Det kan förefalla märkligt att en och samma företeelse beskrivs så motsägelsefullt, att "De enkla maskinerna" och "De mäktiga fem" betyder samma sak. Betänker man dock vilka enkla konstruktioner maskinerna utgörs av och vilken styrka de ger oss så inser man att båda beskrivningarna stämmer. De enkla maskinerna eller De mäktiga fem är kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven. Redan för 5000 år sedan lyckades man med enbart enkla maskiner till hjälp bygga de egyptiska pyramiderna. Varje stenblock vägde flera ton och hundratusentals stenblock sattes samman med mycket hög precision. Nu är det inte bara när man bygger stora monument såsom pyramider som dessa enkla maskiner kommer till användning. Kilen Att kilen använts mycket länge visar fynd från runt 250 000 år sedan. Vidare kan man både låsa fast och stadga föremål med hjälp av kilar. Bland köksredskapen finner man kilformen hos en mängd redskap, bland annat knivar. Lutande planet

http://www.technichus.net/maktigafem/experiment/maktiga5Historik.htm

Related:  TeknikTeknik 4-6NO - Bi/Fy/Ke/Tk

Bästa webbsidorna för Ämnet Teknik Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Teknik - årskurs 4-6: Arbetsområde Glasögonbågar - undervisningsstöd För årskurs 4-6 finns inspiration till tre arbetsområden, Glasögonbågar, Avfallshantering och programmering i Scratch samt Undersökningar av tekniska lösningar. Arbetsområdet Glasögonbågar Hjälp ett företag att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp. Arbetsområdet Glasögonbågar utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven. Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen. Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav. Arbetsområdet har vi kallat ”Teknik i vardagen”. InledningVi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans. bokenomnaturvetenskap.pdf Innehåll Tre typer av naturvetenskaplig kunskap ....................................................................................................... 8 Naturlagar...................................................................................................................................................... 9

Programmera med Scratch för nybörjare – IKTsidan Är du som jag, nyfiken på hur det är att programmera? Är det svårt? Måste man vara IT-nörd? Bedöma teknik - svårast av alla ämnen haft en undanskymd plats i många grundskolor. Frågan om bedömning av elevers kunskaper har i princip varit obefintlig. Det har varit svårt för lärare att konkretisera målen, anser Eva Hartell. – Förhoppningsvis kommer den nya kursplanen med centralt innehåll att ändra på det. Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning.

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans

Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Skolkemi - experiment Tillhör kategori: aggregationsformer, syror och baser, urval gammal version av experiment Författare: Anna Åström IntroduktionRiktlinjerSäkerhetMaterielFörarbeteUtförandeFörklaringKemisk bakgrundFördjupningLitteraturFler experiment Tid för förberedelse: 10 minuter Tid för genomförande: 30 minuter

Related: