background preloader

"Flipped classroom" eller "flippa gympasalen"

"Flipped classroom" eller "flippa gympasalen"

http://flippaidrotten.se/

Related:  IDH1Idrott och hälsaIdrott och Hälsa

Undvik idrottsskador En av idrottens baksidor är skador. Allt från mindre fotledsstukningar till allvarliga överbelastningsskador utgör både oönskade och smärtsamma avbrott i många aktivas idrottande. I Tränarpasset ställer vi denna gång frågan om varför skador uppstår och om det går att undvika dem. 18-åring med hjärtproblem varnar för energidrycker Sedan Dion Parrat från Kettering i Storbritannien upptäckte energidrycker vid 11 års ålder har hon druckit dem dagligen, uppger hon för Northants Herald and Post. Hon hade dem alltid med sig i skolväskan och ibland drack hon upp mot fem burkar på en dag. Efter två missfall och upprepade svimningar togs hon i december in för läkarvård. Det var då läkarna konstaterade att hon led av hjärtproblem. För att få en bättre bild av hennes hälsotillstånd kopplade läkarna henne till en EKG-maskin för att mäta hennes hjärtrytm under ett dygn. Bilden hon lade ut på Facebook från sjukhuset har sedan dess delats av tusentals människor världen över.

Lämna inte elever ensamma i omklädningsrummen Det finns inte någon vuxen som skulle acceptera den situation som hundratals, kanske tusentals, elever möter varje dag i samband med sina idrottslektioner. Det finns omklädningsrum där elever tvingas vistas som facket på en arbetsplats för vuxna aldrig hade accepterat. Omklädningsrum som hade stängts av skyddsombudet på grund av allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.

Doping i samhället Användningen av dopningsmedel började uppmärksammas som ett samhällsproblem i slutet av åttiotalet. Idag är problemet med användningen utanför idrotten etablerad och preparaten säljs på en växande illegal marknad. Det finns mycket olika sätt att arbeta med detta på idrott och hälsa lektionerna. Mer idrott ger bättre skolresultat På Rävekärrsskolan utanför Göteborg har eleverna haft extra idrottslektioner. Skolan är en av de som ingått i en ny studie, där forskare vid Sahlgrenska akademin låtit femteklassare fått två extra idrottslektioner i veckan. – Efter att jag har tränat, känner jag att jag kan koncentrera mig bättre, säger Johanna Woxenius, en av eleverna på skolan. – Jag skulle vilja ha mer idrott i skolan, säger Henrik Nilsson, också han elev på skolan. Dolda utmaningar (2012) - CIF Dolda utmaningar är en skrift som ger inspiration, tips och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med till exempel adhd och Aspergers syndrom inom idrotten. De är personer som i många fall har svårt att kontrollera sin energi och som upplever idrotten intensivare än andra. Skriften innehåller intervjuer med ungdomar, deras föräldrar, forskare inom psykiatrin och med idrottsledare. Den riktar sig till idrottsledare, föräldrar och alla som arbetar för att ge alla barn och ungdomar en möjlighet att hitta sin idrott och att utvecklas i sin förening.

Hälsoprojekt med IKT Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon ger här ett exempel på hur hon har arbetat med IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi.

Idrott varje dag – ett säkert elevlyft enligt ny forskning – Tidigare studier har visat på positiva effekter på barns skelett, muskler och skolprestationer. Nu adderar vi med ytterligare resultat som visar att frakturrisken sjunker med tiden och dessutom belägger vi att betygen blir bättre för pojkarna, säger Jesper Fritz, forskare vid Lunds Universitet och läkare vid Skånes Universitetssjukhus. Avgångsbetygen jämfördes I studien ingick avgångsbetygen från årskurs nio från drygt 630 elever under en tioårsperiod 2003-2012.

Related: