background preloader

Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier

Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier

Förskoleklasser källspanar Liselott Drejstam med förskoleelever. Foto: Anna-Karin Widh – Om man börjar med källkritik och upphovsrätt först i femman har eleverna svårare att acceptera det. De kan tycka att: "Men jag har ju googlat och tagit saker jämt och det har funkat bra?" Det är bättre om de lär sig rätt från början. Liselott Drejstam är skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan, en F-6-skola i Linköping. – En del har sagt: "Men inte kan du väl jobba med källkritik med sexåringar? Liselott Drejstam inledde projektet med att högläsa boken "Fiskögon, sopor och annat smaskens" av Thérèse Bringholm, Inger Scharis och Lena Forsman, som handlar om vad djur äter. Sexåringarna kom med många förslag. – Barnen hade full koll på hur man kan gå tillväga för att få information, trots att de bara är sex år, säger Liselott Drejstam. En källare eller en källa – det är frågan Under andra lektionstillfället ville hon få eleverna fundera över vad en källa är och att det kan finnas olika typer av källor. Vilket också sker.

Källkritik för yngre elever - 1. Starta Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Målgrupp: Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola. Sju timmar om källkritik för yngre elever Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I samtliga läroplaner för svensk grundskoleutbildning (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola) skrivs i kapitel 1, under rubriken Skolans uppdrag att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i flera ämnens syften och i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner. Vad har man sett i undersökningar?

Så söker man information - checklista Kopplingar till läroplanen Lgr11 Ur Samhällskunskapsämnets syfte ● Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, Ur Centralt innehåll i samhällskunskap åk 4-6 Information och kommunikation● Informationsspridning, reklam och opinionsbild­ning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.● Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Ur Centralt innehåll i samhällskunskap åk 7-9 Information och kommunikation● Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.● Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Lgy11 Samhällskunskap Ur Ämnets syfte ● Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant.

Lathund i lkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner checklistan som affisch Källkritik för år 4-5 - Prezi Guide för källkritik Det är genom olika källor som du får reda på saker. En källa kan vara av olika slag: De skriftliga och muntliga källorna berättar om en händelse, medan de materiella kan vara ett fysiskt bevis på att en händelse faktiskt ägt rum. Inom källkritiken skiljer man också på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som bevittnar en händelse kan vara exempel på en förstahandskälla. Avsändare och budskap Källkritiken hjälper dig att ta reda på källans avsändare och budskap. Vem står bakom källan? Försök att ta reda på så mycket som möjligt om upphovsman eller utgivare. Vem har skrivit texten? Det är också viktigt att undersöka om källan är äkta, det vill säga att den är det den utger sig för att vara. Exempel Exempel Om det gäller en text tar du reda på vem som har skrivit den och söker uppgifter om skribenten. Libris (webbsök) Om din källa är på nätet kan du titta på webbadressen för att se efter om den säger dig något. www.skolverket.se www.liu.se En del webbadresser är väldigt långa.

Att arbeta med fakta och källkritik - Rebecca Nilsson on Prezi Upplägg källkritik med länkar ~ Skolbibliotek Växjö Rebecca på Högstorpskolan och Fagrabäckskolan berättade om hur hon arbetar med informationskompetens för åk 6-7. Hon började med en inventering av klassens informationskompetens genom övningen "Sätt fingret på klassens källkunskap" från Det är bara att googla. Hon fortsatte sedan med två olika presentationer som hon fått från föräldralediga skolbibliotekarien Emma, men som sedan byggts vidare på och anpassats. I årskurs 6 använde Rebecca en Powerpoint och i årskurs 7 en Prezi. Efter det fick eleverna applicera kunskaperna från genomgången i en uppgift som byggde på Mediekompass "Vad i medierna kan man lita på?" De fick använda en av Rebecca anpassad lathund och knöt den till tre olika webbsidor: Ett tips som framkom var också att använda Metros Viralgranskaren för att få färska uppslag kring arbete med källkritik.

Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Börja tidigt Var inte rädd för att börja tidigt. Utgå från eleverna Se till att skapa praktiska källkritiska övningar som eleverna kan relatera till – det ökar deras förståelse för hur viktig källkritiken är. Koppla till ämnet Koppla det källkritiska perspektivet till det eleverna redan gör i klassrummet, så diskussionen om källkritik blir ett naturligt inslag i undervisningen och inte ett särskilt ämne. Använd konkreta exempel från då och nu Använd illustrationer och konkreta exempel, så att ni kan diskutera hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Berätta inte alltid att det handlar om källkritik Säg inte i förväg att ni ska jobba med källkritik utan låt bara eleverna se exempelvis en fejkad film rakt upp och ner - det finns en styrka i att få göra misstag tillsammans. Ställ frågor och problematisera Skapa eget undervisningsmaterial

Källkritik - exempel webbsidor Här hittar du exempel på webbsidor, till exempel fejksidor eller fejkade bloggar, källkritiska experiment och annat som kan användas i skolans diskussioner om källkritik! Lämpliga frågor att ställa till materialet hittar du i Kolla källans lathund. Se också Källkritik - filmer, IKT-sidas länklista sammanställd av Tove Andersson och Metros Viralgranskaren. Välkommen att komplettera med fler exempel och fler länkpar/länkgrupper att jämföra med varandra! Riktigtsant.seElever i sexan på Årstaskolan i Stockholm får träna källkritik genom attskapa hemsidor med påhittad fakta, men skrivet och paketerat på ett så trovärdigt sätt som möjligt, så att folk ska tro på det. Luriga webbsidor / fejkade webbsidor och fejkbloggar (mockbloggar) och källkritiska experiment Samlingar av luriga webbsidor och mediaskrönor Viralgran Snopes. Fake websites or spoof websites. Webbsidor att jämföra - avsändare?

Nu lanserar Metro Lilla Viralgranskaren för skolelever | Metro – Vi ville bidra med nåt konkret för den lärare som hela tiden hör att det är så viktigt att eleverna får lära sig källkritik i skolan, men som kanske inte riktigt vet i vilken ände man ska börja, säger Viralgranskarens redaktör Åsa Larsson. – Och för den lärare som är lite osäker på hur man egentligen gör när man viralgranskar så finns ett helt kapitel om det. Viralgranskaren och Nätsmarta har gjort en film som baseras på en satirisk artikel i tidningen Svensk jakt. LADDA NER: Här hittar du skolmaterialet! För de lite yngre barnen finns även en skolplansch som Viralgranskaren och Nätsmarta tagit fram ihop med Bamse. – Bamse har ju redan gjort en utmärkt tidning om källkritik som släpptes i februari. LÄS MER: Så här följer du Källkritikens dag med din skola För Karin Lepistö och Madeleine Högman på Nätsmarta är det viktigt att lära barn tidigt om hur nätet fungerar. – I stället för förbud är det bättre att lära eleverna ett ansvarsfullt förhållningssätt.

Related: