background preloader

Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier

Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier
Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...

Bli #nätsmart Läs vår nätsmarta handbok med tips och råd för hur du kan skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet. Inledning Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de leker, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn större tillgång till världen utanför. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn. [Läs mer ...] Barn och internet Att barn vill kommunicera med andra människor på nätet är i grunden någonting positivt och helt naturligt. Selfie esteem Händelser, kontakter och relationer i den digitala världen formar barnets identitet och självkänsla, på samma sätt som i verkliga livet. Sexuella övergrepp på nätet När någon tar kontakt med ett barn i sexuellt syfte kallas det för grooming eller gromning. De yngsta barnen Ju yngre barnet är, desto större möjlighet har vi vuxna att skapa förutsättningar för en trygg och positiv nätanvändning. Barn i skolåldern Tonåringar Till dig som är orolig Hit kan du vända dig Till toppen

Funderar du på hur du skulle kunna lägga upp ett MIK-projekt på skolan? - Barn, unga och medier I projektet ”Att övertyga” diskuteras medias makt och position i en demokrati respektive diktatur. Eleverna får följa en debatt genom en nyhetsartikel, en debattartikel och en ledare från samma tidning och reflektera över hur tidningars politiska färg lyser igenom i de olika artikeltyperna. I projektet ”Från jord till bord” handlar det om livsmedelsproduktion och hela kedjan från odling fram till färdig maträtt. Elevernas uppgift blir att följa ett livsmedel eller livsmedelsprodukt från ur ett miljömässigt och etiskt hållbarhetsperspektiv. De ska resonera kring vilka alternativa metoder och transportmöjligheter det finns och vilka möjligheter de själva har att genom till exempel köp och opinionsbildande påverka produktionen. > "Att övertyga" för årskurs 4-6 > "Att övertyga" för årskurs 7-9 > "Att övertyga" för gymnasiet "Att övertyga" – särskild valårsvariant: > "Att övertyga" – särskild valårsvariant för årskurs 7-9 > "Att övertyga" – särskild valårsvariant för gymnasiet

Free Online Safety Self Review Tool - 360 Degree Safe Säker på nätet Som mediepedagog på Brunns skola i Värmdö kommun så har jag sammanställt olika resurser som finns om säkerhet på nätet. Jag har fördelat de olika resurserna på olika åldersgrupper och gjort elevuppgifter till. Jag hoppas att du hittar något som du kan ha användning av. Har du frågor eller hittar felaktigheter så kontakta mig cecilia.backstrom@brunnsskola.se. Samhället står inför stora förändringar och den nya informationstekniken påverkar alla på många olika sätt. På Brunns skola vill vi starta eller fördjupa en diskussion om hur skolan ska förhålla sig till den information som samhället förmedlar i olika medier. För ett säkrare internet så krävs att vi i skolan arbetar aktivt med att möta barnen i sin vardag. I "Småungar & medier 2015" redovisas medievanorna bland barn 0–8 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns med siffror: 0–1 (år), 2–4 (år) samt 5–8 (år).

I Like It - Safer Internet Day song Coz I like it Chatting with my friends online When there’s nothing to do or it’s raining outside Coz I like it Expressing myself but I never let a bully get into my head Coz I like it Chatting with my friends online When there’s nothing to do or it’s raining outside Coz I like it Expressing myself but I never let a bully get into my head Everybody here put your thumbs up high if you think these bullies should be taken offline When we’re online or using an app We should never have to deal with thatI wanna snap like my screen in half But really they just want me to react But I won’t give in, I’ll step on it Put the message in the bin and won’t let them win!

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. För många SO och NO-ämnen står det nästa likadant i kunskapskraven förutom att de inte ska bedöma struktur, citat och källhänvisning. Hur för man ett resonemang? Vad är mitt syfte?

Cyberbully 2015: Movie Review |NoBullying Unfortunately, we are all familiar with the typical dynamics of a bully-bullyee relationship. Those of us who don’t have stories to tell of their own can at least recite stories they have witnessed. We’ve all grown up watching it happen at school, in summer camps, in the movies, on a comical show on the small screen in the living room; it’s everywhere. We have normalized it, we have accepted it, and as it moved with us to the digital age, we didn’t attempt to stop it. Cyberbully 2015 is a very interesting TV drama that successfully sheds the light on many topics we’d otherwise rather turn a blind eye to. |SEE ALSO: What Is Globalization? Spoiler Alert! This review is full to capacity with spoilers; you’ve been warned! Cyberbully stars the talented Maisie Williams (also Arya from Game of Thrones), who completely captivates your attention for the whole 60 minutes of the film. There are many lessons one can infer from Cyberbully; here are the ones we found most significant. Anonymity

Lektionsmaterial och övningar i källkritik Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan? På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Lärartips för källkritiskt arbete Checklista för källkritik Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ checklistan för källkritik Beställ affischen om källkritik Checklista för sociala medier Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier Källkritik med reflexionsfrågor och lektionstips Statens medieråd har skapat Lär om medier (f d MIK-rummet) som är en interaktiv utbildning för lärare, elever och bibliotekarier. Källkritik - en utmaning Kurs i källkritik Är det sant? Är det sant?

STOP cyberbullying: Cyberbullying information for tweens what is it? :: how it works :: why cyberbully? :: prevention :: take action :: what's the law? Cyberbullying information for teens Are you a cyberbully? Take 5! Ms. "Because I can" All kids act out fantasies online, pretending to be someone or something they’re not. Medie- och informationskunnighet i skolan Kursplan Kursplan i pdfFör mer information, se kurssida i kurstorget Ladokkod: 11MI00 (4) Gäller från: VT 2015Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-02-20Ersätter kursplan fastställd: 2014-12-11 Utbildningsnivå: GrundnivåHuvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1N) Medier och kommunikation (G1N) Utbildningsområde: Ämnesgrupp: MK1 Krav på särskilda förkunskaper Grundläggande behörighet samt lärar- eller fritidspedagogisk examen eller examen i biblioteks- och informationsvetenskap Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Innehåll Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Undervisningsformer Undervisningen bedrivs i huvudsak nätbaserat i form av seminarier, föreläsningar och projektarbeten. Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Examinationsformer och betygsskala Kurslitteratur och övriga läromedel Se särskild bilaga längst ner. Övrigt

Budd-e Stay Smart Online Share: Website: budd-e.staysmartonline.gov.auDescription: A superb e-safety resource with separate sections for primary and secondary students to work through. Choose to sign in to save progress or use without signing in.Category: Digital & Web Tools > E-safety & Web Savvy Other Links in This Section Think U Know Share: Website: thinkuknow.co.uk Description: This is a widely used e-safety website with games and activities to help your students understand how to be safe online. 9th February 2015 In "ICTmagic" Tree Octopus Share: Website: zapatopi.net/treeoctopus Description: A wildlife conservation site which aims to save the rare Pacific Northwest tree octopus from extinction... except it isn't. All About Explorers Share: Website: allaboutexplorers.com Description: This is an interesting history site about explorers... except it isn't.

Så arbetar vi med elevernas källresonemang - en del av ett ämnesövergripande arbete om källkritik i åk 8 och 9 Det här blogginlägget riktar sig främst till andra skolbibliotekarier och pedagoger som är intresserade av hur vi på Gunnesboskolan använder oss av skolbiblioteket i undervisningen. Vårt arbete med medie- och informationskunnighet (MIK) i de olika årskurserna följer en lokal handlingsplan, som finns beskriven under fliken MIK på denna blogg. Det här inlägget beskriver mer i detalj ett upplägg som vi lagt lite extra krut och samplanering på, och som vi även kopplat till Gunnesboskolans pågående kollegiala lärande inom BFL (Bedömning för lärande).Under början av HT 2015 har vi med våra åttor och nior genomfört ett ca fem veckor långt arbetsområde med fokus på medier och källkritik. Detta har skett i samplanering mellan mig (skolbibliotekarien) och ämnena svenska, SO, samt delvis engelska och bild. Lektion 1 Vi tittade på ovannämnda kunskapskrav från Lgr11 och diskuterade begreppen trovärdighet och relevans. Lektion 2: Här finns länken till hela frågeformuläret. Lektion 3 [...]

» Bloggarkiv Instagram och Surfa Lugnt: Så hjälper du unga visa nätrespekt som vuxen! - Surfa Lugnt Surfa Lugnt och Instagram publicerar idag goda råd om hur du som vuxen hjälper unga att tänka till kring vilka bilder de delar – för ett respektfullt Internet för alla! Instagram är en app för delning av foton och filmklipp via mobilen som har en stor användargrupp hos unga idag. Internet är en unik plats för att umgås, utbyta idéer och åsikter, få ny kunskap och inte minst dela bilder och filmklipp med familj, vänner och andra. Surfa Lugnt och Instagram har gemensamt tagit fram konkreta råd till vuxna för att de ska kunna stötta unga och hjälpa dem att visa nätrespekt. Några av råden konkret kring Instagram: Dela med ansvar! Ta del av råden i sin helhet här. Surfa Lugnt har också generella råd till vuxna att möta unga i deras nätvardag.

Related: