background preloader

Källkritik - vem, vad, varför? - Statens medieråd

Källkritik - vem, vad, varför? - Statens medieråd

http://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor.361.html

Related:  KällkritikBarn och unga på nätet, sociala medier...källkritikMIK - Medie- och Informationskunnighet

Utbilda dina elever Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda? Vilka metoder används för att påverka oss? Den digitala utbildningen för elever belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet. Så söker man information - checklista - Barn, unga och medier Kopplingar till läroplanen Lgr11 Ur Samhällskunskapsämnets syfte ● Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, Ur Centralt innehåll i samhällskunskap åk 4-6 Information och kommunikation● Informationsspridning, reklam och opinionsbild­ning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.● Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Länksamling källkritik av bilder - Kolla källans wiki Fotografiet behöver uppfinnas på nytt (SvD 2015-12-29) Läs en mycket intressant artikel av Håkan Lindgren om vad den digitala tekniken innebär för fotografiet. Modern teknik gör det möjligt att retuschera hur som helst, visa bilder på saker som faktiskt aldrig hänt.Bilder (Lär mer om medier, Statens medieråd) Det här avsnittet av MIK-rummet diskuterar hur vi påverkas av bilder. Till texten hör reflektionsfrågor, lektionstips och kopplingar till läroplanen.Bli bättre på källkritik (filmomediepedagogik.se) "Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn" skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att fuska med bilder (UR-programserie Är det sant?) Måste bilder och foton vara sanna eller får man ändra och fuska i dem? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig att man inte får manipulera med bilder i nyheter. Exempel på fejkade bilder, fotobluffar mm

Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Börja tidigt Var inte rädd för att börja tidigt. Källkritik för vuxna Ojdå! Aldrig trodde jag det skulle gå så.... En helg i februari tänkte jag att jag äntligen skulle försöka skriva ner lite av det jag tänkt kring delande i sociala medier. Det var ett roligt projekt, dels för att det gav mig tillfälle att friska upp mina vaga kunskaper i Illustrator, dels för att det gav mig anledning att läsa på en del om lagar och yttrandefrihet.

5 bevis på att källkritik på nätet är sjukt viktigt - P3 Nyheter De flesta av Sveriges 18-åringar har lågt förtroende för sociala medier och tror att de själva kan genomskåda falsk information. Samtidigt tror var tredje att Sveriges befolkning inte skulle kunna stå emot propaganda, enligt en årlig undersökning från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Vi har listat några virala nyheter som visade sig vara falska och som många gått på. 1. Förskolan Grottan ska inte fira lucia. Eller? Lektionsförslag - Bildpromenad: Det vidgade perspektivet! Man behöver inte en hel bild för att göra en bildpromenad. Det är så att verkligheten görs sig inte i helhet. Vi får den ofta i delar. Det är kanske inte så märkligt. Helheten får vi fantisera om. Och därför handlar denna bildpromenad om hur vi gestaltar en slags helhet.

Om källkritik - Riksarkivet På den här sidan förklaras vad en källa är, en beskrivning av det källkritiska arbetssättet och sist finns också en länk till ett Exempel på en källa dess bakgrund. Vad är en historisk källa? Den historia som vi läser i böcker har skrivits utifrån fragment, en liten del, av en tidigare verklighet, som överlevt till våra dagar. Dessa fragment kallas källor och kan vara allt från bilder, film, ljudband, brev (både privata och offentliga), möteshandlingar, tidningar och affischer. Det handlar också om vapen, mynt, husgeråd och allt möjligt annat. Källkritik "På Safer Internet Day, den 11 februari, lanserade Statens medieråd MIK-rummet – en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar. Webbplatsen syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Det kommer att finnas bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial.

Källkritik Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Så kan du granska bilder med dina elever - Skolverket Människan har sedan urminnes tider tagit tillvara bildens förmåga att förmedla budskap. Genom historien har illustrationer använts för att förstärka olika sorters budskap, alltifrån grottmålningar, hällristningar och målningar på kyrkornas innerväggar, till dagens bilder tagna med digitalkamera eller framställda i datorn. Bilder kan både konkretisera och ge en upplevelsedimension åt ett visst kunskapsinnehåll, vilket både kan stödja inlärning och öka förståelsen för en text. Som någon sa: Även om en bild inte säger mer än tusen ord, så förmedlar bilden andra kunskaper än vad tusen ord skulle kunna göra.

Källkritik Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande. Ett genomtänkt urval av källor visar att du är insatt i forskningsområdet. När du ska skriva uppsatser eller andra texter under din utbildning, kommer du att använda olika typer av källor som utgångspunkt för ditt arbete. » Bloggarkiv Instagram och Surfa Lugnt: Så hjälper du unga visa nätrespekt som vuxen! - Surfa Lugnt Surfa Lugnt och Instagram publicerar idag goda råd om hur du som vuxen hjälper unga att tänka till kring vilka bilder de delar – för ett respektfullt Internet för alla! Instagram är en app för delning av foton och filmklipp via mobilen som har en stor användargrupp hos unga idag. Internet är en unik plats för att umgås, utbyta idéer och åsikter, få ny kunskap och inte minst dela bilder och filmklipp med familj, vänner och andra.

Related: