background preloader

En IKT-pedagogs fundringar

En IKT-pedagogs fundringar
Related:  irvalgeirsdottir

9 Word Cloud Generators That Aren't Wordle The use of word clouds in the classroom is a powerful way to really get through to visual learners. The details about the following nine word cloud generators will give you a fair idea how, as an educator, you can get the best out of them. A quick note: Wordle is quite easily the most popular word cloud generator out there. Tagul Several features that do not figure in Wordle are incorporated in Tagul.For example, you have the option of choosing personalized shapes and multiple fonts to be used in your cloud. ABC Ya This application is very much like Wordle and operates the way Wordle operates. Tag Crowd This application gives you access to see frequency of words. Word It Out Word It Out helps create word clouds from any text, similar to the way Wordle does. Make Word Mosaic This one is from Image Chef and is one of the best creative tools you can find for your classroom. Wordsift Wordsift is presented by Stanford University and allows you to do anything with or to a word. TagCloudGenerator

Hur gör jag en podcast – liknande #värmeradio Är du också sugen på att dra igång en egen podcast, men inte riktigt vet hur? Här tänkte jag försöka gå igenom allt hur du gör. Det är en del att tänka på och det krävs lite fix för att få igång allt, men när du väl är igång är det inte svårare än att publicera ett blogginlägg. Det fina i kråksvängen är att allt går att göra rätt så gratis. Index Vad du behöver *Skapa bildlogga/omslag samt säljtext *WordPress och Powerpress *Sätta upp konto på podtrac.comPublicera podcast på iTunes *Fixa till och konvertera ditt podcastavsnitt med iTunesPublicera ett avsnitt *Sammanfattning * = obligatorisk (övriga kan hoppas över, men läs igenom avsnitten ändå) 1. Dator – i mitt fall använder jag en Mac, men det är inget måste. 2. Bildlogga/Omslag Vi måste ha en bild till vår podcast. 3. För att reda ut några begrepp till att börja med, så lagras inga filer på iTunes. Så… nu drar vi igång… Det fina med att köra WordPress är att du automatiskt också har en webbplats för din podcast. Powerpress Ex. 4. 5. 6.

Quizlet - Flashcards & Study Tools för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes Naturvetenskap och teknik i förskolan Det här materialet är framtaget för att ge förskollärare stöd att undervisa i naturvetenskap och teknik. Materialet är uppdelat i fem områden från förskolors vardag där barn i sin lek möter olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Inom varje område finns filmer som fångar barnens lek samt filmklipp där förskollärare reflekterar kring barnens lekar, aktiviteter och de erfarenheter som de gör. Vidare finns i materialet förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras. I materialet finns också frågor som kan bidra till diskussioner och reflektioner i arbetslag kring barns möjligheter att lära och utvecklas inom naturvetenskap och teknik. Som stöd till materialet finns en inledande text avsedd att rama in och kommentera de fem områdena. Vi hoppas att litteraturhänvisningarna kan bidra till vidare läsning om förskoledidaktik inom naturvetenskap och teknik. Förskoledidaktik (191 kB) Didaktiska strategier Didaktiska strategier (56 kB)

Pedagogsajter i Sverige satsar framåt Det har blivit allt vanligare att kommuner och andra offentliga aktörer skapar redaktionella webbplatser som visar hur kommunens eller regionens pedagoger arbetar. Pedagog Stockholm, som drivs av Stockholms stad, startade 2010 och har fungerat som modell för satsningar på flera andra håll. De pedagogsajter som nu växer fram vill gestalta den vardagliga undervisningspraktiken ute på skolorna och stimulera till pedagogiskt nytänkande, samarbete och kunskapsdelning. Integrationen av it i undervisningen är i regel ett centralt element. Forskningsprojektet Unos uno pekade bland annat på betydelsen av att fungerande arbetssätt dokumenteras och sprids till alla skolor i kommunen. Det handlar både om större kommuner, som Malmö, Sollentuna, Örebro och Huddinge, mellanstora, som Östersund och Kungsbacka, och mindre, som Stenungsund, Svedala och Öckerö. Ekonomiska resurser och ambitionsnivå varierar, men samtliga webbplatser strävar mot samma mål och kan dra nytta av varandra.

Exempel på IT i undervisningen Här är några exempel på skolprojekt där vi använt IT:Tack Sandra för den utmärkta idén att ha en sådan här flik på sin pedagogblogg Örnkoll - ett arbete i svenska om faktatexter. Eleverna redovisade faktan på Glogsteraffischer. Affischerna länkades från en Wixsida. Spökhistorier - ett arbete med berättande text samlades ihop i en Issuu. PowerPoint-berättelser - vi skapade animerade berättelser med hjälp av PowerPoint Storyjumperberättelser - vi skapade digitala berättelser i verktyget Storyjumper Storybirdberättelser - vi skapade digitala berättelser i verktyget Storybird. Fyrorna tänker framåt - eleverna tankestormar med hjälp av verktyget Popplet Quiz i PhotoPeach - vi har gjort frågesporter i det enkla bildspelsprogrammet PhotoPeach.

För lärare - Av lärare | Pedagogtorget Responsverktyg | Mikael Bruér Både den som flippar sitt klassrum och de som inte gör det kan ibland vara i behov av att kunna få snabb respons på olika uppgifter, muntliga övningar, eller liknande. Precis som med alla typer av nättjänster finns det fler än vad som går att hålla reda på. Jag tar därför bara med de jag har någon typ av koll på. Tipsa mig gärna om fler. Padlet: Fungerar ungefär som en sorts digital anslagstavla. Du skapar en digital vägg där de som har fått länken kan klistra upp bilder och små kommentarer. Voto: Voto är ett omröstningssystem som i sin enklaste form är både snabb och enkel. Socrative: Nät jag började testa digitala responsverktyg var Socrative det första jag sprang på. Plickers: Plickers är ett responsverktyg för den som inte vill, kan, eller orkar ha eleverna till att plocka fram datorerna. Mentimeter: Mentimeter har en rad olika funktioner där alla handlar om att på något sätt mäta åsikter, uppfattningar eller göra jämförelser. Google Forms: Lite av den här samlingens tungviktare.

Related: