background preloader

Nancy Duarte: The secret structure of great talks

Nancy Duarte: The secret structure of great talks
Related:  RetorikSpeechwriting

Bilan gratuit et information juridique des sociétés françaises INFORMATIVA, DEMONSTRATIVA OCH INSTRUERANDE TAL. | Retorik – Konsten att övertyga I den klassiska retoriken fanns inte denna typ av tal då man på den tiden istället var inställda på att övertyga på olika vis, (rådgivande, värderande och försvarstal), och man använde mestadels retoriken inom juridik och politik. Ett Informativt tal skall enbart syfta till att helt objektivt berätta något för åhörarna som de förhoppningsvis kan ha glädje eller nytta av. Det är viktigt att du definierar syftet noggrant innan du börjar skriva ditt tal för att du skall nå dit du har tänkt dig med informationen du tänker presentera. Följande frågor kan hjälpa dig att specificera ditt syfte: VARFÖR är det viktigt att mina åhörare får dessa upplysningar? VAD vill du att de skall göra med informationen de får? Du kan använda samma dispositionsmodell som jag skrev om igår med syfte, inledning, tes, avhandling och avslutning men i detta fall skall du inte argumentera, enbart informera. På vilka olika sätt kan man då Informera? 1. 2. 3. 4. så kommer det att gå bra

Robert F. Kennedy: Statement on Assassination of Martin Luther King, Jr. The following text is taken from a news release version of Robert F. Kennedy's statement. For more information please contact Kennedy.Library@nara.gov or 617.514.1629. Senator Robert F. Kennedy Indianapolis, Indiana April 4, 1968 Listen to this speech. I have bad news for you, for all of our fellow citizens, and people who love peace all over the world, and that is that Martin Luther King was shot and killed tonight. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice for his fellow human beings, and he died because of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it is perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend, and to replace that violence, that stain of bloodshed that has spread across our land, with an effort to understand with compassion and love. My favorite poet was Aeschylus. We can do well in this country.

Sarah Kay: If I should have a daughter ... Bourse en direct, Cours actions et dérivés Pour paramétrer vos choix, cliquez sur Gérer mes cookies. Nous vous invitons à consulter notre politique de cookies, qui décrit comment fonctionnent les cookies susceptibles d’être lus ou déposés sur votre appareil, notamment ceux ne nécessitant pas votre consentement car indispensables au bon fonctionnement du site ou permettant de faciliter la communication électronique. Vous pourrez modifier votre consentement à tout moment en cliquant sur "Gérer les cookies" en bas de page du site.

Kielijelppi: Disposition Disposition betyder plan(läggning). Dispositionen i en vetenskaplig text ska vara logisk, konsekvent och synlig. Logisk blir dispositionen när du har en plan för din text. De viktigaste dispositionsprinciperna är följande: dialektisk/kontrastiv disposition disposition enligt orsak-verkan tematisk disposition emfatisk disposition kronologisk disposition. Dialektisk/kontrastiv disposition innebär att du behandlar ämnet utifrån en motsättning. Det går ofta bra att kombinera flera olika dispositionsprinciper, till exempel kan man behandla motsättningen mellan två forskare genom att tema för tema gå igenom deras åsikter. Se även METATEXT, RUBRIK, STIL, STYCKEINDELNING och TEXTBINDNING Se Från tanke till text

The Gettysburg Address: An Analysis On 19 November, we commemorate the anniversary of Abraham Lincoln’s Gettysburg Address in 1863. In one of the first posts on this blog, I compared Lincoln’s two-minute address with the two-hour oration by Edward Everett on the same occasion. Today, people regard the former as one of the most famous speeches in American history; the latter largely forgotten. Indeed, Everett himself recognized the genius of Lincoln’s speech in a note that he sent to the President shortly after the event: “I should be glad, if I could flatter myself that I came as near to the central idea of the occasion, in two hours, as you did in two minutes.” Abraham Lincoln In a speech of only 10 sentences and 272 words, Lincoln struck a chord that would resonate through time. First, it is important to remember the context. Below is the text of the Gettysburg Address, interspersed with my thoughts on what made it so memorable. We are met on a great battlefield of that war.

Nick Vujicic - Overcoming hopelessness Syfte I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. Läraren reflekterar Eleverna ställs inför en föreläsare som saknar armar och ben, men som har en positiv livsåskådning och som verkar för att inspirera andra. I början kan det vara lite chockerande, men eftersom eleverna blir väldigt intresserade av att höra vad Nick har att säga, lyssnar de intensivt och tränar på sin språkliga hörförståelse. Metod Visa filmen med Nick Vujicic. Nick Vujicic – Overcoming hopelessness (15 min) Arbetsuppgift You will listen to a lecture by Nicholas James Vujicic, an Australian motivational speaker born with Tetra-amelia syndrome, a rare disorder characterized by the absence of all four limbs.

Les plagiaires, ces usurpateurs peu inquiétés de la littérature française D’Esope à La Fontaine, en passant par Horace, le geai paré des plumes du paon subissait l’opprobre et s’en trouvait « bafoué, berné, sifflé, moqué, joué », comme dit le fabuliste. Aujourd’hui, cette morale ne vaut plus : les plagiaires démasqués, déplumés, se parent glorieusement des « dépouilles d’autrui », et les rois nus se portent bien. Ainsi, sur la scène de l’art contemporain, les œuvres copiées rapportent et, comble de l’imposture, les œuvres invisibles sont même bien cotées, tel ce Io sono dont l’existence est attestée par son seul titre et un tracé rectangulaire sur le sol : de l’aveu de son auteur, le sculpteur italien Salvatore Garau, la revendication du vide est parfaite métaphore de notre époque. Signe des temps encore : un autre artiste, l’Américain Tom Miller, l’accuse d’avoir plagié sa propre sculpture intitulée Nothing et tout aussi invisible. Le siècle tourne à vide. L’ère de la vanité néantise l’héritage de ceux qui ont fait le terreau du présent.

Pentadanalys Pentadanalys är en retorisk analysmetod som fokuserar på en texts dramatiska delar. Analysen skapades av retorikern och litteraturvetaren Kenneth Burke är därför också ibland omnämnd som Burkes Pentad[1]. Metoden används för att svara på frågan varför något händer och vem som agerar. Vid textkomposition kan metoden också användas som disposition[2] eller som hjälp vid inventio. Kenneth Burke utvecklade sina idéer om pentadanalysen i sitt verk A Grammar of Motives (1945). Pentadanalysen[redigera | redigera wikitext] Analysen beskrivs som en pentad eftersom metoden använder sig av fem huvubegrepp i sin analys. Handling[redigera | redigera wikitext] Handlingen beskriver det som faktiskt sker i tanke eller handling. Scen (Scene): Var äger detta rum? Användning[redigera | redigera wikitext] Genom att använda ovanstående komponenter kan man enligt Burke hitta orsaken till att en handling utförs men även upptäcka vilka krafter som verkar. Exempel[redigera | redigera wikitext] Sonja K.

Related: