background preloader

Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov

Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov
Det kan vara svår att planera för hur man ska göra ett schemabrytande schema för de kommande muntliga nationella proven och i år kommer vi att göra det på min skola. Jag vet att det är efterfrågat hur man gör rent konkret och jag ska se om jag lyckas förklara hur vi går tillväga i detta inlägg. I mitt arbetslag har vi en fantastisk organisatör som kan detta med att räkna på elever, grupper och lärare och sedan sätta ihop ett schema. Hon är matematiklärare och har gett sitt tillstånd att jag får dela planeringen så om ni lånar av den får ni gärna ge Ann-Kathrin Holm all cred. Varför bryter vi schemat för de nationella proven i år? På Skolverkets hemsida kan man läsa att de nationella proven är hela skolans angelägenhet. Jag kan också se en vinst i att eleverna kan använda de strategier de får av ett ämnesprov till fler ämnen då det bygger på att utveckla resonemanget. Hur har vi tänkt? Antalet samtal som genomförs är basen för uträkningen Här hittar ni mappen med dokumenten!

http://lrbloggar.se/annikasjodahl/sa-har-planerar-vi-for-en-vecka-med-muntliga-nationella-prov/

Related:  Inför nationella prov i svenskaSvenskafokker50

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion.

Dags att fira in årets nyord! annonsblockerare program som förhindrar att annonser visas på internetsidor [2000] ¶ Allt mer utrymme på Facebook tycks upptas av annonser och det är därför som många använder annonsblockerare för att hålla reklamen stången. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat. Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker på skrivdelen utifrån häftet de läst till läsförståelsen. När de återger ska eleverna använda ett ämnesrelaterat språk. Eleverna ska uppge källan och använda referatmarkörer när de återger personens tankar och för texten framåt med ett ämnesrelaterat språk. Detta är inte helt lätt och en konst vi måste visa eleverna.

LARS LINDSTRÖM: Vi måste kolla på alternativen till Sverige Nej, i det här jämra landet går det inte att stanna. Visserligen är mycket sig likt, men många ryar om systemkollaps. Om Sveriges undergång nu är helt nära måste vi börja kolla runt på alternativen. Termometern drar närmare nollstrecket, du plockar fram vinterjackan, huttrar ändå när höstvinden drar in genom tyget och det är som om någon, någon annan, som inte är du, styr dig genom gången mot tunnelbanan, nedför rulltrappan och till de ändlösa tågen mot intigheten. Känner du igen dig? Jag känner igen mig. Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först. Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer.

Hon är nio år – och vill inte leva längre Debattören: Mobbning förstör liv – det måste till ett trygghetslyft i skolan Om inte samhället kraftsamlar mot mobbning kommer historier som den här att fortsätta skrivas av små barn runt om i landet. En trygg skola är något alla barn har rätt till, skriver Carolina Engström, tf generalsekreterare, Friends. Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande? Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska. Rapporten visar att det är vi lärare som måste ge eleverna det stödet. Hur kan vi göra så att eleverna utvecklar sitt skrivande? Vi måste arbeta mycket mer aktivt med vad och var eleverna behöver stöd i skrivandet.

Sokratiska samtal Sokratiska samtal eller Eftertänksamma samtal är ett sätt att strukturera textsamtal så att alla elever kommer till tals. Vill du veta mer finns det bland annat i del 6 av Läslyftets modul ”Samtal om text” (vilken sammanfattningen nedan är baserad på) eller här i en intervju med Ann Pihlgren (som skrivit nämnda del). Så här kan ett samtal struktureras:

Related: