background preloader

Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov - Annika Sjödahl

Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov - Annika Sjödahl
Det kan vara svår att planera för hur man ska göra ett schemabrytande schema för de kommande muntliga nationella proven och i år kommer vi att göra det på min skola. Jag vet att det är efterfrågat hur man gör rent konkret och jag ska se om jag lyckas förklara hur vi går tillväga i detta inlägg. I mitt arbetslag har vi en fantastisk organisatör som kan detta med att räkna på elever, grupper och lärare och sedan sätta ihop ett schema. Varför bryter vi schemat för de nationella proven i år? På Skolverkets hemsida kan man läsa att de nationella proven är hela skolans angelägenhet. Jag kan också se en vinst i att eleverna kan använda de strategier de får av ett ämnesprov till fler ämnen då det bygger på att utveckla resonemanget. Om proven inte kan läggas på en av veckorna mellan 45-50 utan fördelas på flera veckor är det extra viktigt att klassen fortfarande får undervisning, trots att läraren som normalt har klassen sitter med de muntliga proven. Hur har vi tänkt?

Beställ skolmaterial - UNICEF Sverige Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Beställ materialet här eller ladda ner materialet direkt nedan. Tio lektioner om barnets rättigheter Med skolmaterialet ”Tio lektioner om barnets rättigheter” vill UNICEF Sverige ge årskurs 3-6 en introduktion till barnkonventionen och presentera barnets rättigheter. Skolmaterial om barns rätt till utbildning Materialet kan laddas ner nedan. Filmer

Var med och bidra till kampen mot hat och hot på nätet Den 4 november är det No hate-dagen, en del av No Hate Speech Movement - en kampanj från Statens medieråd som syftar till att göra internet till en bättre plats att vara på. Låt dagen bli en del av skolans arbete mot hat och hot på nätet No hate-dagen är en del av No Hate Speech Movement – en kampanj som syftar till att göra internet bättre. Den vänder sig i första hand till barn och unga. Kampanjen ska bidra till ökad kunskap om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans, större förmåga att utnyttja mänskliga rättigheter, högre demokratisk delaktighet, en källkritisk hållning och stärkt eget kritiskt tänkande i relation till medier. Bakom No Hate Speech Movement finns Europarådet. Så här kan skolpersonal och bibliotekarier bidra till kampanjen: Informera elever och kolleger om No hate-dagen den 4 november. nohate.se Hur gör vi om det förekommer hot och hat på nätet där elever på skolan är inblandade? Hat på nätet – hur tar vi upp det i skolan?

Just Color! ~ Free Coloring Printables <font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" class="size12 Tahoma12"><a target="_blank" href=" | <a target="_self" href="/ForTots.html">For Tots</a> | <a target="_self" href="/index.html">Home</a> | <a target="_self" href="/ForBigKids.html">For Big Kids</a> | <a target="_self" href="/Store.html">Store</a> | <a target="_self" href="/RaisingRockStars.html">Raising Rock Stars</a></font> All material provided on this website, 1plus1plus1equals1.com is copyright protected @import url( Custom Search I have kids who love to color, so I began making free coloring printables in theme packs for them, and for you! Download the files below by clicking on the graphic of the theme set you want, if you have any trouble opening or printing the pdf file, see tips in this post!

Läs en text du tycker om 14 februari – en novell av Jonas Karlsson Det finns många sätt att stimulera läsning. Ett av dem är att välja en text du själv tycker om och berätta varför du gillar den. En text som jag använt flera gånger är Jonas Karlssons 14 februari. Helt enkelt för att den handlar om mig och en av mina bästa kompisar. Exakt samma vånda som huvudpersonen Peter känner inför elevrådets årliga blomutdelning, upplevde jag första gymnasieåret 1990 på Anderstorpsskolan i Skellefteå. Denna anekdot använder jag när texten introduceras. Texten blir med den korta introduktionen helt plötsligt väldigt intressant att läsa. Frågor att resonera om – med stöd av texten Beskriv ögonblicket precis innan blombudet kommer in i klassrummet. Hur känner sig Peter när han blir utan ros? Varför frågar Gusten om Peter fått någon blomma när han redan vet svaret? Varför tror Peter att det är Josefin som skickat rosen? Varför köpte Gusten en ros till Peter? Avslutande diskussion PS!

1+1+1=1 Effektiva lärstrategier Hur gör man för att lära? Hur gör våra elever? Vad är effektiva strategier? Vi möter rekommendationer och resultat från forskning – i artiklar, böcker och på konferenser – som presenterar strategier för bättre lärande och större förståelse. Strategier är mentala verktyg som förutsätter att vi tänker om vårt tänkande. Metakognition är ett begrepp som används i arbetet med läsförståelsestrategier. Att läsa är att tänka. När jag läste in min masterexamen i specialpedagogik ingick en bok med titeln ”What really works in Special and Inclusive Education. Du som är lite extra nyfiken på författaren David Mitchell kan höra en introduktion med honom på det engelska förlagets site, Routledge, What Really Works in Special and Inclusive Education. Jag kan avslöja att jag har markerat några kapitel som jag tycker fokuserar områden som är aktuella i det som jag arbetar med, dvs. frågor kring språk-, läs- och skrivutveckling/undervisning. Kapitel 8 handlar om Metakognitiva undervisningsstrategier.

Startsida | FUNtasiFabriken Nordiska språk Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Nordiska språk Kolla, jämför och lyssna på de nordiska språken genom att klicka på länken. 1. 3. 4. 5.

Related: