background preloader

Crowdfunding - Geldvoorelkaar.nl

Crowdfunding - Geldvoorelkaar.nl
Aankoop beleggingspand Utrecht Project: 17122 Particulier Inschrijfperiode nog 52 dagen Dierspecialist La-Mar Drechtstad Leendoel: Opstart onderneming Inschrijfperiode nog 60 dagen Inschrijfperiode nog 55 dagen Groeileningen Project is tot stand gekomen Aflosvrij periode 3 maanden Aflossingsvrije leningen 17123 Particulier Onroerend goed / Projectontwikkeling Voorfinanciering voorraden Kredietbedrag: Geinvesteerd: Converteerbare leningen Binnenkort live Onderstaande projecten komen binnenkort beschikbaar voor investeren 17014 Particulier Vanaf 06-11-2017 15:00 uur live Financiering werkkapitaal Vanaf 06-11-2017 11:00 uur live Bovenstaande crowdfunding projecten mag u zeker niet missen. Kijk hier voor een overzicht van onze crowdfunding projecten van de afgelopen 6 maanden. Crowdfunding is Social Media Met crowdfunding worden ambities van investeerders en ondernemers/particulieren waargemaakt. Waarom Geldvoorelkaar.nl? Onze missie is om positief bij te dragen aan de financierbaarheid van (MKB) Nederland.

Eerste Belg op K2 Crowdfunding platforms | Douw&Koren Wil jij crowdfunding inzetten en ben je op zoek naar een platform om jouw project of onderneming te presenteren? Deze pagina bevat een overzicht van alle platforms (zowel Nederlands als internationaal) waar Nederlandse projecten en ondernemingen op gepresenteerd kunnen worden. Er zijn verschillende redenen om voor een platform te kiezen, waaronder: taal, betaalmethode(n), niche, het gehanteerde crowdfunding model en natuurlijk de functionaliteiten, gebruiksvriendelijkheid en uiterlijk van een platform. Wil je weten hoe je zo effectief mogelijk aan de slag gaat met crowdfunding? Futurium Add to this that most western democracies are financially poorer now than they have been in a generation, are frequently mistrusted by their citizens and are struggling to find their feet in a digital world. Consequently the role, relevance and legitimacy of our governments has rarely seemed so precarious. An yet simultaneously we are witnessing a global groundswell in citizen led democratic change. From the Arab Spring, to Occupy, to local Facebook Campaigns, to community Freecycle exchange, to many many les celebrated endeavours. In communities across much of the world, people are coming up with ways to make things better. Very often using the internet, almost never involving the government, and perhaps most strikingly theses movements are being made possible with little or no money. Indeed the Greeks have famously been putting on arts events to be paid with food, and setting up buyers networks to get their vegetables at a fraction of the price being offered by supermarkets.

Handboek Crowdfunding voor Kunst, Cultuur en Media (E-Book) | www.tekstenuitlegbv.nl Succesvol projecten financieren via crowdfunding. Het eerste handboek in Nederland over crowdfunding... Let op: dit is de E-Book versie van het Handboek Crowdfunding voor Kunst, Cultuur en Media. Klik hier voor de gedrukte versie van het Handboek Crowdfunding voor Kunst, Cultuur en Media. De kunst- en cultuursector moet bezuinigen en is op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Juist projecten op het gebied van kunst, cultuur en media zijn bij uitstek geschikt om te financieren via crowdfunding. Crowdfunding, oftewel financiering door de menigte, speelt in op de behoefte van het publiek om financiële steun te bieden aan mensen of projecten waarin ze geloven. Geïnteresseerden investeren ieder een klein bedrag, waarbij de vele bedragen samen het benodigde kapitaal vormen voor een bepaald project. Hoewel crowdfunding niet alle bezuinigingen kan goedmaken, biedt het wel een interessante en vruchtbare methode om projecten te financieren. Inhoud Zie ook de afbeeldingen voor de inhoudsopgave.

Society 3.0: Nieuw perspectief voor de toekomst [Recensie] In Society 3.0 schrijft horeca-ondernemer, visionair en internetstrateeg Ronald van den Hoff dat veel bedrijven, instituten en organisaties hun langste tijd gehad hebben. We leven volgens hem in een tijdsgewricht en hebben dringend behoefte aan een nieuwe aanpak en een nieuw waardesysteem. Internet speelt daarbij volgens Van den Hoff een centrale rol en leidt meer en meer tot sociale verbindingen tussen mensen (door virtuele en sociale netwerken), tot nieuwe vormen van waardecreatie en nieuwe samenwerkingsvormen. In het lijvige boek wordt de lezer meegenomen in een achtbaan van scenario’s, toekomstvisies en mogelijkheden. Zombiemaatschappij De auteur beschrijft in het eerste hoofdstuk hoe we miljarden euro’s verplaatsen in de zombie-economie, hoe regenten elkaar (net als in de 17e eeuw) in een old-boys netwerk geld, banen en macht toespelen. Het einde van organisaties zoals we die kennen De burger (consument) wil waar(de) voor zijn geld. En toen was er internet Argumentatie Kanttekeningen

Wanneer heeft u een vergunning nodig voor crowdfunding? Voor het verkrijgen van kapitaal met behulp van crowfdfunding is mogelijk een vergunning nodig. Dit is afhankelijk van onder meer de vorm waarin de financieringen worden verstrekt. Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Crowdfunding verloopt zonder financiële intermediairs. Er is direct contact tussen investeerders en ondernemers. Als u een crowdfunding platform exploiteert dan kunt u in aanraking komen met toezicht vanuit de Wet op het het financieel toezicht. De AFM is van oordeel dat de activiteiten van dergelijke crowdfunding platformen bemiddelend van aard zijn en dat de producten (lening of investering) waarin wordt bemiddeld financieel van aard kunnen zijn. Meer informatie over crowdfunding en de interpretatie van de AFM en de Nederlandsche Bank (DNB) over deze financieringsvorm Met het onderstaande stappenplan kunt u bepalen of u een vergunning nodig heeft en/of u in aanmerking komt voor een ontheffing. Leningen aan particulieren en/of ondernemingen 1.

Home Crowdfunding Crowdfunding kan je helpen als je een prachtig idee hebt voor een website, webwinkel, software of iets anders creatiefs, maar niet genoeg geld en als de bank je niet wil helpen. Wij hebben een overzicht gemaakt van crowdfunding in zowel nederland als het buitenland. Op deze crowdfunding-sites kan je anderen geïnteresseerd maken in jouw project en hen jouw idee laten financieren. Crowdfunding in Nederland Ook in Nederland wordt crowdfunding steeds populairder. Begin 2011 zijn er enkele nieuwe initatieven opgezet door mensen die al jarenlang ervaring hebben in het investeerderswereldje. De bekendste Nederlandse crowdfunding-sites: Symbid Een relatief nieuw initiatief maar veelbelovend Nederlands crowdfunding-platform voor ondernemers die op zoek zijn naar start- of groeikapitaal en voor mensen die juist willen investeren in interessante projecten. Crowdfunding internationaal ChipIn Een crowdfunding-webdienst die het proces van geld binnenharken wat versimpelt.

Related: