background preloader

SCORM Explained

SCORM Explained
What is SCORM? SCORM is a set of technical standards for e-learning software products. SCORM tells programmers how to write their code so that it can “play well” with other e-learning software. It is the de facto industry standard for e-learning interoperability. Specifically, SCORM governs how online learning content and Learning Management Systems (LMSs) communicate with each other. SCORM does not speak to instructional design or any other pedagogical concern, it is purely a technical standard. Can you help me with an example or analogy? Let’s take DVDs for example. The SCORM standard makes sure that all e-learning content and LMSs can work with each other, just like the DVD standard makes sure that all DVDs will play in all DVD players. The Cost of Content Integration What does SCORM stand for? SCORM stands for “Sharable Content Object Reference Model”. “Reference Model” reflects the fact that SCORM isn’t actually a standard. Do you produce SCORM? No. So how do you guys fit in the picture?

E-learning Use of technology in education to improve learning and teaching Educational technology (commonly abbreviated as edutech, or edtech) is the combined use of computer hardware, software, and educational theory and practice to facilitate learning.[1][2] When referred to with its abbreviation, edtech, it is often referring to the industry of companies that create educational technology.[3][4] Definition[edit] Accordingly, there are several discrete aspects to describing the intellectual and technical development of educational technology: Educational technology as the theory and practice of educational approaches to learning.Educational technology as technological tools and media, for instance massive online courses, that assist in the communication of knowledge, and its development and exchange. Related terms[edit] Educational technology is an inclusive term for both the material tools, processes, and the theoretical foundations for supporting learning and teaching. History[edit] Theory[edit]

An analysis of ODL student perception and adoption behavior using the technology acceptance model | Khor An analysis of ODL student perception and adoption behavior using the technology acceptance model Abstract This paper presents an empirical study aiming on investigating ODL students’ perception and adoption of SCORM Compliant Learning Object (SCLO). With the increasing use of SCLO in recent years, a better understanding and implementation of effective instructional resources is necessary to meet the diverse needs of ODL students and enhance their learning performance. The eventual usage of relevant stakeholders determines the success of a system. The system is useless if it is not used in the expected way by the potential users even though it is a good system.

CamStudio - Free Screen Recording Software Top 11 Disruptive E-Learning Technologies For 2013 “Disruptors are innovators, but not all innovators are disruptors — in the same way that a square is a rectangle but not all rectangles are squares.” ~ Forbes Magazine e-Learning is dynamically evolving, thanks to the incredible achievements in highly powerful and intelligent tools and technologies that are rapidly emerging. These developments have expanded the possibilities of taking e-learning to great heights more than ever. These advancements that have the potential to not just play a pivotal role, but drastically transform the learning domain are termed ‘disruptive’ due to the following reasons: • They fundamentally change the conventional landscape • They produce something new and more efficient These disruptive technologies are re-shaping the learning and education landscape. Today, when we are half way through the year, we have many exciting things on our list of disruptive e-learning technologies. • ProgrammableWeb: • APIHub:

Dimdim: Web conferencing that just works. Dimdim provides easy, HTML5 Introduction ZorgTrainer De Leergang is een waardevolle, onmisbare schakel voor elke zorgondernemer. De vrijwel dagelijks wijzigende omstandigheden in de maatschappij en uw drang om een succesvol ondernemer te willen zijn of blijven dagen u uit! De Leergang voor de eerste lijns zorgondernemers zal: Leiden tot vergroting van de competenties en de effectiviteit bij de zorgaanbieders; bedrijfskundig en daardoor medisch Zorgen voor een betere inzet van schaarse capaciteiten in het zorgaanbodveld Onzekerheden bij de ondernemer wegnemen Leiden tot meer arbeidsvreugde Opleiden tot betere medespelers voor de ziektekostenverzekeraars De zorgleergang: 6 modules; 9 avonden; 3 uur per avond; Beslaat een periode van 3 – 4 maanden; Onafhankelijk; Multidisciplinair; Ervaren docenten; Maximaal 18 deelnemers; Bedrijfskundige onderwerpen; Rode draad is het maken van een ondernemingsplan; Veel casuïstiek met zelfwerkzaamheid; Niet te veel theorie; Docenten zijn voor aanvullende vragen bereikbaar module 1 Bent u ondernemend genoeg?

Elearning - Home Klantreferentie De Belgische Federale Overheidsdienst FINANCIEN gebruikt e-learning voor haar 28.000 ambtenarenHoe doeltreffend, snel en tegen weinig kosten 28.000 ambtenaren over heel België opleiden? Het antwoord van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën, het Belgische Ministerie van Financiën) die besloten heeft een e-learningsysteem te implementeren. > Lees het vervolg Franse inspectiemedewerkers Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden op afstand opgeleid met MEDIAplus eLearning.Interview met Edouard SABATIER, opleidingsmanager van de CRAFEP, lid van het Franse Nationale Instituut voor Incasseringsopleidingen (I.N.F.R.). > Lees het Vervolg Migratie kantoorautomatisering: M2i ontwikkelt geïndividualiseerde opleidingen met MEDIAplus eLearningDe groep M2i is gespecialiseerd in informatica-opleidingen en telt een dertigtal opleidingscentra verdeeld over de belangrijkste Franse steden. > Lees het vervolg > Lees het vervolg Testimony > Read more > Read more > Read the interview News

Teelen Kennis Management Jutten Simulatie

Related: