background preloader

Berattelseansikte.pdf

Berattelseansikte.pdf
Related:  skriva

Språkutvecklande övning: Springdiktamen | Miss Åsa Efter mitt förra blogginlägg blev jag påmind om springdiktamen som vi självklart gjorde nu i veckan och det är också en favoritövning hos mina elever oavsett ålder. Övningen kan du göra i alla skolans ämnen. Texten de ska läsa varierar du i längd och svårighetsgrad beroende på ålder men det viktiga är att du börjar varje ny mening på en ny rad. Du kan antingen skriva med liten teckenstorlek och sätta upp texten i klassrummet eller med större tecken och då sätta upp den utanför klassrummet. Dela in klassen i grupper om ca 5-6 elever i varje.

Material Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Grannspråk Undervisningsplattformen Norden i skolan En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Undervisningsplattformen Norden i skolan Nordiska ordboken Tvärslå Tvärslå är en nordisk webbaserad ordbok utvecklad i ett samnordiskt projekt mellan nordiska universitet. Nordiska ordboken Tvärslå (KTH) Bilder på Norden Bilder på Norden (Nordiska ministerrådet) Creative Commons i skolan Bildordboken Lexin Danska Norska

Ture Sventon – som en språkgodisaffär Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. För varje år får Ture allt mer plats i temat, kanske är det för att jag själv är så barnsligt förtjust i Ture? Deckartemat inleds med Ture Sventon i öknen – en fantastiskt bra radioteater med bland annat Reine Brynolfsson, Rikard Wolff och Johan Rabaéus. Läsförståelsestrategier Aktivera förförståelse genom att titta på Tures kontor. Eleverna får fundera enskilt och parvis på: Räkna upp alla saker på kontoret som har med detektivarbete att göra.Hur tror du att en vanlig dag på Tures kontor ser ut? Radioteatern är ca 65 minuter lång och jag väljer att dela in den i tre delar. Analysera och bygga meningar Jag sitter vid datorn när vi lyssnar på texten.

Lärarhandledningar - Bonnier Carlsen Förlag Många av våra böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i. Vi har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet. Lästips för tonåringar Vi har samlat aktuella böcker för tonåringar som kan sätta igång tankar om rätt och fel, vem man är och vem som bestämmer! Högläsningsböcker Vi tipsar här oss bra högläsningsböcker att arbeta med i undervisningen. Just nu tipsar vi om följande titlar: Årskurs 1: En annan resa av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 2: Ellen, Sorken och hemligheten av Maria Frensborg | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 3: Den magiska kappan av Katarina Genar | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 4: Lordis loggbok: Utsikt från livets planet av Tove Berggren | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 5: Liesl & Po av Lauren Oliver | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 6: Rubinröd av Kerstin Gier | Ladda ned PDF med frågorna Föreslaget arbetssätt: 1.

Mitt lärarliv: Enkel återkoppling på komplex uppgift Eleverna i Svenska 2 skriver argumenterande texter om en litterär epok. Tidigare har de fått skrivuppgifter om olika epoker och skrivit ett övergripande prov, där de både har redogjort översiktligt för litterära epoker och även jämfört två epoker med varandra. För att de ytterligare ska få chansen att förstå litteraturhistorien, har de nu fått den något konstlade uppgiften att argumentera i både tal och skrift för en litterär epok. Jag såg idén hos några kollegor redan förra året, och bestämde mig för att försöka själv i år. Jag började med att gå igenom/repetera argumentation, se gäddan ovan som är inspirerad av en pirayabild i boken Svenska1 Helt enkelt, och vi övade också på några stilfigurer: allitteration, anafor, antites, liknelse, metafor, retorisk fråga, stegring och upprepning. Eftersom Svenska 2 är en utökad kurs på våra yrkesprogram, ligger all undervisning koncentrerad till en eftermiddag i veckan. Igår fick eleverna arbeta med att förbereda sina tal.

Studiehandledning En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1–6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs gärna igenom lektionerna/planeringarna innan ni börjar. De tillhörande övningstexterna hittar du genom att klicka på länkarna för varje text i studiehandledningen, eller under rubriken Texter i menyraden ovan. Texterna finns inspelade och du hittar länkar till detta vid respektive text, Mp3-fil eller Daisy. Studiehandledning_ELK_A4 Studiehandledning_ELK_uppslag

Recensioner – ny genre Eller ny och ny men ny som genre i form av genreplansch som stöttning. Målet är som vanligt att eleverna ska klara sig utan planscherna iaf tills de börjar fyran. Tills dess hoppas jag att jag har gett dem alla en bra grund att stå på inför mellanstadiets utmaningar. Vi började med att läsa bilderböcker, den här gången med lite Astrid Lindgren-tema eftersom Pippi råkade fylla 70 för någon vecka sedan. Nästa lektion har eleverna gruppläst och tillsammans hjälpts åt att skriva en recension. Eftersom vi jobbar med 4-rutan för att skriva sagor och berättelser så använder vi tänket i bokrecensionerna. Se arbetet kring 4-rutan på länken här!

Får man lästräna hemma? – backeboblog Backeboskolan är en läxfri skola – ni kan hitta vår tankar om det och vår egen läxpolicy i detta inlägg: Läxfri skola – hur funkar det? Vi delar dock gärna med oss till de vårdnadshavare som önskar tips och vägledning i hur de på egen hand kan stärka sina barns utveckling. Ofta kretsar tankarna kring läsning och skrivning/stavning. Här kommer ett av dessa råd, med fokus på läslust: Att vara ett läsande hem: Det finns ett varierat utbud av böcker, synligt i hemmet. Man besöker biblioteket då och då och lånar stora travar med böcker. Om man ändå, som vårdnadshavare, vill öva läsförmågan hemma är ordkort vårt bästa tips. Den vuxne lägger fram ett kort i taget framför barnet som läser ordet.De kort som klaras av snabbt och lätt läggs i en hög. Vid nästa tillfälle läses alla ordkort igen, även de som gick lätt förra gången. Men som sagt, att bidra till lusten att läsa och nyfikenheten inför böcker är det viktigaste av allt. Elin Lind Specialpedagog Backeboskolan

Poesi och cirkelmodellen- detaljerna Under ett par veckor jobbade vi med poesi i år 6. Jag skrev och berättade om vårt arbete i ett inlägg och fick frågan om detaljer i det vi hade gjort. Frågor vi hade jobbat med, låttext och så vidare. Nu har jag äntligen sammanfattat arbetet. När jag planerade mitt arbete har jag inspieratas av boken Skön litteratur av Annika Löthagen och Jessika Staaf. I boken finns många exempel på olika former att skriva dikter på. Vi jobbade så här; Fas 1- bygga upp kunskap Vi tittade tillsammans på en presentation som vår bibliotikare visade oss. VIlka känslor och tankar väcker låten? När alla hade fått fundera pratade man om texten och vilka olika tolkningar som man hade gjort i mindre grupper. Vi jobbade även med två olika dikter om Karl XII. Fas 2 – läsa och undersöka texter Nu var det dags att möta massor av olika dikter. Fas 3 – skriva gemensam text Vi skrev dikter tillsammans. Eleverna fick sedan ett häfte med olika former på dikter bland annat; Nu tror jag att jag fått med det mesta!

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad. Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Hur kan jag som lärare ta reda på vad jag ska lägga in i begreppet? Kunskapskrav i svenska/Svenska som andra språk: De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med /…/ uppbyggnad (åk 9).De berättande texter eleven skriver innehåller/…/ gestaltande beskrivningar och /…/ handling (åk 6).De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning (åk 3). Vad ger oss olika stödmaterial för vägledning i hur undervisningen kan byggas upp?

Skrivtips för barn och unga 1. Lyssna på musik När man lyssnar på musik så sätts alla delar i hjärnan igång och fantasin får fart. Därför kan det vara bra att ha musik i bakgrunden när man skriver. Men det är inte säkert att all musik hjälper. 2. Många författare behöver lugn och ro för att skriva. 3. Se dig omkring. 4. Genom att läsa lär man sig nya ord och tränar sin känsla för språket. 5. Som allt annat man vill bli bra på så krävs träning. 6. Försök skriv så enkelt du kan. 7. Att skriva olika sorters berättelser kan vara bra för att öva upp fantasin. 8. Var inte rädd att lämna din text ett tag för att återkomma till den senare. 9. Om du vill kan du be en kompis, ett syskon eller en förälder att läsa det du skrivit. 10. För att få bra flyt i texten så kan du prova att läsa den högt. Text: Sofia Ängsved & Anna Wilner

Los Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta! Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Mina två grupper i åk 2 fick först planera och skriva varsin gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på egen hand. Vinstlotten Det var en gång en pojke som hette Fred. Vännerna kom på en gång. av Sörgruppen Drakens nya vän

Related: