background preloader

Nukunskap - nättidningen för mer nyheter i skolan

Nukunskap - nättidningen för mer nyheter i skolan

http://nukunskap.se/

Related:  SONO

6-fältare Forntiden Utifrån mitt förra inlägg och konveration med Göran Svanelid på Facebooksidan The big five kom idén att ytterligare synliggöra de ämnesspecifika begreppen som vi jobbade med när vi jobbade med Stenåldern i mitt klassrum. Vi kommer att återkomma med begreppen för varje tidsperiod och vi ska kunna beskriva och jämföra perioderna. För att synliggöra de ämnesspecifika begreppen brukar jag göra 6-fältare. Vi gör 6-fältare som stödstruktur när vi ska skriva beskrivande texter, faktatexter. Det kan handa om djur eller växter eller som nu forntiden. En stödstruktur som vi använder för att synliggöra de ämnesspecifika begreppen som behövs för att kunna beskriva tidsperioderna , men som vi också kommer att använda för att jämföra.

Indikatorers omslagspunkter och framställning av lösningar - Nedan visas indikatorers omslagspunkter samt tips på framställning av diverse lösningar. Framställning av indikatorlösningar (i alfabetisk ordning) Alizaringul (9) 40 maps that explain the world Maps can be a remarkably powerful tool for understanding the world and how it works, but they show only what you ask them to. So when we saw a post sweeping the Web titled "40 maps they didn't teach you in school," one of which happens to be a WorldViews original, I thought we might be able to contribute our own collection. Some of these are pretty nerdy, but I think they're no less fascinating and easily understandable. A majority are original to this blog, with others from a variety of sources. I've included a link for further reading on close to every one. [Additional read: How Ukraine became Ukraine and 40 more maps that explain the world]

Studiematerial - Västarvet Studiematerial Studiematerial Här hittar ni arbetsmaterial för både elever och lärare. Materialet kananvändas som förberedelser inför en museilektion eller för att knyta ihop era upplevelser efteråt. Örebros historia Bron över Svartåns "örar" Långt innan staden Örebro grundades, fanns troligen vissa bosättningar i det som idag är centrum. Någon by var det inte tal om, än mindre en stad. I Skebäck, närmare Svartåns utlopp i Hjälmaren, fanns däremot troligen en handelsplats och en hamn. Runt det som idag är Örebro fanns dessutom flera byar och boplatser från perioden 500-1000 e.Kr., flera med namn som idag lever kvar som benämning på stadsdelar i dagens Örebro. Exempel är Nasta, Bista, Rosta, Älvtomta, Varberga, Mellringe, Hjärsta, Vivalla, Lundby, Hagaby, Rynninge, Almby, Tybble och Sörby.

NTA.WebApplication - Ämnens egenskaper Kemi Syfte Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Nej, flest röster vinner INTE – så funkar presidentvalet - USA-valet Den 8 november går USA till val för att bestämma vem som blir landets nästa president. I praktiken avgörs valet i några få stater – och det är inte nödvändigtvis den som får flest röster som vinner. Hur kommer det sig egentligen? Leia och Björndjuren - en upptäcktsresa i rymden Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden består av: - Lärarhandledning med högläsningstext, lektionsförslag, tips och fakta. - Elevbok med fantasifulla teckningar, korta faktarutor och kontrollfrågor. Leia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.Materialet kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska. Läs materialet, ladda ner och skriv ut

Varannan svensk bor nära havet I ett europeiskt perspektiv är Sverige till ytan ett relativt stort land. Med drygt 407 000 km2 land­areal är vi det femte största landet i Europa. Sett till folk­mängd placerar vi oss dock på en mer blygsam 16:e plats. Sverige är därmed relativt gles­befolkat, samtidigt som vår befolkning är starkt koncen­trerad till de 1 956 tätorterna där 85 procent av invånarna, drygt 8 miljoner, bor. Tätorterna upptar bara 1,3 procent av land­arealen. De 15 procent av befolk­ningen, cirka 1,4 miljoner, som återfinns utanför tätort får därmed dela på 98,7 procent av landytan.

bokenomnaturvetenskap.pdf Innehåll Tre typer av naturvetenskaplig kunskap ....................................................................................................... 8 Naturlagar...................................................................................................................................................... 9 Begrepp ....................................................................................................................................................... 11 Hypoteser .................................................................................................................................................... 11 Teorier ......................................................................................................................................................... 11

Landskapsstudie - Skriv fakta, berättande text och rita karta Författare: Jonathan Kipowski Datum: 4 november Ämnen: SV/SO, Geografi, SO År: Grundskola år 4–6 Lektionstyp: Arbetsuppgift Beskrivning Detta är en uppgift jag skapade för min fjärdeklass på geografin i SO. Science Experiments for Elementary Experiment #1 What will happen when I put raisins in a cup of sprite? After you do the experiment, you will find out that the raisins DANCE! My students L.O.V.E this experiment and think that it is hilarious that the raisins dance up and down in the Sprite! Click {here} for the raisin experiment

Examensmålen i fokus och gymnasiearbetet som kvitto Det finns många vinster med att lärare går ihop och arbetar ämnesövergripande i sina klasser. Bland annat kan lärarna tillsammans ge eleverna rika möjligheter att se helheter och utveckla de förmågor som anges i examensmålen. På så sätt blir de väl förberedda inför gymnasiearbetet i trean. Som lärare i naturvetenskapliga ämnen eller teknik kan du få stort utbyte av att gå ihop med kollegor som undervisar dina elever i andra ämnen. Tillsammans kan ni analysera examensmål och ämnesplaner för att identifiera gemensamma arbetsområden. I avsnittet Ämnesövergripande undervisning hittar du diskussionsfrågor och förslag på hur ni kan planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans.

Skrivande i naturvetenskapliga ämnen och teknik Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande texttyper som kan fungera som inspiration. I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring några av dessa textyper. Dessutom hittar du förslag på hur du kan organisera skrivarbetet för eleverna. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana att använda olika typer av digitala verktyg.

Related: