background preloader

Learn Accounting & Bookkeeping For Free

Learn Accounting & Bookkeeping For Free
I've searched the web for good free bookkeeping and accounting tutorials and courses and came to the conclusion that they're hard to find so this is my attempt to try and fill the void. What qualifies me to attempt this task ? I guess you can tell it's not my fancy dress code. I have over 30 years experience in business and even taught at a small business college for a couple of years. This free bookkeeping tutorial and course is geared to business owners, managers, and individuals who have not had any formal bookkeeping training or on the job experience and need or want to learn the basics of bookkeeping. Watch My Site Tour Video to quickly determine if my site and tutorials might provide the accounting and bookkeeping help you're looking for. Tutorial Navigation A menu of all the bookkeeping lessons is presented at the top and bottom of all the lessons. Additional Needs What's Covered ? Introduction Why Learn Bookkeeping ? Why do they need financial information ? Related:  Controlling

Abgrenzungsrechnung - Ermittlung des neutralen Ergebnisses Startseite > Abgrenzungsrechnung Grundbegriffe Der Kontenrahmen als Organisationseinheit des Rechnungswesens hat für das weitere Verständnis eine große Bedeutung. Eine Übersicht zu diesem Thema finden Sie hier:www.rechnungswesen-info.de/kontenrahmen.html Durch eine systematische Gliederung der Konten soll eine Verbindung von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung erreicht werden. Im Einkreissystem bilden also die Finanzbuchhaltung und die Kosten- und Leistungsrechnung eine Einheit. Im Zweikreissystem ist zur Überführung der Werte der Gewinn- und Verlustrechnung in die Kosten- und Leistungsrechnung eine Abgrenzungsrechnung (Überleitungsrechnung) notwendig. Aufspaltung des Gesamtergebnisses Stufen der Abgrenzung Abgrenzung der betriebsfremden Aufwendungen und Erträge Es werden jene Aufwendungen und Erträge herausgefiltert, die in keinem Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Abgrenzung der außerordentlichen und periodenfremden Aufwendungen und Erträge

Bokföringstips, bokföring, tips för bokföring Ekonomisystem och ekonomiprogram för Mac | StepOne Integra - fakturering ekonomi och integrerade ekonomiprogram för Mac - fakturering - kundreskontra och leverantörsreskontra - bokföring och budget - automatiska verifikat - projektredovisning o Fakturering och bokföring för Mac För en småföretagare är det extra viktigt att administrationen går snabbt och lätt eftersom det finns mer angelägna saker att ägna tid åt. StepOne Ekonomi 5 är ett ekonomisystem för Mac med bl a fakturering, för dig som vill ha ett lättanvänt och funktionellt ekonomisystem som du snabbt kommer igång med. Programmet är helintegrerat. Med StepOne Ekonomi 5 för Mac kan du sköta fakturering, kund- och leverantörsreskontra, in- och utbetalningar (med möjlighet att skapa fil för leverantörsbetalningar i Internetbank hos Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea), budget, internredovisning samt bokföring. StepOne-programmen kan exportera enligt filformaten SIE1 och SIE4 vilket gör det möjligt att skicka vidare information till revisorns skatte-, revisions- eller bokföringsprogram oavsett om revisorn har Mac eller PC. StepOne Ekonomi 5 – inklusive 2 mån serviceabonnemang: 2 495:- (exklusive moms och frakt)

Kostenrechnung und Kalkulation Free Accounting Software | GnuCash Välkommen till Bokföringsnämnden Die Kapitalflussrechnung Startseite > Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung Grundsätzliches Die Kapitalflussrechnung soll die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel darstellen. Sie ist eine Cashflow-Rechnung, die einen Zahlungsmittelfluss abbildet und keine Kapitalflüsse. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsströme der Abrechnungsperiode lückenlos auf. Damit ergibt sich folgende Übersicht: Hier finden Sie eine Übersicht zu den Grundbegriffen der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung (Auszahlung, Einzahlung, Ausgaben, Einnahmen, Aufwand, Ertrag, Kosten und Leistung). Die Kapitalflussrechnung soll die Zahlungsströme (Cashflows) der Berichtsperiode transparent machen. Wenn sich die Kapitalflussrechnung nur auf die Bewegungen der einzelnen Bilanzpositionen beschränkt, spricht man von einer Beständedifferenzenbilanz. Rechtliche Grundlagen § 297 Abs. 1 HGB: Damit ist die Kapitalflussrechnung ein Bestandteil des Konzernabschlusses. § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB: Cashflow-Rechnung

Bokföring av reseräkning - Unicell AB Bokföringsforum Hej, Vad jag menade är att du KAN skapa olika konton som du debiterar, inte krediterar. Kredit blir på betalkontot. Naturligtvis kan du ha alla anställda på ett enda konto. En reseräkning ÄR ett verifikat, men det är din skyldighet att kolla så att den stämmer. Betalar du ut ett traktamente behövs inga kvitton utan på verifikationen ska stå personuppgifter samt syftet med traktamentet. Reseräkningarna och traktamenten bokas på olika konton, man ska inte slå ihop dem. Gå gärna in på SKV:s hemsida och läs på om tjänsteförrättningar och vad som gäller avseende tidskrav på bortavaro. De kvitton som möjligen kan medfölja reseräkningen är t.ex. parkeringskvitton. Den dagen SKV knackar på och vill se bolagets reseräkningar och traktamenten, bör det finnas ordentliga körjournaler samt ev. arbetsorder för de anställda där det framgår datum samt kundens namn, adress o telefon. Boka alltså enbart reseräkningar på ett konto. Har du ett AB så antar jag att du har en revisor som tar betalt.

Del 1: Kom igång samt import och export Program:JFS, UNI_BAS, Stelvio, StepOne, iOrdning, Books. Webbprogram: Fortnox, SpeedLedger, e-conomic och Specter. Utbudet av ekonomisystem för Mac är fortfarande skralt i jämförelse med Windows-världen. Men under de senaste åren har det hänt något som skruvat upp temperaturen avsevärt i kategorin: molnet har dragit in med webbaserade system, där kunden sköter sin administration direkt i webbläsaren. Detta ger en rad fördelar, främst i form av ökad flexibilitet. Till de webbaserade systemens nackdel talar små frågetecken kring säkerheten samt just det faktum att systemen är webbaserade: för att kunna jobba måste du ha en fungerande internetuppkoppling, och förbindelsens kapacitet har viss inverkan på ditt jobb. De system vi valt att testa är sex traditionella programvaror: Stelvio, iOrdning, StepOne, JFS, UNI_BAS och Books by HansaWorld samt fyra webbaserade tjänster: Fortnox, Specter, e-conomic och Speedledger. Några fakta om systemen är värda att påpeka redan så här inledningsvis.

What is net realizable value? - Questions & Answers Net realizable value is a valuation technique mandated under Generally Accepted Accounting Principles. The technique requires that you calculate the estimated selling price of inventory items, less any reasonably predictable costs of completing the inventory, transporting it, and/or disposing of it. You need to know net realizable value, because a company is supposed to record its inventory at the lower of cost or market, and net realizable value is one of the factors considered in this determination. There is an ongoing need to examine the value of inventory to see if its recorded cost should be reduced, due to the negative impacts of such factors as damage, spoilage, obsolescence, and reduced demand from customers. Further, writing down inventory prevents a business from carrying forward any losses for recognition in a future period. Thus, the use of net realizable value is a way to enforce the conservative recordation of inventory asset values. Example of Net Realizable Value

Personal - bokföringsexempel Nedan följer ett personalrelaterat bokföringsexempel. Använd följande tabell som lathund. Ägare För personer som bedriver sin verksamhet under företagsformerna, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, lyfter ingen lön i egentlig mening från företaget. Om företaget behöver kapitaltillskott kan ovanstående näringsidkare sätta in pengar i företaget. De personer som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform eller som en ekonomisk förening lyfter lön precis som vilken anställd som helst och behandlas i bokföringen på samma sätt. Personal Företagets personalkostnader finns bland annat inom följande områden: bruttolön semesterlön arbetsgivaravgifter övriga avgifter för sociala kostnader bruttolön - skatteavdrag = nettolön Nettolönen är det som betalas till den anställdes lönekonto. Skatteavdraget som företaget måste göra betalas in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter det att lönen betalats ut till den anställde. Under året tjänar den anställde in en semesterlön. Anm.

Privata Affärer - Så betalar du minsta möjliga skatt! Vi har skrivit mycket i Privata Affärer och här på sajten om hur du ska kvitta dina vinster och förluster på värdepapper för att betala så lite skatt som möjligt. Men laglig skatteplanering gäller inte bara hur du handhar dina placeringar - det finns också många andra områden där man kan agera för att minska skatten. Ta inkomsten rätt år Om du har övertidsersättning, provisioner eller andra stora engångsersättningar att kräva av din arbetsgivare kan du tjäna på att försöka få ut dessa redan före årsskiftet. Så blir det om din kommunalskatt eller landstingsskatt höjs nästa år. Men för den som ligger nära de sk inkomstgränserna gäller det framför allt att försöka hamna under dessa gränser. Ligger din inkomst i år strax under årets skiktgräns, 308 800 kr, kan det löna sig att ta ut extrainkomsterna i år, för att kanske kunna komma under den nya brytpunkten för nästa år. De här skiktgränserna räknas nästa år upp mindre än vad de brukar göra. Handla avdragsgillt före nyår Betala in extraskatt

Related: