background preloader

Kennisnet.nl

Kennisnet.nl
Related:  liisariiCommunities

Socialmediaopschool.nu! » Kenniscentrum social media op school SlimStampen - Optimaal Leren Bibliotheek - Digivaardig Digiveilig Deze kleurrijke en informatieve brochure geeft een overzicht van de beste gratis apps die op dit moment te krijgen zijn voor kinderen in de basisschool-leeftijd. Ook geeft de brochure tips aan ouders over hoe je je kind kunt begeleiden op de tablet. De uitgave is gemaakt in samenwerking met Digibewust en KPN en is gratis te downloaden of te bestellen. Om de kwaliteit van de apps te testen, heeft een team van recensenten een lijst met objectieve kwaliteitscriteria gebruikt. Deze lijst is gebaseerd op de criteria voor apps en sites die worden gebruikt bij de verkiezing van de Gouden Apenstaart. Kwaliteit hoeft niets te kosten De meeste kinder-apps zijn betaalde apps.

The Flipped Learning Network Definition of Flipped Learning Released March 12, 2014 To counter common misconceptions and bring clarity to discussions about “Flipped Learning,” the governing board and key leaders of the Flipped Learning Network (FLN) announced a formal definition of the term. They also released the Four Pillars of F-L-I-P™ and a checklist of eleven indicators that educators must incorporate into their practice. The group of experienced flipped educators also draws a distinction between Flipped Learning and a Flipped Classroom.

Trailer: Loft Trailer: Loft Loft (2008) is een film van Erik Van Looy. Luister en vervolledig de tekst. ■ Zou dat niet plezant zijn? .Het idee dat ge ergens naar toe kunt, in alle . □ Om wat te doen? ■ Het aanvaarden van de is het aanvaarden van de van de loft, he mannekes ■ Jezus... □ Dees kan toch niet. ● Kunnen we niet te weten komen waar ze woont en haar daar ? ook naar de kloten. Neemt u graag risico's, mijnheer Stevens? Iemand probeert probeert er ons in te Da zie de toch. Uw vriend, den architect is een heel gevaarlijk spelleke aan het spelen en hij moet daar geweldig mee ■ Moet gij mij iets ? ● Is er iets? □ Hoeveel vrouwen hebt ge eigenlijk al meegenomen naar die loft van u? ! is allemaal niks. Translate? Heimeijk wegnemen (wat niet van jou is). Ontbreken van geluid. Metalen voorwerpen waarmee we een slot sluiten of openen. Normen die bepalen wat men mag of niet mag doen. Iets/iemand laten staan of liggen terwijl we zelf vertrekken. Het bestaan. Oppassen. Zeggen, meedelen. Een vraag stellen.

Onderzoek: Nederlandse ouders weten niet wat hun kinderen online doen Volgens een pan-Europees onderzoek van beveiliger McAfee zijn ouders vaak niet goed op de hoogte van wat hun tienerkinderen allemaal online doen, welke sites ze bezoeken of wat voor informatie ze online zetten. Onder ouders heerst ook een misplaatst gevoel van zekerheid op dat gebied: maar liefst 28% van de Nederlandse ouders is van mening dat hun kind online niet veel kan gebeuren. Ook geven veel ouders aan dat hun kinderen zo veel meer weten van technologie, dat zij niet meer in staat zijn om hun kinderen goed te controleren. Van de ondervraagde Nederlandse jongeren zegt 46% in de leeftijd 13-17 jaar wel eens een online video gezien heeft waarvan ze weten dat hun ouders dat niet zouden willen. Nederlandse jongeren doen er van alles aan om hun online activiteiten te verbergen voor hun ouders: - 48% minimaliseert de browser als één van de ouders hun kamer binnenkomt. - 32% wist de browser-geschiedenis van bezochte websites. - 40,5% heeft wel eens illegaal muziek of films gedownload.

Cito Volgsysteem primair onderwijs - Digitale toetsen LVS-toetsen Binnen het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs zijn naast papieren toetsen ook steeds meer digitale toetsen beschikbaar. Welke digitale toetsen zijn er? In schooljaar 2015-2016 kunt u de volgende toetsen digitaal afnemen: Rekenen voor kleuters: groep 1 en 2 Taal voor kleuters: groep 1 en 2 Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid (taken fonologisch bewustzijn en receptieve letterkennis): groep 2 en 3* Rekenen-Wiskunde: groep 3 tot en met 8 Rekenen-Wiskunde 3.0: groep 3, 4 en 5 Rekenen-Basisbewerkingen: groep 3 t/m 8* Screeningsinstrument Dyslexie (taak spelling): groep 4 tot en met 8* Begrijpend lezen: groep 3 tot en met 8 Spelling: groep 3 tot en met 8 Woordenschat: groep 3 tot en met 7 Studievaardigheden: groep 5 tot en met 8 VISEON voor kleuters: groep 1 en 2* VISEON: groep 3 tot en met 8* * Deze toets is uitsluitend digitaal verkrijgbaar. De voordelen van digitaal toetsen Hoe werkt het? Aan de slag Verwerken met het Computerprogramma LOVS

Brainstorming and Voting Amazingly Easy. Free Online Tool | tricider Euro Clio European Association of History Educators Scholen en (social) mediawijsheid: hoe stoppen we de digitale kloof? Internet en sociale media hebben onze wereld op z'n kop gezet met alle positieve en negatieve effecten (Facebookfeestjes, Bangalijsten, dreigtweets, cyberpesten...). We lijken te worstelen met de vraag hoe we hier mee om moeten gaan. Dat geldt ook voor onderwijsinstellingen. Gedragsstimulering vs. gedragsregulering Scholen reageren vaak door maatregelen te nemen en door protocollen te maken die vaak vol zitten met regels, waarmee ze eerder dekking willen bieden in een juridisch schimmenspel, dan dat er zinvol gestuurd wordt op effectief gebruik van sociale media. Wordt het geen tijd voor scholen om samen met ouders en leerlingen de tactiek te gaan bepalen? Waar bij veel scholen protocollen in de kast verdwijnen, kun je er ook voor zorgen dat de afspraken echt doorleefd en overgedragen worden aan alle (nieuwe) leerlingen, ouders en leraren, met de boodschap: “We vertrouwen je!”. Moet de noodklok geluid worden? Helpt regelgeving in het onderwijs aandacht voor mediawijsheid? Maar hoe?

Overstapservice Onderwijs | Voor een veilige, digitale overdracht van leerling gegevens ICT-idee Educator Innovator | Educator Innovator

Kennisnet è un’organizzazione educativa Olandese pubblica che supporta e stimola gli istituti olandesi di istruzione primaria, secondaria e professionale a un utilizzo efficace delle TIC.
Il rapporto redatto da Kennisnet, Paesi Bassi, aiuta i dirigenti e i responsabili scolastici a sfruttare al meglio le TIC per fini didattici. Descrive le innovazioni tecnologiche a livello internazionale e ne prende in considerazione l'utilità per affrontare le sfide nel settore dell'istruzione.
Ha pubblicato un rapporto che rappresenta una guida per prendere decisioni consapevoli riguardanti l’implementazione di nuove tecnologie nelle scuole. Recensisce le tendenze tecnologiche che possono giocare un ruolo importante nel settore dell’istruzione nei prossimi anni: ogni tendenza è accompagnata da un’analisi SWOT e da una serie di raccomandazioni. by michelebasile Jan 13

Related: