background preloader

_Influence_People.pdf

_Influence_People.pdf

Daily Zen List Watch Free Documentaries Online | Documentary Heaven Solar System Scope Your Brain Map: Learning Strategies for Everyone Cursuri rusa Centrul de Limbi Străine A_BEST organizează cursuri de limba rusă, în două variante de studiu: I. Cursuri deschise de limba rusă, la sediul A_BEST. Cursurile deschise de limba rusă, în sistem grupă, la care poţi participa în următoarea perioadă sunt: *** Mai multe informaţii despre avantajele cursurilor deschise A_BEST, înscrieri şi tarife pot fi găsite aici. II. Acestea sunt de durată scurtă, medie sau lungă, organizate în regim intensiv sau standard, în sistem individual/ pereche/ mini-grupă, cf. unui orar personalizat, cu un înalt grad de flexibilitate; astfel, adulţii care lucrează într-un mediu dinamic de afaceri îşi pot alege orarul, perioadele de vacanţă şi colegii. Tipurile de cursuri de limba rusă disponibile: - cursuri de limba rusă– limbaj general; - cursuri de limba rusă – limbaj de afaceri; - cursuri de limba rusă – limbaj specializat; - cursuri de limba rusă – pregătire pentru examenul internaţional ECL, în vederea obţinerii “paşaportului lingvistic”.

Cartea Biologie IX X Final proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop deinvestigare, verificare, certificare etc. a unor date, afirmaţii, procese,legi biologice etc.; explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismuluiuman; prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismuluiuman; explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţiiorganismului. Argumentarea propriilor observaţii, investigaţii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie; unitatea organism-mediu;unitate-diversitate; evoluţia de la simplu la complex. Varianta II Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe laom, precum şi a funcţiilor acestora. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om;descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.

Related: