background preloader

Singapore Math Inc

Singapore Math Inc

http://www.singaporemath.com/

Related:  MatematykaSITIOS QUE USAN EL METODO

Narzędzia matematyczne dla ucznia: Graphmatica « Młody Technik Poza Microsoft Math, który to znakomity bezpłatny program matematyczny omawiałem tu od kilku miesięcy, istnieje oczywiście wiele innych, spełniających podobne funkcje – wszystkie, lub tylko niektóre. Jednym z moich ulubionych jest dość już stary program Keitha Hertzera Graphmatica (aktualna wersja 2.09g dla Windows pochodzi z roku 2009, została uaktualniona w styczniu roku 2010 i pobierzesz ja pod adresem przeznaczony głównie do badania zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej oraz do graficznego rozwiązywania nierówności, znajdowania stycznych, obliczania pochodnych i całek. Jest to program o zdumiewająco małych rozmiarach jak na bogactwo swoich funkcji (pakiet instalacyjny ma ledwo 376 KB) i – oczywiście – w związku z tym piekielnie szybki w działaniu. Dostępny jest w kilku językach, wśród których nie ma niestety polskiego; do dalszych rozważań wybierzemy zatem wersję angielską.

Método Singapur para enseñar Matemáticas Estudios han indicado que la enseñanza de matemáticas en los países asiáticos sobrepasa la enseñanza de matemáticas estándar en el mundo occidental. El país de Singapur es un reconocido líder mundial en la educación de matemáticas. Las matemáticas de Singapur se introdujo por primera vez en los Estados Unidos en 1998. Sus estrategias incluyen la enseñanza de un fuerte sentido de los números, habilidades mentales de matemáticas, y una profunda comprensión del valor de posición. En los grados primarios, coloridos manipulativos de matemáticas ayudan a los estudiantes "ver" las relaciones numéricas. Realistic Math Realistic Math Author-Coordinator: Paulino Gureng Authors: Ma. Power Basic Programs Learners are guided toward mastery of essential math concepts from basic operations through fractions, decimals, and percents and the fundamentals of algebra and geometry. Through practice, review, word problems, and real-world activities, this program is designed to assure that students of all abilities master essential math concepts. Power Basics’ on-level content and below-level readability pack a powerful punch. Designed to provide students with on-level content at a controlled reading level, the Power Basics ® program includes the following components: Student Text, Workbook, Test Pack, and accompanying teacher guide or answer key for all components. This powerful program:

Narzędzia matematyczne dla ucznia: GeoGebra (1) « Młody Technik Mam jeszcze w oczach dyżurnego, który przed lekcją geometrii (mieliśmy oddzielne lekcje geometrii, algebry i trygonometrii ? w sumie było tego ?za moich czasów? pięć godzin matematyki tygodniowo, dziś chyba rzecz niewyobrażalna?) przynosił z pokoju nauczycielskiego ogromny cyrkiel i takiż liniał, wszystko paskudnie upaćkane kredą. Kreslono tym na tablicy. Singapore Math Problems This tweet posted by the National Council on Teacher Quality (@NCTQ) caught my eye: Now, I’ve heard decomposing called “branching” but can’t remember ever seeing this in a Singapore textbook. Where did this problem come from? Miquon Miquon Math helps children learn to view the world mathematically. The program emphasizes mathematical patterns and relationships rather than pre-set formulas and methods. It uses Cuisenaire® Rods* and a unique graphic layout to help children discover mathematical patterns and relationships with just a bit of guidance from their teachers as necessary. Discovery Learning Some parents use Miquon Math as their central math program in the early elementary years. It covers all the standard subjects and more.

Saxon Home School Go Math! Academy Get math help for your students Whether it's for homework help or to get ahead in math, Go Math! Narzędzia matematyczne dla ucznia: GeoGebra (2) « Młody Technik Kontynuujemy zapoznawanie się z GeoGebrą, znakomitym programem do kreślenia i badania konstrukcji geometrycznych. Kolejny obiekt, który nauczymy się budować, to okrąg. Będzie to zatem najpierw okrąg o środku w danym punkcie, przechodzący przez jakiś inny dany punkt. Najpierw więc rysuję tak, jak to było opisane poprzednio, punkty A i B, następnie po kliknięciu szóstej ikony od lewej w pasku narzędziowym klikam najpierw A (to będzie środek), potem B.

Singapore Math worksheets and test papers Singapre Math is now adopted globally and is popular in USA and many other countries. The Singapore Math curriculum emphasises problem solving using model drawing and hueristics. For the students who aim for A* in PSLE mathematics, they will need to practice solving challenging questions. Problem-sloving heuristics The challenging mathematics questions require problem-sloving heuristics in addition to the four basic operations (addition, subtraction, multiplication and division). VideoText - RightStart Mathematics by Activities For Learning Inc. We recommend VideoText Interactive for high school algebra, geometry, trigonometry, and pre-calculus. This program uses the same philosophy as RightStart™ Mathematics; students are taught to think mathematically and, consequently, develop an excellent understanding of algebra and geometry. Start the VideoText Module A, pre-algebra, half way through RightStart™ Mathematics Level G.

Narzędzia matematyczne dla ucznia: Wolfram Alpha (1) « Młody Technik Wśród wielu narzędzi matematycznych, jakie daje do dyspozycji ucznia (i nauczyciela!) informatyka, jedno jest zupełnie szczególne. I nie dlatego, że jest ono dostępne on-line, tzn. aby zeń skorzystać nie trzeba mieć w komputerze nic więcej, niż przeglądarkę internetową (obojętnie jaka, ale radzę ostatnią wersję, bo w starszych wyniki pracy narzędzia mogą wyglądać rozmaicie?)

Singapore Math Singapore Math® curriculum is published in semester sets. Two sets comprise one year of study. Students who switch to Primary Mathematics from another curriculum may not have the necessary background to begin at the level corresponding with their grade level without review from earlier levels. We suggest that you use these placement tests to decide where to place students new to Primary Mathematics, or to get an idea of which concepts may have to be reviewed from an earlier level. These placement tests and answer keys may be printed out and used by individuals at no cost. Mathematics Gifted middle school students should be able to learn as fast as their abilities allow. CTY 's individually paced mathematics program, led by CTY instructors and tailored especially for gifted students, helps them do just that. Students may start at any time during the year and progress at their own pace within their enrollment period. Your child's instructor will provide guidance and encouragement as the student progresses through the course. Students gain mastery and confidence, learning at a pace that is commensurate with ability.

Many parents, though, don't intuitively know how to teach a concept, and the Singapore textbooks don't include the explanations. by maymaybean Apr 23

I've used both Singapore & Math Mammoth, and definitely prefer Math Mammoth by maymaybean Apr 23

About SM & MM: I'd prefer to use both, because none of the word problems were better than SM, but they did ask for some different things. I'm thinking that the combination will be fabulous. But Singapore Math is still hands down my favourite for that level of math. I think it's great to do more than one math program because there isn't a perfect math program out there. by maymaybean Apr 23

While each level has both a teacher guide and a home instructor’s guide available, the latter is designed specifically for homeschoolers, is less expensive, and is what I recommend. You do not need bo by maymaybean Apr 23

The scope and sequence of the U.S. Editions does not align with state or national standards. For example, they leave most work on graphs, statistics, and probability for upper levels rather than teaching these concepts in elementary grades. Instead they focus on laying a solid foundation in basic concepts and processes using a three-step process, taking children from concrete, to pictorial, then abstract approaches to learning. Since I prefer this approach over that of the standards, I would recommend the U.S. Editions rather than the Standards Editions in most situations. by maymaybean Apr 23

Related: