background preloader

ClassDojo:教學輔導管理網站

ClassDojo:教學輔導管理網站

https://teach.classdojo.com/#/login?redirect=%2Flaunchpad

Related:  frankgu1015PedagogikSIMONAorlyagamification

8 個線上服務「兩步驟驗證」設定說明,確保帳戶免於威脅 我很常在文章裡向讀者宣導如何在數位時代保護你的線上安全,包括資料要備份、不隨意下載或安裝來路不明的程式,以及不點擊 Facebook 等網站上的奇怪鏈結,其中最重要、也是每個人都必須做的,就是強化帳號安全性,以避免帳號被盜用的問題發生,帳號是使用者在網路上的另外一個身分,應該不會有人希望自己的帳號落入有心人士的手裡。 要如何強化帳號的安全性,簡單來說,就是設定一組安全性較高的密碼,例如不以常用的數字、生日等等作為密碼,在密碼裡混合大寫、小寫英文字母和特殊符號的組合。好的密碼是讓你可以記住,別人卻難猜出。 不過只有一組密碼是不夠安全的,你應該考慮使用「雙重驗證」來提高自己的帳戶安全性,讓密碼以外多另一層保護,目前有愈來愈多的網路服務已經支援兩步驟驗證,包括 Google、Facebook、Microsoft、Yahoo!、Twitter、Dropbox 等等。

Placeringen i klassrummet - hur tänker vi? Klasserna blir allt större och 30-grupper på gymnasiet är idag mer regel än undantag. Ibland känns det omöjligt att som lärare kunna bedriva en undervisning som når fram till alla, oavsett individuella förutsättningar. I väntan på bättre tider (läs: ekonomiska resurser som prioriterar mindre grupper) måste vi helt enkelt förhålla oss till detta. Hur kan vi organisera vårt klassrum för att hitta strategier som möjliggör ett pedagogiskt ledarskap i stora klasser? Att klassrumsplaceringen har betydelse är knappast någon nyhet, det vet alla som har varit elev i skolan och det vet i synnerhet alla som har lärarperspektivet i klassrummet.

När summativt blir formativt på riktigt Det är intressant att titta på sitt eget lärande som lärare tycker jag. Jag har under ganska lång tid haft ambitionen att de uppgifter vi gör som är summativa också ska användas formativt, mer än bara genom kommentarer. Jag har då och då lyckats få till det. En uppgift som man bedömer, ger feedback på och som vi sedan jobbar vidare med för att direkt använda feedbacken. Scenarier där skolpersonal och skolledning kan behöva stöd för att utveckla undervisningen Exempel: En lärare vet om att det bland eleverna förekommer laddade diskussioner med rasistiska och främlingsfientliga förtecken på raster. Samtidigt undviker läraren att lyfta dessa diskussioner i klassrummet på grund av omsorg av elever som skulle kunna känna sig utsatta för kränkningar. Exempel: I en diskussion i klassrummet hävdar några elever att "Sverige måste minska invandringen för att de där flyktingarna kostar för mycket". Några andra elever säger emot eleverna och hävdar att det är rasistiskt att säga så. – Normalisering av främlingsfientlighet och kritik av invandringspolitik Exempel: Några elever driver gång på gång uppfattningen att invandringen till Sverige bör minska.

Nordidactica Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för skola, lärarutbildning och högre utbildning. Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas. Nordidactica vill kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av auktalitet i ämnesdidaktiska frågor. Basen är referee-granskade artiklar i kombination med beskrivningar av aktuella projekt och recensioner av ämnesdidaktisk litteratur. Primärt kommer artiklarna i tidskriften att vara författade på norska, svenska eller danska.

Källkritik för gymnasieskolan Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som medborgare. Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Här får du inspiration till samtal om källkritik och nyhetsvärdering med elever i gymnasieskolan. Målgrupp Lärare och bibliotekarier i gymnasieskolan Peer Instruction på Karlstads universitet Peer instruction eller kort och gott PI ("jämlikesundervisning" eller "kamratlärande" på svenska) är en undervisningsstrategi. Flera gånger per föreläsning ställer föreläsaren en flervalsfråga (dvs. med svarsalternativ a, b, c, se länkar till exempelfrågor nedan). Studenterna diskuterar frågan med sin granne, därav "kamratlärande". Varje student har en "klickare" (bild till höger) med "a"-, "b"-, "c"-knappar som kommunicerar med en radiofrekvens-mottagare som kopplas in i USB-porten på lärarens bärbara dator. Läraren har programvara som samlar in svaren på flervalsfrågorna och visar upp stapeldiagram över resultaten. Ett exempel på den här typen av trådlös teknik är Response (länk nedan).

Mytodrama® Vi använder kraften i litteraturens och teaterns berättelser för att jobba med ledarskapets eviga frågor. Vår utgångspunkt i detta är att människan är kodad att minnas bilder, symboler och känslor starkare, längre och tydligare än information och fakta. Varje Mytodrama® bygger på en tidlös berättelse och är en ingång och ram för en interaktiv dynamisk utvecklingsresa i ledarskapet, för såväl grupper som för enskilda ledare. Tema SO Forskning har visat att en bra SO-undervisning ställer krav på lärarens förmåga att anpassa metoder till ämnesområde, situationer och elevgrupper samtidigt som uppdaterade ämneskunskaper är avgörande i en värld i förändring. Kärnan i SO-ämnena, det som eleverna ska ha med sig som samhällsmedborgare, förändras i takt med att omvärlden och samhällets värderingar ändras. Det har skett en stark utveckling av den didaktiska forskningen inom historia, samhällskunskap, religion och geografi de senaste åren, men många frågor kvarstår om SO-undervisningens effekter i praktiken. Tema SO i undervisningen är producerat av frilansjournalisten Helene Gustafsson i samarbete med Anna Sandström, redaktör på forskning.se. Vetenskaplig faktagranskning: Anders Broman, lektor i statsvetenskap och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstad universitet. Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan och forskning.se.

Sex tänkarhattar Sex tänkarhattar, eng. Six Thinking Hats, är en tankemetod som beskrivits i boken med samma namn av Edward de Bono. De sex tänkarhattarna symboliserar olika sätt att tänka, och ska användas genom att man enskilt eller i grupp fokuserar på ett problem från sex olika perspektiv. De sex hattarna har olika färger och tas på antingen mentalt eller fysiskt. Metoden har använts med framgång på flera företag, och det ges kurser i hur man ska leda möten där de sex tänkarhattarna används. Syften med tänkarhattar[redigera | redigera wikitext] Så blir du av med stressen genom att andas rätt - P4 Sjuhärad Lottie Stjernqvist, andningsintstruktör och yogaterapeut lär ut en andningsteknik som gör dig stressfri på mindre än en minut. I tekniken ska man andas in genom näsan vilket ger flera hälsofördelar. Jag säger kaxigt att en minut och tre djupa andetag är allt som behövs för stressen att släppa. Lottie Stjernqvist, andningscoach – Näsan är fantastisk, den fuktar, värmer och renar luften som vi andas in.

Historiska institutionen, Lunds universitet Ph.D., University of Alberta, Kanada 2009 M.A., historia, San Diego State University, USA, 2003 Fil. mag, ryska, Uppsala Universitet 1998 Postdok, Lunds universitet 2012-2013 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Tyskland 2010-2011 Har undervisat kurser i världshistoria, Europas, Rysslands, Ukrainas, samt Förintelsens historia, samt specialiserade seminarier i Sovjet, Rysslands, och Ukrainas historia, ledde i Greifswald teorikurser för doktorander. Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”.

Related:  SPR2PR