background preloader

Using Transition Words & Phrases

Using Transition Words & Phrases
Related:  Write

Utveckla skrivandet på engelska Pobble Här hittar ni en ny bild varje dag och en massa skrivövningar som hör till bilden: Giant Tennis Story starter It was the greatest match the world had ever seen! Can you continue the story of the giant tennis match? Question time Who do you think the boy is playing tennis with? How do you think the boy has grown so large? Where did he come from? What will happen when he hits the ball? How far away do you think his partner is stood? Are they hitting the ball over a net? What city can you see in the background? Magnetic Poetry Kylskåpspoesi PicLits PicLits.com är en kreativ webbplats som matchar vackra bilder med noggrant utvalda nyckelord för att inspirera dig för att skriva på engelska. Med Bubblr kan du skapa egna berättelser med CC-bilder från flickr. bookr Du väljer bilder som du skriver en berättelse om. Five Card Flickr En berättelse med 5 bilder. Google Docs Story Builder är ett roligt verktyg för att skriva berättelser och göra korta filmer över skrivandet. Story starters One word: Simple.

Dislikes - advanced - Useful Expressions for Learning English menu Menu Learning Exercises Advanced Topics Useful Expressions > Advanced Dislikes - advanced there are many ways of saying that you don't like something in English. Ten Expressions to Use In Speaking And Writing I'm not too keen on English food. How To Use These Phrases In Your English Phrases 1 and 2 are quite informal / spoken phrases.

Teacher's Corner: Prepositions This week’s Teacher’s Corner introduces two activities during which students practice the prepositions in, at, and on. In these activities, students must act quickly to identify appropriate times to use the common prepositions in, at, and on. In Activity One, students will compete to physically swat the correct prepositions and use them correctly in sentences with times, days, and months of the year. In Activity Two, students ask and answer questions using prepositions in a moving circle. These activities require that students are already familiar with using these three prepositions to discuss time. Level Intermediate and above Language Focus Listening, speaking, and reading Goals During the activities, students will: Listen to information and determine which preposition to use: in, at, or onForm oral questions and statements using the prepositions in, at, and on Materials Preparation Activity One: Swat it Tell students they will play a game to review the prepositions in, at, and on.

I NPtider - Starwarsify your life and survive! Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno! Ni som har svenska i er kombination med engelska kan nog behöva nåt färdigt för att överleva, eller hur? Var så goda! Sno på! Har du provat att skriva fanfiction med dina elever? Fanfiction är en texttyp där du använder redan existerande handlingar och karaktärer ur filmer och böcker som du gillar för att hylla dessa. Förra året kom jag i kontakt med Shannon Sauro som undervisar i engelska vid Malmö högskola. Om du vill använda upplägget är det fritt fram att låna! Mina elever fick i läxa att titta på filmen och läsa om hur du skriver Fanfiction via länken nedan. Om du vill ha modelltexter att visa dina elever så att de förstår vad fanfiction är kan du låta dem läsa mina elevers färdiga texter här: Olaf and the heat (Texten utgår från filmen Frozen och något oväntat händer med Olaf!) Fanfiction year 9 Before you come to class you need to read the wiki on how to write Fanfaction below. 1. 2.

Preferring things - Useful Expressions for Learning English menu Menu Learning Exercises Advanced Topics Useful Expressions > Advanced Preferring things We often have to make choices and sometimes we make those choices together with other people. Ten Expressions to Use In Speaking And Writing I'd (much) prefer to stay in I'd (much) rather stay in I'd go for an Indian meal (any time). How To Use These Phrases In Your English In phrases 1 and 2 the word 'much' makes the phrase much stronger.

Lathund verb The Magic Finger Likes - advanced - Useful Expressions for Learning English menu Menu Learning Exercises Advanced Topics Useful Expressions > Advanced Likes - advanced There are many different phrases that English people use when they like something. Ten Expressions to Use In Speaking And Writing I'm a big fan of Indian food. How To Use These Phrases In Your English Phrases 1 and 2 are saying quite strongly that speaker really likes Indian food. Sentence Frames: Helping Students Become Writers | ldstrategies It’s a common scene in many elementary classrooms: a student sits and stares at a blank paper because they were asked to write and don’t know how to start or they can’t think of the right words. Whether students are asked to write a story, answer questions, or practice vocabulary words, many have difficulty figuring out how to start writing. What is a strategy that teachers can use to help students with this problem? So what exactly is a sentence frame? A sentence frame is a method of scaffolding that teachers can use with all students. What is your favorite animal? I like to ____________________ on the weekends. I learned that _________________________________________. Students shouldn’t simply be given a worksheet with sentence frames on it. 1. 2. 3. 4. 5. Here is an example of what this strategy may look like in a classroom: What types of students do sentence frames help? Sentence frames can be helpful for students of all abilities. Universal Design and Multiple Intelligences Critique

Comparing and contrasting 1.18 Comparing and contrasting Comparing (finding similarities) and contrasting (finding differences) is a process of analysis which helps you to understand things in greater depth. Often, the purpose of comparison is to show that things which are considered different are in fact similar; likewise, contrasting can show that things which are considered the same are in fact different. It can also be a first stage in evaluation; by comparing specific aspects of A and B, it is possible to decide which is more useful or valuable. Note that the term comparison is sometimes used in the sense of comparing and contrasting. Structure of a comparison/contrast piece of writing There are two basic structures that can be used. Compare and contrast the Higher Education systems in the UK and Japan. The first alternative would be, after your introduction, to write the first section just on the UK, point by point. The second alternative is to approach the comparison aspect by aspect. Top of page

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen. Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Du hittar presentationen här! När jag har gått igenom hela presentationen har jag tänk att eleverna ska få analysera gamla elevlösningar från de röda häftena jag nämnde ovan. Att lära av gamla prov Ord och begrepp Konkretisering av bedömningsaspekterna Bedömningen av de skriftliga nationella proven utgår från olika aspekter.

Related: