background preloader

Using Transition Words & Phrases

Using Transition Words & Phrases
Related:  VocabularyWrite

US State Department Creates Illustrations Depicting Differences Between British And American English People in America and the UK both speak English, and while most words remain the same there are a few differences that could potentially create a misunderstanding. To help English speakers from all over the world better communicate, the US State Department created these useful illustrations that highlight key differences between British and American English. English originated as early as the mid-5th century, and has since been brought to a number of countries. Over the years many changes and adaptations have taken place, creating unique discrepancies in the English language all around the world. 1. americanenglish.state.gov 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Utveckla skrivandet på engelska Pobble Här hittar ni en ny bild varje dag och en massa skrivövningar som hör till bilden: Giant Tennis Story starter It was the greatest match the world had ever seen! Can you continue the story of the giant tennis match? Question time Who do you think the boy is playing tennis with? How do you think the boy has grown so large? Where did he come from? What will happen when he hits the ball? How far away do you think his partner is stood? Are they hitting the ball over a net? What city can you see in the background? Magnetic Poetry Kylskåpspoesi PicLits PicLits.com är en kreativ webbplats som matchar vackra bilder med noggrant utvalda nyckelord för att inspirera dig för att skriva på engelska. Med Bubblr kan du skapa egna berättelser med CC-bilder från flickr. bookr Du väljer bilder som du skriver en berättelse om. Five Card Flickr En berättelse med 5 bilder. Google Docs Story Builder är ett roligt verktyg för att skriva berättelser och göra korta filmer över skrivandet. Story starters One word: Simple.

Teacher's Corner: Prepositions This week’s Teacher’s Corner introduces two activities during which students practice the prepositions in, at, and on. In these activities, students must act quickly to identify appropriate times to use the common prepositions in, at, and on. In Activity One, students will compete to physically swat the correct prepositions and use them correctly in sentences with times, days, and months of the year. In Activity Two, students ask and answer questions using prepositions in a moving circle. These activities require that students are already familiar with using these three prepositions to discuss time. Level Intermediate and above Language Focus Listening, speaking, and reading Goals During the activities, students will: Listen to information and determine which preposition to use: in, at, or onForm oral questions and statements using the prepositions in, at, and on Materials Preparation Activity One: Swat it Tell students they will play a game to review the prepositions in, at, and on.

Lär dig engelska online Denna sida innehåller ett brett utbud av material för din engelskainlärning. Lär dig några grundläggande fraser, utöka ditt ordförråd eller hitta en språkpartner att träna med. FraserEngelska fraser sorterade efter vardagliga situationer. OrdförrådEngelska ordförrådet indelat i ämnesordlistor. SpråkpartnerHitta någon att öva på din engelska med. Om dessa källor Vårt mål att är erbjuda en högkvalitativ tjänst för de som vill lära sig engelska online. Åtkomst till sidan är gratis. Ljud finns tillgängligt för alla fraser och ordlistor på denna webbsida. Fraserna och orden på denna sida är på brittisk engelska, men språket du lär dig kommer att göra det möjligt för dig att göra dig förstådd var som helst i världen där det talas engleska. Om du har några kommentarer eller förslag, eller lägger märke till något misstag hur litet det än kan vara, var snäll och kontakta oss — vi uppskattar din feedback. Westminister Bridge och the Houses of Parliament Om det engelska språket

I NPtider - Starwarsify your life and survive! Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno! Ni som har svenska i er kombination med engelska kan nog behöva nåt färdigt för att överleva, eller hur? Var så goda! Sno på! Har du provat att skriva fanfiction med dina elever? Fanfiction är en texttyp där du använder redan existerande handlingar och karaktärer ur filmer och böcker som du gillar för att hylla dessa. Förra året kom jag i kontakt med Shannon Sauro som undervisar i engelska vid Malmö högskola. Om du vill använda upplägget är det fritt fram att låna! Mina elever fick i läxa att titta på filmen och läsa om hur du skriver Fanfiction via länken nedan. Om du vill ha modelltexter att visa dina elever så att de förstår vad fanfiction är kan du låta dem läsa mina elevers färdiga texter här: Olaf and the heat (Texten utgår från filmen Frozen och något oväntat händer med Olaf!) Fanfiction year 9 Before you come to class you need to read the wiki on how to write Fanfaction below. 1. 2.

Lathund verb The 50 most important English proverbs The 50 most important English proverbs What are proverbs? Every culture has a collection of wise sayings that offer advice about how to live your life. These sayings are called "proverbs". How can you use proverbs to learn English? It's good to know the really common English proverbs because you hear them come up in conversation all the time. You know what they say: when the going gets tough... (Read #5 below to learn the rest of this proverb and what it means.) Learning proverbs can also help you to understand the way that people in English-speaking cultures think about the world. Proverbs can also give you good example sentences which you can memorize and use as models for building your own sentences. The most important English Proverbs This is a list of some of the most important and well-known English proverbs. The meanings of some of these phrases have shifted over the years, so a proverb might have originally had a different meaning than the one I explain. Print this List

The Magic Finger VocApp Flashcards - Optimize Your Learning Sentence Frames: Helping Students Become Writers | ldstrategies It’s a common scene in many elementary classrooms: a student sits and stares at a blank paper because they were asked to write and don’t know how to start or they can’t think of the right words. Whether students are asked to write a story, answer questions, or practice vocabulary words, many have difficulty figuring out how to start writing. What is a strategy that teachers can use to help students with this problem? So what exactly is a sentence frame? A sentence frame is a method of scaffolding that teachers can use with all students. What is your favorite animal? I like to ____________________ on the weekends. I learned that _________________________________________. Students shouldn’t simply be given a worksheet with sentence frames on it. 1. 2. 3. 4. 5. Here is an example of what this strategy may look like in a classroom: What types of students do sentence frames help? Sentence frames can be helpful for students of all abilities. Universal Design and Multiple Intelligences Critique

How to Learn English Words Learn English words quickly and easily with these tips and resources. We all know we must learn English words—and lots of them—to speak the language well. A native English speaker knows approximately 12,000 to 20,000 words according to experts. Mother tongue English speakers learn these words over a lifetime of informal daily life and in formal schooling. There are anywhere from 450,000 to one million English words depending on whether you count words separately (e.g., sit, sitting, sat, sitter) or as part of a word family (e.g., sit). So how does someone learning English as a second language know where to begin? Before we look at which words to learn and how to learn them, please note that this website includes many vocabulary word lists and lessons as you can see below. Learn English Have Fun's vocabulary lessons Frequently used words: learn English words strategically So which words should you learn first? Yahoo! Where can you find lists of the most frequently used words?

Related: