background preloader

WebEnglish.se

WebEnglish.se
WebEnglish.se hopes to make every teacher’s life easier by presenting term plan examples and templates to use together with your students and/or colleagues to plan an enjoyable school year. WebEnglish.se suggests your plan be filled with themes, books, films and whatever else the class might come up with. Just follow these seven steps: 1. Choose your class level for WebEnglish.se Autumn Term Themes:Year2, Year3,Year4, Year5, Year6, Year7, Year8, Year9 WebEnglish.se Spring Term Themes:Year 3, Year 4,Year 5, Year 6,Year 7, Year 8,Year 9 2. 3. Download Term Plan Templates:Term Plan Template by weekTerm Plan Template 2 per weekTerm Plan Template 3 per week The templates are adaptable for all levels A Term Plan Example 5-8, 3 lessons per week 4. 5. 6. 7. Suggestion: Show an empty plan to your students and fill in together or show an example plan and let them choose the themes, films, test dates, calendar topics etc. Related:  Ämnenengelska

Historiaprov såhär? #2 - Magnus Blixt Efter att ha jobbat lite övergripande med förståelse för historiebegrepp och tidslinjer så har vi nu arbetat med klassikern ”Vasatiden”. Vi inledde med en liten läxa, vilket om inget annat gav en del intressanta föräldrakommentarer: Enligt författaren Jan Mårtensson är #1523, #1632 samt #1718 vanliga portkoder* på Östermalm. Lämna en rimlig förklaring till varför du tror att det är så? Det fanns ingen lärobok över till oss, så jag har valt att arbeta med olika källor och på köpet fått bra diskussioner om källkritik. Vi har läst, funderat, diskuterat. Det har varit givande och intressant. Nedan hittar du provet såsom jag formulerade det, utifrån hur min kollega Cecilia Skarke formulerat sitt prov året innan (tack för att delade med dig!). * noterat: vi fick börja med att förtydliga vad ”portkod” var för något, de flesta elever här bor i stora villor… Prov Vasatiden Vad hände i Sverige år 1523: _____________ Vad hade hänt i Stockholm tre år innan det? Lycka till! Brev Insändare Artikel

Learning basic grammar PDF book free download English grammar PDF free to download This book English grammar book will help students learn about basic grammar, they will learn about the following. 8 parts of speech, nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections Download the English grammar book in PDF for free To down load the basic grammar PDF book. Click on the link to down load the basic grammar book Download the grammar book in PDF for free Book circle - titles ‎storyline.se Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet. Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp. Grundupplägget är så här: Sök efter information på internet om julfirande i engelskspråkiga länder.Samla ihop korta informationsfragment.Utifrån dessa fragment, skriv en kort text.Reflektera över hur själva sökandet gick till – den viktigaste biten av dem alla. Detta ska spegla det kunskapskrav för engelska i år 6 som lyder ”Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.” För att stötta eleverna kommer jag även förse dem med den ordlista som finns i bedömningsstödet.

Trying to follow what is going on in Syria and why? This comic will get you there in 5 minutes. That warning has become a global alert. Since the uprising against Assad in March 2011, over 240,000 people have been killed, 4 million Syrians have fled their country, and over 7 million have been displaced. The headlines are full of the heartbreaking stories of these refugees — including young children — who have died trying to reach safety in other countries. The story of these refugees is deeply tied to the effects of climate change. "We are experiencing a surprising uptick in global insecurity ... partially due to our inability to manage climate stress." What's happening in Syria and across Europe is part of a larger story that affects us all.

"Vuxna måste engagera sig i ungas läsning" - Minabibliotek När läsningen minskar bland unga försvinner deras röst som vuxna. Johan Unenge, som var Sveriges första läsambassadör, betonar att språk är makt och att de som kan ge barn den makten är främst föräldrarna. Johan Unenge är författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare. År 2011-2013 var han Sveriges första läsambassadör. – Bästa sättet att skaffa sig ett använbart språk är genom läsning. Många unga har dålig läsförståelse Litteraturutredningen från 2012 redovisar att ungas läsförmåga har minskat under flera år. Johan Unenge tror inte att dataspel är skadligt, däremot anser han att du som vuxen misstar dig om du tror att de kan ersätta allt det som läsning av böcker ger. – Genom böcker får läsaren en chans att sätta sig i andras situation, bli nyfiken på sin omvärld och inte minst öka sin läsförståelse. Enbart skolan räcker inte – Alla kommer i kontakt med böcker via skolan. Johan Unenges tio tips till föräldrar Läs högt för barnen i sängen. Bakgrund

Teach them English Assignments | Salt Lake Snakes You have now seen all the important sights in London and you remember why you came here, to look for Sam in Green park. You go there and find out what has happened to Sam. After that you go home and to sort our all your impressions and feelings you have experienced in this mystery you write a blog post about it from your character’s point of view. Name the blog post with your character’s name finding Sam Things to add in the blog post of about 300 words may be: – Why did she leave Cholsey? – What has she done from the day she she left Cholsey to the day you found her in London? – Is she alive or…? London Calling! Assignment You are going to create and present the major attractions of London and put them on the Thinglink map like a bus tour. As a help on the way you will see what it may look like when you are on a hop on hop off tour. Everybody gets very excited about the fact that Sam is alive. Where in England is East Hagbourne? How? Find out

Steps to Help Low-Income Students Direct Their Own Learning When Susan Wolfe, an elementary school teacher in Boise, Idaho, asks her class the qualities of a good student, kids often list things like: taking responsibility for themselves, doing homework, being good communicators. By focusing on the what the students believe — instead of what she could dictate to them — Wolfe applies techniques of student-centered learning, which she has embraced throughout her 18-year teaching career working almost exclusively in Title I schools. “The kids need to believe that they’re not here to have learning crammed down their throats,” she said. She says it is fundamental for teachers to take the time to build a class culture for which students take ownership. And contrary to many stereotypes about disadvantaged kids, in her experience, every child, no matter their background, wants that learning autonomy. To build that type of environment, Wolfe first asks students to list the qualities they think make a good student. The student made a total switch.

Related: