background preloader

What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong?

What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong?
Looking for news you can trust?Subscribe to our free newsletters. June Arbelo, a second-grade teacher at Central School, comforts a student who wants to go home during the first day of school. Tristan Spinski/GRAIN Leigh Robinson was out for a lunchtime walk one brisk day during the spring of 2013 when a call came from the principal at her school. Will was “that kid.” The expression “school-to-prison pipeline” was coined to describe how America’s public schools fail kids like Will. How we deal with the most challenging kids remains rooted in B.F. But consequences have consequences. Teachers who aim to control students’ behavior—rather than helping them control it themselves—undermine the very elements that are essential for motivation: autonomy, a sense of competence, and a capacity to relate to others. Which begs the question: Does it make sense to impose the harshest treatments on the most challenging kids? This all requires a dramatic change in mindset and workflow. Related:  johannahallqvist

Beyond Academics: What a Holistic Approach to Learning Could Look Like From a child’s perspective, school, extracurricular activities and home are part of the continuous experience of life. From the perspective of teachers, coaches and parents, those experiences may seem more differentiated and are thus treated separately. However, if the adults in a child’s life approach his or her growth as a collaboration following a clear developmental path, every child will have a better chance at a life filled with choices and the skills to achieve goals, according to a report. “The idea is that if everybody starts to have a common understanding about what they’re trying to do and what an effective approach would be, and they understand that it’s a shared responsibility to help kids develop and learn over time, then hopefully it will lead to more discussion,” said Jenny Nagaoka, lead author of the Foundations for Young Adult Success: A Developmental Framework and deputy director of the University of Chicago Consortium on Chicago School Research (CCSR).

Bo Hejlskov Elvéns blogg Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun. De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna. Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen. Byggnaders utformning har stor betydelse för människans beteende. Förr i tiden diskuterade vi huruvida funktionsnedsättningar var en konsekvens av arv eller miljö. Det borde ikke vara en överraskning för människor som arbetar i omsorgen eller särskolan. Det betyder att alla påverkas av de fysiska ramarna, men att graden av påverkan ökas med funktionsnedsättningen. Det finns några olika sätt som den fysiska miljön påverkar beteendet på: Direkt sinnesmässig påverkan

Educational Technology and Mobile Learning: Microsoft Released A New Website to Help Teachers Use Minecraft in Their Classes July 10, 2015 Minecraft is an immersive learning environment that has started as a game about creating, exploring and managing resources before it becomes one of the leading educational learning platforms for students. A few days ago, Microsoft, Minecraft’s parent company, announced the release of a new website, Minecraft for Education, geared towards providing teachers with a forum where they can share their ideas about how they use Minecraft in their teaching. ‘Minecraft in education is a way to teach, learn and inspire. It’s students visiting ancient civilizations to create and play out their own stories. Here are some examples of how some teachers are using Minecraft in their classes: Elementary students in Seattle are learning foundational math skills by calculating perimeter, area and volume in Minecraft during a Saturday math program.

En skola med status Välj den prenumeration som passar dig bäst Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi. eHBL på pekplatta, smarttelefon och dator. KSF Medias elektroniska textarkiv. Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi. Testa HBL Digital gratis i två veckor Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi Hbl:s digitala utbud Du kan använda dig av denna förmån endast en gång Se alla Hbl:s produkter >> Forskare vill revolutionera skolundervisningen Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Om man lär sig för att man själv är motiverad så är man också redo att kämpa på då allting inte går som smort. Traditionellt har skolan koncentrerat sig på information, och känslor har åsidosatts trots att det är känslorna som reglerar inlärningen. - Att bli intresserad är en biologisk egenskap hos människan, men omständigheterna kan förlama intresset, säger Kristiina Kumpulainen, professor i pedagogik. Kreativitet och växelverkan istället för pluggande För det andra vill forskarna satsa mera på växelverkan och kreativt tänkande. Ut ur klassrummet Flexibla och inspirerande utrymmen

Världens Häftigaste Ny forskning: Slutet är nära Forskare, vid de stora universiteten Stanford, Berkeley och Princeton, varnar i en ny studie för att vi nu hamnat i den sjätte fasen av livets förintelse på jorden, rapporterar BBC. En tidigare utrotning som tas upp som exempel i studien är dinosauriernas död för 65 miljoner år sedan. Den gången berodde det troligtvis på en meteor. Nutidens utrotningshot beror däremot på människan – på klimatförändringar, skogsavverkningar och föroreningar. ”Människan kommer sannolikt att dö ut” På grund av hur människans livsvanor påverkar det naturliga ekosystemet kan vi exempelvis räkna med att vi inom tre generationer inte längre kommer att ha bin som står för den viktiga pollineringen av skördar. ”Om det här tillåts fortsätta kommer det ta många miljoner år för att livet på jorden att återhämta sig och även människan kommer sannolikt att dö ut i ett tidigt stadium”, säger huvudförfattaren, ekologi- och zoologiprofessor Gerardo Ceballos, vid Universidad Nacional Autónoma i Mexiko. 450 arter utdöda

'It's a political failure': how Sweden's celebrated schools system fell into crisis Gustav Fridolin, Sweden’s rather youthful education minister, emerges from behind his desk in a pleasant office in central Stockholm wearing what looks like a pair of Vans and the open, fresh-faced smile of a newly qualified teacher. The smile falters when he begins to describe the plight of Sweden’s schools and the scale of the challenge that lies ahead. Fridolin, it turns out, is the man in charge of rescuing a school system in crisis. Sweden, once regarded as a byword for high-quality education – free preschool, formal school at seven, no fee-paying private schools, no selection – has seen its scores in Programme for International Student Assessment (Pisa) assessments plummet in recent years. Fridolin acknowledges the sense of shame and embarrassment felt in Sweden. Prior to the 2010 election, Tory politicians including Michael Gove, who went on to become education secretary, visited Sweden to see the free-school revolution in action. And so it came to pass.

”Entreprenöriellt lärande – allt annat än flum” | Artikel | ESBRI Eva Leffler, Umeå universitet. Foto: Ulrika Sahlén. Publicerad: 2015-06-12 Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 2, 2015:Jag har undervisat och forskat inom området entreprenörskap i skolan i snart 14 år. Som jag ser det är kunskapsbrist en viktig orsak till att såväl forskare som journalister har benämnt entreprenöriellt lärande som ”flum”. Helt klart är dock att entreprenöriellt lärande, liksom allt annat lärande, behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men det handlar alltså inte om att utbilda entreprenörer, varken i förskolan eller i grundskolan. Skolan har alltid använts som politiskt medel för att uppnå de krav som samhället ställer. Det som både policy och forskning är överens om i dag är att entreprenörskap i skolsammanhang innehåller två perspektiv på undervisning. Om EvaEva Leffler är docent i pedagogik vid Umeå universitet. Text: Eva Leffler Kommentera artikeln

Avsnitt 1 med Micael Hermansson, skaparen av Grej of the day. by Anna och Philip Premiäravsnittet med Mr "Grej of the day"! Vi pratade bland annat om jantelagen, lärar-dreamteam, Mickes entréer på sinaföreläsningar, Annas hissar och dissar, när Mr ”Grej of the day” hade många fler lyssnare än Gustav Fridolin på SETT-mässan och när Micke skryter för Philips mormor. Philip försvann i slutet av avsnittet då han glömde bort att han och några elever skulle föreläsa på Sett-mässan och därav är han inte med i slutet av samtalet med Micke.

Lärmiljö - Umeå Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift Twitter är väldigt bra. Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession. Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. I vilket fall dök det upp en fantastiskt tydlig bild på utveckling i mitt twitterflöde igår. Men trappan behöver inte gälla det flippade klassrummet. Ibland har vi en önskan att ställa oss på det översta trappsteget på en gång. Jag tror att tricket är att låta det ta den tid det tar. Våga sträva uppåt och våga tro på att du faktiskt kan ta dig upp för alla steg. Du kommer att stöta på många trappor i ditt lärarliv.

Related: