background preloader

Skoool.gr

Skoool.gr
Related:  Manejo de las TIC en la Gestión DocenteVaria - utile pour Tout le MONDE

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - Η τρομοκρατία της αθωότητας Η τρομοκρατία της αθωότητας Copy this code to your website or blog 13009views CourseBuilderChecklist - course-builder - Checklist of all steps to create a course using Course Builder. - Course Builder Costs When you use Course Builder, you create your course as an App Engine application. Currently, each App Engine application can consume a certain level of computing resources for free, controlled by a set of limits. Download and install All pathnames are relative to the directory containing Course Builder. Explore Explore Course Builder to get direct experience. Explore the Sample App Deploy You must deploy the Course Builder app before you can make permanent changes to it. Create your course You can create a new, empty course or import the example course and use it as a template. Read the wiki This checklist only covers the basics. reading the Get Started page and proceeding through the wiki sequentially. going to the Course Builder forum.

Holding Hands and Sticking Together: Monday Made It- Prezi Tutorial I am linking up with 4th Grade Frolics for Monday Made It. Thank you for hosting this, Tara My sweet friend Susanna mentioned my Prezis in her post yesterday over at her WONDERFUL blog Whimsy Workshop, and that just thrilled me! :) Thank you, Susanna ((hug, hug, hug)). Since I enjoy making and using Prezis in my classroom so much, I want you to see how much fun they are to make. I started writing a tutorial post- and then realized that Prezi does a great job - much better than I was going to do- so I am adding the link for their Prezi Tutorial. Prezi breaks down everything with their Getting Started with Prezi page. It is so easy- even I can do it. You need to sign up for a free account. Here are some tutorials that are helpful. Do It Yourself Prezi Tutorial by Tai Tran Youtube Prezi Tutorials for EVERYTHING! Eva Steele-Saccio also wrote a great tutorial on Educade. When I started, there were only blank backgrounds. Ned Potter made a Prezi about making a great prezi. Zooming Poster Prezi

Volcan et volcans du monde sur ACTIVOLCANS. Ε.Ψ.Υ.Π.Ε Un resumen de las Universidades que ofrecen cursos gratis en Internet Hemos tratado el tema en varias ocasiones, mostrando los cursos de Stanford, Berkeley y Yale, así como recomendando varios portales que se dedican a este tema (5 portales que ofrecen cursos virtuales gratuitos). La lista es interminable, existiendo un excelente material en Khan Academy, Notre Dame, University of Michigan, University of Cape Town, University of California, Kaplan University, MITx o la enorme lista disponible en ocwconsortium.org, donde están los cursos de la Universidad Politécnica de Madrid, en español. Ahora comentan en mashable que en coursera.org siguen trabajando para ampliar su oferta asociándose a más universidades, recopilando los mejores cursos de las mejores universidades y ofreciéndolos de forma gratuita en Internet. Princeton, Penn, Michigan y Stanford son las cuatro joyas de su corona, con cursos que ofrecen plazos, evaluaciones, debates y, en algunos casos, documento que podemos mostrar en nuestro CV.

Les capsules des élèves : la démarche  Je trouve intéressant de revenir sur la démarche de création des capsules par les élèves car elle évolue et se peaufine gentiment. Tout d’abord, je distingue bien les capsules des webdocumentaires. Les webdocumentaires sont réalisés en grand groupe. Ils sont obligatoires (la participation n’est pas forcément visible sur la vidéo mais tous participent à l’élaboration de la production). Les élèves sont aussi guidés par des propositions d’expérience ou des questions de recherche. Les capsules d’élèves sont facultatives et sur la base du volontariat. L’intervention de l’enseignant se limite à 2 choses. L’aide à la correction des parties écrites, s’il y en aLa présidence du débat sur la validation Car une capsule doit être validée par la classe avant d’être publiée. Il y a des critères bien précis (choisis en grand groupe) pour valider une capsule. Les élèves s’inscrivent dont pour réaliser leur capsules, puis se mettent au travail en totale autonomie. Puis le groupe statue selon les critères.

Ενημερωτικό Υλικό για το Σχολικό Εκφοβισμό Σε αυτό το post θα βρείτε υλικό σχετικό με τον εκφοβισμό που μπορεί να υπάρχει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή π.χ. βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, εντυπα κλπ ή οπτικοακουστικό υλικό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παιδαγωγικά μέσα για χρήση από εκπαιδευτικούς ή γονείς, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. «Μίλα μη Φοβάσαι - τρεις ιστορίες για τη βία στο σχολείο». Στο βιβλίο αυτό λογοτέχνες, ζωγράφοι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες γίνονται μια παρέα και χαρίζουν στα παιδιά τρεις ιστορίες, ζωγραφιές και δραστηριότητες, στις οποίες κάθε παιδί θα ανακαλύψει τον εαυτό του ή οικείες του καταστάσεις! Με το έργο του ο καθένας τα παρακινεί: Μίλα, μη φοβάσαι. Ένα βιβλίο που θα χαρούν τα παιδιά, τα οποία και θα βοηθήσει, ενώ θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών, συμβάλλοντας στην πρόληψη της βίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ DVD «Τα μπλε Γυαλιά». Μια ταινία του Γ. Διαβάστε περισσότερα εδώ Trailer “Τα μπλε γυαλιά»: “Delete στον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό”. I.

How Teachers and Educators Can Use Pinterest as a Resource In and Out of the Classroom By Blog Editor Susan Wells You are now on Pinterest, you’ve created boards, pinned and repinned and lost hours of your life without batting an eye. How do you bring Pinterest into your classroom and use it as a teaching resource? Here are a few ideas… (If you missed our first post on how to get set up on Pinterest, read Pinterest for Teachers – How to Get Set Up) Collaboration and Professional Pinterest can bring teachers together like no other social media tool. Many teachers also pin their Teachers Pay Teachers materials. Collaborative boards are also very popular on Pinterest. Teachers and administrators can also collaborate through shared boards. Stay on top of education news and trends. Gather teaching tutorials and professional development materials. Steve Spangler Science also shares teacher blogs on our Pinterest page. For the Classroom Find new ways to organize and decorate your classroom. Organize your ideas. Find science experiments and demonstrations to bring your lessons to life.

Wordle - Beautiful Word Clouds Εκπαιδευτικές επισκέψεις Guía oficial de titulaciones y postgrados 2012/2013: ¿qué quieres estudiar? Un año más la web de la CRUE publica un buscador para consultar todas las titulaciones y postgrados de las universidades españolas. El servicio permite filtrar la base de datos introduciendo la nota de corte, el nombre de la titulación, la Universidad donde se desea cursar o la Comunidad Autónoma. Y los resultados de la búsqueda ofrecen «información relativa a las titulaciones, con la nota de corte, créditos, precio y otra información de interés, como aquella relacionada con la propia universidad». En alguna de estas Universidades empiezan a estudiar este año muchos de los alumnos a los que despedí hace ya tres cursos en «mi primer 4º de ESO». Enlace | Guía oficial de titulaciones y postgrados de las Universidades EspañolasBuscador de titulaciones | Guía Oficial de Titulaciones 2012/2013

Related: