background preloader

Läsfrämjande - lästips för pedagogen - Folkbildningsnätet

Läsfrämjande - lästips för pedagogen - Folkbildningsnätet
En litteraturlista med tips på artiklar, länkar och böcker som resonerar kring boksamtal och skrivande. Texter & artiklar om läsning Att tänka med penna och dator. Ett studiematerial av gymnasieläraren Ingegärd Sandström Madsén som har arbetat med processinriktad pedagogik/didaktik i svenskämnet/skrivandet. I referenserna finns också väldigt mycket vidare läsning runt läsa, lära, skriva. Utbildningsdepartementet, 2009. 21 sid. pdf. Tidningsartikel: Så väcker du läslustenAv Synnöve Almer i Skolvärlden 20130604 Pojkar läser bara om män. Folkbildningen och biblioteken i Örebro har gjort en förstudie med syftet att förändra attityden till litteratur, läsning och bibliotek hos unga män och pojkar 13-25 år. Böcker - om att tala om böcker Britt Isaksson: Om tjocka böcker och tunna. (2001) En bok för allaDet här är en vällustig och opedagogisk bok om läsglädje, om böcker och bibliotek, bokens och läsningens historia, om tjocka böcker och tunna. Var det något speciellt som du gillade? LibraryThing.

http://folkbildning.net/amnen/kultur/litteratur-forfattare/om-boksamtal-lasning/lasframjande--tips-till-pedagogen/#.VZOXQFWO1wo.facebook

Related:  Om läsningTipsSpråkutvecklande arbete

❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa Javisst, jag saknar alla barn redan! ❤ Men sommaren går ju så fort. Vår första skoldag är fredag 23 augusti och tiderna som gäller är 8.10 - 12.10. Alla dessa inspirerande citat...vad gör de med oss? Om det finns något vi älskar på nätet så är det inspirerande citat och inte minst när vi får dem levererade av kända profiler. John Lennon, Einstein och Thomas Jefferson är bara några bland så många andra. I alla möjliga former, färger, typsnitt och situationer får vi bilder med inspirerande texter presenterade i våra flöden i sociala medier. Uppmaningar om hur vi kan förbätttra oss själva som vi är, att vara snälla och medkännande för alla och aldrig ta skit från idioter. Inte minst är dessa citat väl spridda inom utbildningssammanhang för att de är så...inspirerande (se citat som sägs komma från Einstein här) Någonstans hoppas vi vanliga människor att även vi har några genialiska drag men skälen till varför vi misslyckats i skolan eller på arbetet, eller med livet i sig, ligger utanför oss själva.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Alternativ läslogg Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Det hon fastnade för var att övervaka läsningen via en klasslista.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Flerspråkighet i förskolan Flera språk hos barnen är vardag i många förskolor. Det innebär att förskolepersonal och förskolechefer behöver ha kunskaper om hur flerspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för inspiration och vägledning. Under rubrikerna Sång och sagor, Spel och appar samt Lexikon och ordböcker finns exempel på material som kan användas i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Där finns också länkar till andra webbsidor där förskolorna själva får bedöma materialens innehåll, kvalitet och ändamålsenlighet. Under rubriken Så arbetar andra finns exempel på hur andra förskolor arbetar med och organiserar arbetet med flerspråkighet i förskolan.

Bibliotekarier om klassiker - Förmiddag i P4 Kronoberg Klassiker. Vad tänker du när du hör ordet? Något tungt och tråkigt gammalt verk? Tolka och skriva text, del 1 Texten ovan kommer från Färdplan för klassrummets läsundervisning av Lucy Calkins. Vi inledde vår första träff i Läslyftet med detta citat, som väl fångar vad satsningen Läslyftet syftar till. Nästa träff inledde vi med den här bilden av Anna Kaya: Den visar vilka språkliga förmågor alla elever förväntas tillägna sig för att kunna använda inom alla skolans ämnen. Alignment + matris Läsa och Tala åk 3 Då är svenskan förberedd.! Alignmentmall och matris för Skriva finns i förra inlägget. Här är nu Läsa och Tala: Alignmentmall Läsa.

Petter krossar bokstävlarna Publicerad: 28 augusti, 2013 Länge trasslade de för honom, bokstäverna. Han blev inte vän med orden. Att läsa faktatexter är en bok av Adrienne Gear, nyligen utkommen på svenska. Gear är verksam som lärare och läsmentor i Canada och förordet i den svenska utgåvan är skrivet av Barbro Westlund. Gear utgår i sin bok från den forskning som pekar ut skickliga läsares användning av olika strategier, känd bland annat från reciprok läsundervisning. I denna bok väljer Gear att formulera och belysa fem strategier som hon anser är särskilt användbara när man ska undervisa yngre elever i läsning av faktatexter. De är ganska lika de som används i reciprok läsundervisning och En läsande klass, och de grundas alltså i samma forskning. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande? På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs.

Flickan i garderoben – Inger Alfvén Det är lättare att samtala om saker som gör oss glada, men det är lika viktigt att prata om saker som gör oss ledsna. Det blir lite enklare att samtala kring en bra text. Viktigt att eleverna själva avgör vad de vill dela. Novellen är gripande och fängslar eleverna. Mina elever gav den betyget 4 på en 5-gradig skala.

Related: