background preloader

Gnomio: Learning tools for everyone

Gnomio: Learning tools for everyone
Related:  Plataformas

BSSU & ABA Moodle Coursesites Front Page Get Started Follow these simple directions to build your first app! Tutorials Step-by-step guides show you how to create even more apps. Teach Find out about curriculum and resources for teachers. Forums Join community forums to get answers to your questions.

e-Gimnazjum | Prywatne Katolickie Liceum i Gimnazjum w Lublinie uczysz się w domu, korzystając z inspiracji, bieżących konsultacji i pomocy nauczycieli;egzaminy na oceny cząstkowe i semestralne zdajesz w szkole, a jeśli jesteś chory lub niepełnosprawny – również w domu, przed komisja, która do Ciebie przyjedzie. Przyjęty w Collegium System Indywidualnego Nauczania Symultanicznego pozwala Szkole na podjęcie efektywnej pracy z uczniami z terenu całej Polski, a także z zagranicy. Uczniowie w wieku szkolnym (poniżej 18. roku życia) spoza Lublina, pragnący zrealizować program gimnazjum lub liceum w systemie nauczania symultanicznego i uzyskać oficjalne świadectwo, przyjmowani są formalnie na kurs stacjonarny, z tym, że:

Learnable Aumentaty | El valor de la Realidad Aumentada Chamilo LIM P2PU

Related: