background preloader

5 Characteristics of an Effective School Team

5 Characteristics of an Effective School Team
I've been thinking a lot about what makes a good team in a school context. I'll share some of these thoughts, but I really want to hear your ideas on this subject. I'm going to admit that it's taken me a while to feel convinced by the power of teams. Until recently, I didn't have great experiences in teams. I felt that alone I could produce whatever needed to be created better, and quicker, than working with others. I often felt frustrated working in teams -- the process felt so slow and cumbersome. In the last few years, however, my experience in a couple different teams shifted these beliefs. Why Does this Matter? Here's why I think we need to articulate our beliefs and practices about good teams: Strong teams within a school are essential to retaining and sustaining teachers. If a team is effective, then people learn from each other. What Makes a Good Team? Here are some key characteristics that I believe make a good team: 1. 2. 3. 4. 5. What Next?

IRIS Lyft när Londons lärare tog makten På morgonen står en lärare vid entrégrindarna till Lampton School och kollar att eleverna har passande kläder på sig. En pojke blir tillsagd att stoppa in skjortan i byxorna innan han får gå in på skolan. Bara de äldsta har lov att ha på sig annat än skoluniform, men då ska det vara prydliga kläder. Gympaskor eller shorts tillåts inte. – Då blir man hemskickad för att byta om, eller så får man en varning. Hon och Amar Dhani visar runt på skolan. De 1500 eleverna på Lampton kommer mest från tvåspråkiga hem – ofta pakistanska, indiska och somaliska familjer, så skolan erbjuder undervisning i både arabiska, punjabi och urdu. – Skolan måste erbjuda något språk men vi erbjuder många. Sahar Mahmood läser både urdu och punjabi. – Det hjälper till att skapa en känsla av tillhörighet, säger hon. I december redovisades de årliga resultaten på de nationella proven för Londons lågstadieelever. Bild: Peter Frennesson Skola är, från och med i år, obligatorisk till 18 års ålder. Det lär dig om livet.

Finland schools: Subjects are out and ‘topics’ are in as country reforms its education system - Europe - World - The Independent For years, Finland has been the by-word for a successful education system, perched at the top of international league tables for literacy and numeracy. Only far eastern countries such as Singapore and China outperform the Nordic nation in the influential Programme for International Student Assessment (PISA) rankings. Politicians and education experts from around the world – including the UK – have made pilgrimages to Helsinki in the hope of identifying and replicating the secret of its success. Which makes it all the more remarkable that Finland is about to embark on one of the most radical education reform programmes ever undertaken by a nation state – scrapping traditional “teaching by subject” in favour of “teaching by topic”. “This is going to be a big change in education in Finland that we’re just beginning,” said Liisa Pohjolainen, who is in charge of youth and adult education in Helsinki – the capital city at the forefront of the reform programme. School lunches around the world

At the Movies: Films Focused on Education Reform Beyond Measure (2015)Beyond Measure follows three different sets of teachers and students as they grapple with the realities of public education and try to enact meaningful change in their own education communities. As in her previous film, the popular documentary Race to Nowhere, director Vicki Abeles focuses on the stress caused by high-stakes testing and how alternative teaching methods, such as project-based learning, can alleviate that stress. (Source: Beyond Measure website)Find more information about the film and screenings in your area on the film's website. Previously Featured Films Most Likely to Succeed (2015) Dissatisfied with his daughter’s schooling, director Greg Whitely documented his exploration of alternatives in this documentary about the project-based learning approach at High Tech High, a charter school in San Diego, California. The Road to Teach (2015) The Address (2014) Finding the Gold Within (2014) The Homestretch (2014) Rich Hill (2014) The Rule (2014) Listen (2013)

Torghandel Göteborg Center för skolutveckling Varje dag arbetar pedagoger och skolledare i Göteborg för att utveckla undervisningen så att alla barn och elever får chansen att nå sina mål, och växa till sin fulla potential. Tillsammans är vi ett stort kollegium. Vi bidrar till varandras lärande, tillför olika perspektiv och hjälper varandra att vässa de pedagogiska verktygen. Lärande exempel från förskolor och skolor På den här sidan delar vi lärande exempel på pedagogisk utveckling i förskolor och skolor. Filmreportagen speglar utvecklingsarbete inom olika områden; bland andra matematik, språkutvecklande undervisning, kvalitetsarbete i förskolan och bedömning för lärande. Filmerna ska inspirera och väcka tankar om hur olika arbetssätt kan främja barn/elevers lärande och utveckling. Klicka här för att komma till Youtubekanalen, där du hittar samtliga filmer. Sprid och använd gärna denna inspirationssida i dina nätverk – och håll samtalet igång!!!

Estetik, kultur och skapande Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. Skapande skola nådde 2014 drygt 65 procent av alla elever i grundskola och förskoleklass, dvs 694 000 elever. Eleverna ska få upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse. Detta material är en del av en serie separata teman som alla tar sin utgångspunkt i ett antal exempel där estetik, kultur och skapande har fått en framträdande plats i ämnesundervisningen inom ramen för Skapande skola. Med fokus på demokrati, normer och värden Med fokus på demokrati, normer och värden (376 kB) Med fokus på språk, lärande och identitet

Hem - Digitala Skollyftet Create Your Own Professional Development! "Don't wait for someone to create PD for you. Create the PD you deserve." Jennie Magiera ISTE 2014 This is SO incredibly true. Sometimes, it takes a professional development session to allow us to see how some of our students feel when we drone on and on...no matter how riveting the topic is to us, our students' minds may eventually wander to other things! When I go to conferences and workshops, I rarely have this issue...I call it my Teacher ADD. Which type PD do you feel you "get the most from?" So, as Jennie Magiera said at ISTE, "create the PD you deserve." Where can you look for great professional development opportunities? Twitter! Sophia! Google+! Pinterest! Webinars and Virtual Conferences! How will you "create the PD you deserve" this summer? Thanks for reading :)

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: - Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Sherp har framhållit att det inte finns någon självklar koppling mellan arbetssätt och en elevaktiv lärprocess. The Big Five 1.

Nya KvUtIS | Kvutis Klicka på länken om du vill ha denna information för utskrift. Ny adress Den nya sidan ligger på: och den gamla sidan ligger kvar på: Gamla KvUtiS kommer fortfarande att vara tillgänglig men vi slutar att uppdatera den och besökare kommer att hänvisas till nya adressen. Ett stöd för kvalitet och utveckling Nya KvUtiS är tänkt att fungera som ett stöd för dig som arbetar inom Utbildning i Svedala och utgår från den modell för systematiskt kvalitetsarbete, SKA, som tagits fram under vårterminen 2014. Ledarskap Alla ska lyckasSynligt lärandeInkludering Uppbyggnad Nya sidan är tänkt att vara tydlig och anpassad för ledare och pedagoger i Svedala kommun och därför har vi valt att bygga upp sidan utifrån SKA-modellen och utifrån en tydlig struktur. Ledarskap – Alla ska lyckas – Synligt lärande – Inkludering – SKA Fyra av flikarna motsvarar de fyra SKA-områdena. För var och en av SKA-områdes-flikarna finner du följande underrubriker:

Tålamod?!? Vi vet ofta vad som behövs för att bli framgångsrika i skolan. Vi blir sällan förvånade när vi får ta del av hur framgångsrika skolor arbetar. Ofta hörs kommentarer som "Det var ju ingenting nytt". Frågan jag ställer mig då är ju "Om det inte är nytt, varför genomför vi inte de åtgärder/förändringar som vi vet ger effekt då"? Vi vet att formativ bedömning har mycket positiv effekt på elevers lärande. Vi vet att elevaktiva arbetssätt är framgångsrikt. Vi vet att olika former av elevsamarbete med tydlig lärarinstruktioner och ledning är framgångsrikt vid skolans digitalisering. Vi vet att språkutvecklande arbetssätt är effektivt. Varför? Vad är skälet till att det händer för lite på en del skolor? Vi har ofta förklaringar till varför inte vi klarar av att genomföra det vi alla vet är viktigt för att eleverna ska lyckas. Jag tror att vi alla behöver tänka på det ibland. Eller så är jag bara sur och tvär när jag skriver detta. Edward

Huvudtalarna på Framtidens lärande – nästa steg, 2014 På Framtidens lärande – nästa steg, 10-11 april 2014, fokuserade programmet kring: • Ledarskap och strategier, lokalt och nationellt • Utvecklat lärande, delande och erfarenhetsutbyte I föreläsningar, seminarier, inspirationsmöten och workshops utforskade medverkande och deltagare praktik och forskning i dag och inför framtiden. Presentationsbilder från några av föreläsarna.Intervjuer med medverkande Här kan du ta del av huvudprogrammets scenföreläsningar från konferensen. Framtidens lärande – nästa steg! • Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU, öppnande • Transformation of Public Schools, Valerie Hannon, Director of board, InnovationUnit, Storbritannien • Ann-Charlotte Eriksson, förste vice ordförande, Lärarförbundet Nästa steg – skolutveckling, digitalisering och beprövad erfarenhet • Lärdomar från tre år med satsningar på 1-1, Åke Grönlund, professor Örebro universitet • Lärarprofessionens kunskapsbildning, Ulla Runesson, professor HLK, Jönköping

How Pineapple Charts Revolutionize Professional Development This post contains Amazon Affiliate links. If you click these and make a purchase from Amazon, I will receive a small commission at no extra cost to you. Thanks for your support. Professional Development: The phrase has a way of striking dread into the hearts of teachers. In fact, so many teachers bristle at the thought of PD because most of the time, it’s executed so poorly. But things are starting to change. And now, taking PD to an even simpler, more local, more affordable level, we have the Pineapple Chart. A Pineapple Chart is a system that allows teachers to invite one another into their classrooms for informal observation. The chart represents one week of school. When a teacher sees something on the chart she is interested in, she goes to that classroom at the designated time, sits down in an out-of-the-way spot, and watches. The pineapple has long been a symbol of hospitality‘; it’s used in the chart in the spirit of welcoming one another into our school “homes.” Sell it.

Related: