background preloader

Ung konsument - Startsida - Ung Konsument

Ung konsument - Startsida - Ung Konsument
Related:  Ekonomi

Lektionsbanken - Lektion - Sex snabba frågor om konsumenträtt Ett kort kunskapstest som tar pulsen på elevernas kunskaper om grundläggande konsumenträtt. Uppgiften ger en fingervisning om hur mycket eleverna kan om detta. Uppgiften kan också fungera lite som en uppvärmnnigsövning för fortsatt fördjupning i ämnet. Instruktion Låt eleverna individellt lösa kunskapstestet och svara på frågorna nedan. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. Facit Material Elevuppgift : Sex snabba frågor om konsumentkunskap Gå vidare Fördjupa er i någon av frågorna genom att läsa mer under Rättigheter på ungkonsument.se. Hem- och konsumentkunskap | Louise Olsson Skola På konsumentverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Vad är cookies och varför behövs de? Skolwebben Årskurs F-3 Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs F-3. Hitta undervisningsmaterial Årskurs 4-6 Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs 4-6. Hitta undervisningsmaterial Årskurs 7-9 Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs 7-9. Hitta undervisningsmaterial Gymnasiet Skolmaterial anpassat för undervisning på gymnasiet. Hitta undervisningsmaterial Koll på pengarna Gratistidning om privatekonomi. Läs mer och beställ Publikationer Här hittar du läromedel och undervisningsmaterial. Till våra publikationer Nyhetsbrev Nyhetsbrev med inriktning mot konsumentfrågor i skolan. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Vuxna/SFI Skolmaterial anpassat för vuxenundervisning. Hitta undervisningsmaterial Ung konsument Vår webbplats om ungas konsumtion. Läs mer om ungkonsument.se Lektionsbanken En idébank för undervisning om konsumentfrågor. Läs mer om Lektionsbanken Kunskapsbank

”Låt alla invånare i Sverige få en betydande utbetalning” När det brinner i köket är det dags att använda brandsläckaren. Det är ingen mening att spara pulvret tills det brinner i hela huset. I debatten om statsbudgeten tycks både regering och opposition ha glömt denna enkla insikt. Vi föreslår att regeringen – allra helst i samförstånd med oppositionen – snarast möjligt gör betydande utbetalningar till alla invånare i Sverige. Förslaget kan tyckas radikalt och oseriöst. Vi är naturligtvis inte de första som förespråkar expansiv finanspolitik för att råda bot på de ekonomiska obalanserna i Sverige liksom i övriga världen. Någon vill säkert invända att politiken kan ha kostnader längre fram, och att ”den som är satt i skuld är inte fri.” Låt oss förtydliga. Någon vill säkert invända att politiken kan ha kostnader längre fram, och att ”den som är satt i skuld är inte fri.” Det finns två anledningar till att vårt förslag enbart får en begränsad effekt på skuldkvoten. Skulle man inte kunna satsa på offentliga investeringar i stället?

Lektionsbanken - Lektion - Tre skräcksenarior för en student Vad gör du om du inte är nöjd med håruppsättningen som din frissa gjorde? Vilka rättigheter har du egentligen om du vill klaga? Den här övningen ger eleven kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man ska ingå avtal, kräva ersättning eller häva ett köp. Instruktion Låt eleven lösa följande tre skräcksenarior, individuellt eller i par/grupp: 1. Frågan är vilka rättigheter du har som konsument? A. B. 2. A. B. 3. A. B. Facit: 1. 2.Har företaget lovat leverans en viss dag och inte levererar i tid har du rätt att kräva ersättning för de kostnader du får p g a förseningen, t ex att du blir tvungen att hyra en klänning till balen. 3.Förutsatt att vinfläckarna går bort vid normal tvätt kommer antagligen inte företaget att kräva dig på någon extra ersättning, eftersom det är självklart att klänningen kommer att tvättas efter att du lämnar tillbaks den. Material Elevuppgift : Tre skräcksenarior för en student Tips Gå vidare

Startsida - Konsumentverket Shoppingassistenten Snabbguide: USA:s sjukvård - problem och reform Till skillnad från de flesta andra i-länder har USA inte något allmänt system för medborgarnas tillgång till sjukvård. I stället är amerikanerna i regel hänvisade till privata sjukförsäkringar. De flesta har en försäkring via sin arbetsgivare. Andra tecknar individuella försäkringar. Samtidigt finns offentligt finansierad sjukvård. Två huvudproblem Det finns två huvudproblem med det amerikanska sjukvårdssystemet: - Miljontals människor är helt oförsäkrade. - Kostnaderna skenar. Runt 46 miljoner amerikaner beräknas helt sakna sjukförsäkring. Arbetsgivarnas kostnader för sjukförsäkringar har stigit fyra gånger snabbare än lönerna. Obamas vallöfte modifierades Barack Obama har lika lite som någon annan president föreslagit en allmän sjukförsäkring av europeiskt snitt. Väl i Vita huset har Obama backat en aning och är inte längre lika specifik. Finansieringen ett stridsäpple Flera kongressutskottarbetar med förslag till en reform.

Sjukförsäkring Hur ser ekonomin ut om du blir sjuk?Det sociala sjukförsäkringssystemet ger dig ett visst grundskydd, men ekonomin för dig som företagare kan bli hårt ansträngd vid längre tids sjukdom. Så här fungerar sjukförsäkringssystemet Dag 1 är karensdag. Dag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön, 80 procent av lönen, inget tak. Från dag 15 och fram till sjuk- eller aktivitetsersättning, utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan fattar beslut om sjukpenningen skall ersättas med sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Hur mycket behöver du komplettera med? För vem kan sjukförsäkring tecknas?

SLI.SE - Vår köpta mat - en film om tillsatser och e-ämnen Solfilm, 2013, Från 8 år, 10 min. V5588 Den här filmen förklarar på ett enkelt sätt hur växter förändras under sin levnadstid. Solfilm, 2012, Från 12 år, 14 min. V5441 Vad händer i kroppen när vi andas? Vi lär oss bland annat om hur lungorna fungerar, om cellandning, gasutbyte och olika sorters andningsproblem. Solfilm, 2012, Från 12 år, 14 min. version 3.5.4Sidan skapad på 0,3805 sekunder på www9 The Global Closet Calculator - A Lesson in Interdependence Geography Awareness Week starts on Sunday. One of the National Geographic resources for this year's Geography Awareness Week that I think is worth giving a good look is The Global Closet Calculator. The Global Closet Calculator is a two part interactive lesson on interdependence. The first part of The Global Closet Calculator asks students to identify the origins of objects from their closets at home. The second part of the Global Closet Calculator asks students to make decisions about the manufacturing of MP3 players and jeans. Applications for EducationThe Global Closet Calculator could be a good lesson on interdependence for elementary school and possibly middle school students. At the high school level you could take the concept of the The Global Closet Calculator and ask students to do some independent research on the material sourcing and labor practices used in the production of closet items.

Den gröna kapitalismen · Ekonomihandboken Det finns numera företrädare bland ekonomer och politiker som vill sätta ordet grön före ordet kapitalism. Mest framträdande i Sverige är ekonomen Klas Eklund. Grön kapitalism handlar å ena sidan om att man erkänner att dagens produktion och konsumtion hotar vår överlevnad, den erkänner att vi nått en ny era (kallad antropocen) där människans kraft och storlek faktiskt påverkar natur, klimat och kretslopp direkt. Grön kapitalism anser att begreppet BNP inte duger, ett samhälles utveckling kan inte mätas med det trubbiga instrumentet. Metoden för ”grön kapitalism” är att marknaden ska få växa mycket mer. Favoritlösningen är globala utsläppsrätter. Det är här grön kapitalism får svårt att bli verklighet. Det är pengarna som styr, brukar man säga, men en mer korrekt beskrivning är nog att det är de människor som äger pengarna som styr. Trots att alla vet att det är dåliga investeringar. Men kan det inte vara det? Sammanfattning

Related: