background preloader

Utmanande undervisning i klassrummet

Utmanande undervisning i klassrummet

Some Great New CBL Resources IMercy iMercy is a media rich book available at iTunes which describes Mercy High School's integration of technology across the curriculum and school life. Features include - The 1:1 iPad program. - A unique professional development program. - The iWizard tech team. - A required "Design Foundations" course. - Compelling evidence of success with technology. Credits Photos posted with artists' permission:"Blue Sky 2" (title background) photo by Mirini F"Doofus & Windmill" by B.

Utmanande undervisning vårterminen 2017 | Kvutis “Hur många elever litar på att deras lärare ska vägleda dem på samma sätt som en bilförare litar på sin GPS-mottagare?” – James Nottingham Kapitel 1, “Vad är utmanande undervisning?” och navigatören Natalie på s.16 Utmanande undervisningÅterkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla. Föreläsning med James Nottingham (57:23) Diskutera för att få en gemensam bild av utgångsläget I vilka sammanhang ger ni återkoppling? James Nottingham föreslår en strategi för att arbeta med innehållet i boken som han kallar för ”Lägg an, skjut och sikta” som liknar det lärmodulstänk som används i bland annat matematik- och läslyftet. I matematik- och läslyftsmodellen finner du de delar som behövs för att utveckla det som i skollagen benämns som beprövad erfarenhet Moment A) Lägg an – Inläsning av text eller titta på film där metoder, begrepp och modeller presenteras som har stöd i forskning. Moment B) Sikta Diskussion och gemensam planering av aktiviteter och metoder som ska tillämpas. “Vad? Planera

Challenge Based Learning and Project iAchieve We had a really great PLC with our Flipped Classroom team today. We are half way through the year and have begun thinking about learning projects for fourth quarter after state testing is completed. Last November I attended a conference session led by Mark Nichols of Apple on Challenge Based Learning. We invited Mark to join us at our PLC today to introduce our teachers to the process, which includes identifying an overarching big idea, developing essential questions to narrow the thought, and then coming up with a challenge to be completed. Here is an example of the CBL framework for a project: The teachers were truly engaged and excited about finding ways to implement projects. For more information about Challenge Based Learning visit:

En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom #pedaläslyft – Min undervisning Vi har läst Utmanande undervisning i klassrummet av Nottingham inom #pedaläslyft. Här nedan kommer en sammanfattning av boken för er som vill. Boken är utgiven av Natur & Kultur 2013 och har åtta kapitel. Första kapitlet berättar vad utmanade undervisning är nämligen mer berättande, dialog och utmaning i undervisningen samtidigt som vi följer läroplanen. Återkoppling Här får vi en definition av begreppet – att återkoppling är information som uppgiften som hjälper eleven vidare. att förstå måletatt inse vart man befinner sig i förhållande till måletatt förstå vad man ska göra för att nå dit. Sammanfattningsvis ger vi för lite återkoppling, vi fokuserar snarare på prestation och betyg, jämför t o m elever med varandra, återkopplingen är för mycket administrativ och vi vet för lite om de inlärningsbehov eleverna har. Återkoppling som fungerar bäst är: Handledning Dialog Tala, lyssna, tänka. Formativ och summativ bedömning Kamratåterkoppling och självbedömning Beröm Ansträngning Utmaning Reflektion

CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf Reflektioner från läsningen av boken Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham | Pedagog Västerbotten ”James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien och har ett nära samarbete med John Hattie. James Nottingham arbetar med skolutveckling och det skandinaviska utvecklingsprogrammet Visible Learning Plus” ”James Nottingham – lärare och skolledare och ett av de mest omtalade namnen inom skolutveckling i världen i dag.” (Skolvärlden, 2014) Under sommarlovet är vi ett gäng pedagoger som har läst boken och diskuterat den både i facebook-gruppen #pedaläslyft Det pedagogiska läslyftet och via hang-out. Många är de tankar som väckts och bundits ihop med egna erfarenheter och förståelse över att bara för att man tror att man undervisar på ett utmanande sätt, inte behöver betyda att man gör det alltjämt och inte heller konsekvent och strukturerat. Jag ska försöka mig på en sammanfattning/reflektion från boken o de diskussioner jag varit delaktig i. Utmanande undervisning Uppmaning: ”Sluta vara navigatör och bete dig som en personlig tränare istället!”

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham | Christina Löfving Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg. Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning. Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära. Han bygger mycket av sina pedagogiska idéer på Carol S Dwecks forskning om vad utvecklande tankesätt och statiskt tankesätt kan göra för att antingen utveckla eller hämma vårt lärande. Nottingham visar på vilka utmanande frågor vi kan ställa till våra elever och hur vi kan locka fram utmanande frågor av dem. Jag brukar ofta prata med mina elever om hur jag lär. Nottingham har utarbetat en bra och viktig modell för att kunna samtala om lärande och ha som hjälp när elever och lärare utvärderar hur lärandet går till.

Related: