background preloader

Homonymer

Homonymer
Jag hade lagt undan H schemat. Var lite fundersam på det här med Homonymer. Hur skulle dessa ettor förstå och kunna arbeta med dessa ord. Underskatta aldrig dina elever Christer. Eller underskatta är kanske inte helt rätt. Jag trodde uppgiften skulle skjuta över huvudet på dem. För ungefär två veckor sedan skrev vi ordet HOMONYMER stort på tavlan. Uppgiften om homonymer som jag läst om i Erica Lövgrens bok, som hon gjort med sina elever, som jag själv trodde var lite svårbegriplig, visade sig väcka ett intresse för hur ord och vad de betyder, hur samma sorts ord kan betyda två helt skilda saker. Idag, två veckor sedan, på våra morgonsamlingar … kommer det fortfarande, varje dag. – Christer, jag har en homonym. – Åh, låt höra! Vi fortsätter fylla på våra homonym tavla. Gör egna tolkningar av homonymer i ord och bild. Arbeta med homonymer i årskurs ett. Helt galet roligt! Grundskollärare Sv/So 1-7 Har arbetat som mellanstadielärare i över tio år, men är numera på lågstadiet. Related:  Läsaordkunskap

Fem strategier för läsning av faktatexter Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet. Varje pusselbit är en tankeaktivetet som finns i vår hjärna. De fem strategierna är: Zooma inStälla frågor och göra inferenserAvgöra vad som är viktigtGöra kopplingarTransformera Varje strategi gås igenom i ett eget kapitel i boken tillsammans med konkreta lektionsförslag. Textstrukturerna finns inlagda i ett formulär med rubriker som t.ex.: Vad är det? FKTB är en uppgift som behövs. Känner du dig säker på skillnaden mellan en inferens och en förutsägelse? […] processen är liknande genom att man fyller i vad man ännu inte vet, men när man har läst färdigt besannas förutsägelsen eller också gör den inte det.

10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried A few days back, we looked at five great ways to incorporate word cloud generators into your classroom. There are obviously many more uses out there for them – but that is a discussion for another post. We’ve mentioned most of these before – in a post from way back when – so I won’t go into too much detail about each individual one, but we’ve added a few notable ones to the list. (Of note, the list is in no particular order). The vast majority of them work the same: plug your text into the box, select a few options, and you’ve got yourself a word cloud. If you do a quick search for word cloud, you’ll see so many different types. Do you have a favorite word cloud generator from the list below? Wordle Jason Davies’ Word Cloud Generator WordSift WordItOut Tagul TagCrowd Yippy WordMosaic AbcYa Tagxedo VocabGrabber

Stava vanliga ord. Fick ett tips när jag var ute på FL-uppdrag. Att eleverna har för dem vanliga ord på bänken och tränar på när de får en stund över. Sagt och gjort. Elevinflytande såklart så barnen fick vara med och bestämma vilka ord de tyckte de ofta skrev och som de tyckte var svåra att komma ihåg hur de stavades. Ordlistor som skrivuppgift i ASL Under en handledningsdag i Malmö lyfter ArneTrageton fram ordlistor som en ypperlig form för barnens skrivande. "De är bra, för ordlistor kan man göra på många olika sätt. Det kan vara ord som ingår i ett gemensamt temaord inom ett intresseområde som ett individuellt barn harord som börjar på en viss bokstavord som slutar på en viss bokstavord som har en viss bokstav inuti Temaordlistor har med fördel föregåtts av erfarenheter från upplevelser utanför klassrummet, genom högläsningstexter, experiment och laborationer. Ett annat alternativ är att att låta skrivparet välja vilken bokstav som ska vara temat för ordlistan. Trageton uppmanar att barnen ska skriva med stora teckensnitt. När barnen har skrivit sina ord får de rita en illustration till ordlistan. Ordlistan kan också klippas sönder för att klistras fast på teckningar. Litteratur: Trageton, Arne. Foto: LotteCh Texter från Augustenborgsskolan och Bulltoftaskolan

Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan? Visst är det något magiskt med Harry Potter? Det är inte för inte som miljoner barn har slukat böckerna. Den första delen, Harry Potter och De vises sten, tycker jag passar utmärkt som högläsningsbok till exempel på mellanstadiet. Nu i höst kommer det dessutom en ny, fin, helt illustrerad utgåva som jag är väldigt sugen på. Men hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan? Frågan ställdes av en lärare i en grupp på Facebook, och jag plockade genast upp detta till ett eget blogginlägg. Harry Potter och De vises sten är nämligen inte bara spännande utan passar också utmärkt att dyka in i för att försöka förstå hur en berättelse är uppbyggd. Här är några idéer till frågor man kan diskutera i årskurs 4-6. Vilken genre tillhör Harry Potter och De vises sten?

Roliga särskrivningar Särskrivningar av ord kan ge orden en helt ny innebörd. Och det tackar vi för här på huvudsidan, eftersom det ger vår hjärnor lite utvecklande underhållning! I affären Glad packad räkmackaMorgon rockar 300 krVi har sprätt äggSkum tomte 3 krVi har kul glass!Gift orm säljes På restaurangen: Är du en paj älskare? Hos frisören: Skum Permanent 395:- I kontaktannonser och CV: Jag är en mörk hårig sjuk sköterska.Jag är inte rädd att visa fram fötterna! Yrkesgrupper Nacka naprapaternaSjuk gymnastVår kassa personal Tränar man hjärnan när man skrattar åt roliga särskrivningar? Hjärnan gillar att leka med ord. Du kanske också gillar:

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande Publicerad av Charlotte Christoffersen Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. ASL möter barnet där den är Många barn lär sig att skriva och läsa oavsett metod och arbetssätt men Rehn-Lindberg tror att det framför allt är barn som i annat fall skulle ha det tufft med att lära sig skriva och läsa som är hjälpta av ASL – samtidigt som strategin även stimulerar de barn som redan är eller som är på god väg att bli läsare och skrivare. Varför är det bra att först lära sig skriva?

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. Den 26-27 februari hade Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Malmö-Utbildning fått möjlighet att låna Rehn-Lindberg för att ge lärare i Malmö kom-igång-hjälp i ASL. ASL möter barnet där den är Varför är det bra att först lära sig skriva? Arne Trageton, som står bakom strategin ASL, har utgått från att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. -Fast då tänkte man på pennan som skrivredskap. Avkodning och inkodning 1. 2. 3.

"Sätt ord på läsförståelsen" Larmrapporterna som varnar om svenska elevers bristande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren. Men hur ska läraren egentligen göra för att ge eleverna rätt stöd? Den frågan har Barbro Westlund, lektor i läs-och skrivutveckling vid Stockholms universitet, undersökt i sin forskning. I den nya boken ”Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse” ger hon en vetenskaplig grund i ämnet, men även konkreta exempel på hur forskningen kan användas i klassrummet. – Läsförståelse är ett komplext område, och det är lätt att man som lärare lockas av enkla recept och använder ett paket med färdiga lektionsupplägg. Barbro Westlund menar att det centrala i läsförståelsen är innehållet i texten. För att ge rätt stöd till elever med olika behov måste läraren kunna visa sina elever hur man flexibelt men medvetet kombinerar flera lässtrategier. Om undervisningen ska bli bra bör läraren ha tänkt igenom vilken kunskapssyn och vilka teorier hennes undervisning vilar på.

agodata Ladda hem Boggle (version 1, Zip-fil, 519 kB) Ladda hem Boggle, med böjningsformer (version 1, Zip-fil, 727 kB)(tar mer minne och kan vara lite långsammare om du har en gammal skruttdator... - om du ändå inte tänker spela med böjningsformer tillåtna så hämta hem den översta filen istället) Boggle Boggle är ett lite roligt ordspel med sexton bokstavstärningar. Man slår tärningarna, och tävlar om vem som kan hitta flest ord i rutmönstret som bildas. Orden måste ligga i en "kedja" - man får gå lodrät, vågrät eller diagonalt mellan tärningarna. Spelet har getts ut på svenska under namnen Boggle och Ordbox (varianten Ordbox är bäst). Programmet En god vän visade mig Boggle för ett tag sedan, och jag tyckte det var attsingens lajbans. Jag tycker resultatet blev riktigt lyckat - det är faktiskt klart roligare att spela på datorn än "på riktigt"! Spelet är ett enanvändarspel i den här versionen, men det är förberett för att kunna spelas mot andra över nätverk. Ladda hem & spela Feedback Hej Anders!

Att själv få komma på vad man inte kan! Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok. Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”. Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse. Jag började med att berätta att vi skulle utveckla vår metakognitiva förmåga under vår NO-lektion. Jag skrev metakognition på smartboarden och plockade fram symbolen för metakognitiv förmåga (vi använder dessa bilder: Thebig6). Först gick vi igenom rubrikerna, bilder och bildtexter för uppslaget vi skulle läsa. Därefter fick de i uppgift att sätta in post-it-lappar i boken, varje gång de kom till något som de inte förstod och varje gång de lärde sig något nytt. + = är helt nytt för mig – det visste jag inte”? Eleverna fick sedan arbeta i par och 4:orna läste texten högt för 3:orna.

Om bokstavsräckor Bokstavsräckor är rader med slumpmässigt skrivna bokstäver som kommer till genom ett par minuters lek med alla fingrar på datorns tangentbord. Det är främst de barn som ännu inte kan bokstäverna (grafem & fonem) som arbetar med bokstavsräckor. Bokstavsräckor kan varieras med andra skrivuppgifter på datorn såsom ordlistor och spökskrift i samband med teman och gemensamma upplevelser. Syftet med fingerlek på datorns tangentbord är - att lära sig se skillnaderna på bokstävernas utseende - att eleverna ska öva sig på att använda alla fingrarna vid skrivande på tangentbord - att eleverna ska börja lära sig hitta bokstäverna på tangentbordet - att eleverna ska bli medveten om att man skriver - och läser - från vänster till höger. - att eleverna ges möjlighet att göra kopplingen mellan tangentbordets versaler och skärmens tecken skrivna med gemener. - att eleverna skapar ett material för att vidare bekanta sig med bokstäver och andra förekomster i text. Pappersutskrifter för efterarbete LotteCh

Serie PAX Sortering Bjäran (5 röster) INBUNDEN. "PAX" FÖR SPÄNNING I DEL 4 - BJÄRAN! Skickas inom 1-3 vardagar Mylingen (7 röster) INBUNDEN. ACTION, DRAMA OCH MAGI I DEL 3 AV"PAX"! Nidstången (15 röster) Bokvideo finns INBUNDEN. Beroendeframkallande urban fantasy av spänningsförfattarna Åsa Larsson och Ingela Korsell Populära Åsa Larsson, känd för sina kriminalromaner, debuterar för mellanåldern. Skickas inom 1-2 vardagar Grimmen (8 röster) Bokvideo finns INBUNDEN. Blodisande uppföljare i Åsa Larssons och Ingela Korsells urban fantasyserie "PAX" Hyllade spänningsförfattaren Åsa Larsson har tillsammans med författaren och forskaren Ingela Korsell och tecknaren Henrik Jonsson skapat ett unikt urban f... Mylingen ; Bjäran (1 röst)

En skattkista med ord Elever med språkstörning behöver höra ett ord fler gånger än elever med typisk språkutveckling innan de kan ordet. De har också svårigheter att använda sig av syntaktiska och morfologiska (grammatiska) ledtrådar för att lista ut betydelse och användning av nya ord. Därför har jag under hela den här terminen lagt fokus på träning av ordförrådet med ett par elever i åk 3. Inspirationen kommer från ett behandlingsprogram av Motsch & Marks (2014) och heter “Der Wortschatzsammler” på tyska. Ordskattsamlarprogrammet har som uttalade mål att Ändra hur eleverna reagerar när de stöter på ett ord som de inte kan eller när ett ord fastnar på tunganLära eleverna strategier hur de själva kan utöka sitt ordförråd och mobilisera ord mer effektivt. Jag har valt ut 10 stycken ord som är ämnesövergripande och vanligt förekommande i skolans kursplaner. Bilder från In Print De 10 orden har under hela terminen utforskats vidare genom en mängd olika spel och lekar. Referenser Motsch, H.

Related: