background preloader

Dags för betyg

Dags för betyg
Kunskapskrav i varje ämne I varje ämne och kurs i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betyget D ger läraren om en elev visar alla kunskaper som beskrivs i kunskapskravet för betyget E och övervägande delen av det som beskrivs i kunskapskravet för betyget C. Läraren kan använda alla steg i betygsskalan varje gång hon eller han sätter ett betyg. Kurs- och ämnesplaner i skolan Kunskapskraven för alla ämnen i grundskolan och alla kurser i gymnasieskolan finns i kurs- och ämnesplanerna. Kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Ämnesplaner i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Kurs- och ämnesplaner för vuxenutbildningen Terminsbetyg och slutbetyg Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs 6 till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg. Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten. Hur lärare sätter betyg Elevers frågor om betyg Ställ dina frågor om betyg F-varning Related:  Formativ (?) Bedömningbetyg och bedömningPedagogik

Tiden som stöttningsaspekt En viktig aspekt i stöttningen är tiden. Vi lärare är ofta så oerhört snabba att hjälpa, ge ledtrådar eller ge ordet vidare till någon annan. Undersökningar har visat att eleverna brukar få EN sekunds betänketid. Om vi bara förlänger den tiden till TRE sekunder, så hinner många fler tänka efter och komma på och formulera ett svar. När det gäller det här att alla elever ska delta i samtalet eller svara på frågor, har jag två tekniker som jag tycker mycket om. Så kan betygssystemet förbättras De flesta lärare är positiva till att det införts fler betygssteg men majoriteten anser att kunskapskraven är otydliga. Skolverkets utvärdering visar också att många lärare upplever problem med tröskeleffekter - att elever inte kan få ett högre betyg för att de inte uppfyllt enstaka delar av ett kunskapskrav. - Många lärare tycker att betygssystemet slår hårt mot vissa elever och elever upplever att deras betyg avgörs av enstaka svaga prestationer. Utvärdering visar på problem Den nya betygskalan med A-F och kunskapskrav för betygsstegen A, C och E infördes 2011 som en del i regeringens reform med nya läroplaner och kursplaner. En majoritet av lärarna är positiva till att fler betygssteg har införts eftersom de anser att det möjliggör en mer rättvis betygsättning. Åtgärder för bättre betygssättning I uppdraget från regeringen ingår också att komma med förslag till förändringar i betygsystemet. Utvidga innebörden av ” till övervägande del” för betygsstegen B och D. Kontaktuppgifter

Så blir du av med stressen genom att andas rätt - P4 Sjuhärad Lottie Stjernqvist, andningsintstruktör och yogaterapeut lär ut en andningsteknik som gör dig stressfri på mindre än en minut. I tekniken ska man andas in genom näsan vilket ger flera hälsofördelar. Jag säger kaxigt att en minut och tre djupa andetag är allt som behövs för stressen att släppa. Lottie Stjernqvist, andningscoach – Näsan är fantastisk, den fuktar, värmer och renar luften som vi andas in. Vi andas mellan 20 000 och 25 000 gånger om dagen, för det mesta omedvetet. – Stress och andningen hör ihop. Gör så här: Stanna upp och bli medveten om att du har stress i kroppen.Rulla axlarna bakåt för att få ner andetagen i magen, annars stannar de i bröstet. Andningsteknik:Andas in och räkna till fyra. Nybörjare kan känna sig snurriga i början innan tekniken gör att andningen blir jämn. Efter en tids träning kan andningarna förlängas ytterligare, men grundregeln är att utandningen ska förlängas med två.

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S.

Hur svårt är det att få ett A? Det är inte bara eleverna som undrar hur svårt det är att få ett A i betyg. Elevernas föräldrar är minst lika nyfikna. Är det svårare att få ett A än att få en 5:a? Och visst måste det vara mycket svårare att få ett A än ett MVG, för ett MVG är väl ungefär som ett B eller? Det är förståeligt att man gärna vill översätta dagens betygsskala till de beteckningar man själv hade i skolan men det låter sig inte riktigt göras. Illustration: Ola Henningsson I läroplanen finns det fasta kunskapskrav som talar om vad som krävs för att få ett A i betyg. Ett A är inte det samma som ett MVG Om vi fullföljer vår liknelse från idrottens värld kan man säga att de gamla läroplanerna istället för att mäta kunskapen i form av hoppförmågan i höjdhopp mätte hoppförmågan i längdhopp. Ett A är med andra ord inte det samma som ett MVG och än mer komplicerat blir det när vi försöker översätta ett A eller ett MVG till skalan 1-5. Illustration: Betygsskalan 1-5 normalfördelningskurva Andelen A lägre än andelen MVG

Picto Online Det synliga lärandet: Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska Bedöma texter med färgmarkeringar I Sv1 har eleverna skrivit en uppsats om en skönlitterär bok de läste i ett bokprojekt på skolan. Jag har markerat deras texter med färger och de fick enskilt studera sina texter och sedan sitta i grupper. Eleverna tyckte att det var jobbigt att studera sina egna texter och tyckte också att det var jobbigt att visa upp dem. Jag vill dock att de ska vänja sig vid det och att man ska försöka få in ett objektivt tänk kring texterna, även om jag förstår att det är plågsamt i början. Eftersom jag har arbetat med åk 2 i historia på samma sätt, så kunde jag märka en enorm skillnad. Arbetsgång Steg 1: individuellt - varje elev analyserar först sin egen text Läs din text och gå igenom färgmarkeringarna i din egen text. (Förklara vad som är bra med texten) Anledningen till att följande text är orange är … (Förklara vad som är bra, men kan utvecklas och förbättras) Steg 2: arbete i grupp - efter den egna analysen tar du hjälp av dina klasskamrater, gruppvis

Terminsbetyg Vad gäller för terminsbetyg enligt nya skollagen? ”19 § När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper 1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och 2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. Lag (2010:2022).” Terminsbetyg, liksom tidigare, bygger alltså inte på de kunskaper som eleven visat under terminen utan är en sammanvägning av all kunskap eleven visat fram till och med den aktuella terminen.

Sex tänkarhattar Sex tänkarhattar, eng. Six Thinking Hats, är en tankemetod som beskrivits i boken med samma namn av Edward de Bono. De sex tänkarhattarna symboliserar olika sätt att tänka, och ska användas genom att man enskilt eller i grupp fokuserar på ett problem från sex olika perspektiv. De sex hattarna har olika färger och tas på antingen mentalt eller fysiskt. Syften med tänkarhattar[redigera | redigera wikitext] fokusera och förbättra tänkandetuppmuntra kreativt, parallellt och lateralt tänkandeförbättra kommunikationeffektivisera beslutsfattande Hattarna[redigera | redigera wikitext] Vit hatt representerar information och fakta. Röd hatt representerar intuition och känslor, vilket inte behöver motiveras. Gul hatt representerar positiva möjligheter som motiveras logiskt. Svart hatt representerar risker,hot och söker hinder som motiveras logiskt. Grön hatt representerar det kreativa, och används för alternativ och nya lösningsförslag. Blå hatt representerar process, eller tänkandet om tänkandet.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. För er som vill hitta gratis fria bilder på Internet rekommenderas följande sajter: Film

Betygsättning! Några tips för att öka bedömningssäkerheten Sara Bruuns inlägg om lotteriet för en elevtyp vi alla känner satte fingret på en viktig punkt: om allt har gått som det ska och eleven har följt alla instruktioner och gjort allt enligt lärarens intentioner så är bedömningssäkerheten relativt god. Om eleven däremot inte har följt normen så uppstår ett lotteri där lärarens förhållningssätt, kunskap om skollag, läroplan och bedömningssäkerhet sätts på prov. En säker bedömning är grunden för att kunna anpassa undervisningen, för att kunna avgöra om underlaget för betygsättning är allsidigt och tillräckligt, för att kunna avgöra om en elev behöver utredas för särskilt stöd. Som specialpedagog bidrar jag därför till att öka kompetensen när det gäller bedömning och betygsättning, en funktion som kanske inte alla tänker på som specialpedagogisk men som jag tycker är självklar. Det är i bedömningen det märks om det inte funkar, om det behövs insatser för skolan, undervisningen eller eleven. Kollegialt lärande och samarbete i betygsättningstider

Kjell Enhager Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Skolvärlden

Skolverket: En missuppfattning som florerar – elever drabbas Den feltolkning av betygsskalan som lärarutbildaren Magdalena Rangne möter genom sina studenter - att man måste prestera A på precis allt för att få A i betyg – möter även Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket med ansvar för betyg och bedömning. – Jag känner ingen det, ja. Tyvärr är det en missuppfattnings som florerar. Det är bra om man kan reda ut den här frågan, säger hon och berättar att hon stöter på missuppfattningen i social medier och i de frågor som kommer in till Skolverkets upplysningstjänst. Till Skolverkets upplysningstjänst hör föräldrar, elever och ibland även lärare av sig med frågan om ”ett enda misstag i prestationer kan sänka ett betyg”. Ett betyg sätts inte förrän ämnet eller kursen är slut och då ska läraren ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens prestationer. – Har man ett prov där en förmåga prövas - om vi hårddrar det – så är det viktigt att eleven få fler chanser att visa detta. Är det implementeringen som inte varit tillräcklig?

Related: