background preloader

Central Dogma Of Dna

Central Dogma Of Dna

ΟΟΣΑ: Εκπαιδευτική έρευνα PISA H Κύπρος θα συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Το συντονισμό και τη διεξαγωγή της έρευνας έχει αναλάβει το ΚΕΕΑ. Η PISA είναι μία διεθνής έρευνα που διεξάγεται από τον OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστη­μάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Ανάγνωσης, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της (στις περισσότερες χώρες). Η έρευνα διεξάγεται από το 2000 κάθε 3 χρόνια. Μετά από επίμονες προσπάθειες η Κύπρος θα μπορέσει να συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) της έρευνας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο και Απρίλιο του 2011. Κώστας Συμεωνίδης

vamnies on Vodpod - Videos about Or join with email Or Join with Email By joining, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. Or Sign in with email Forgot your password? Forgot your password Enter your email address and we'll send you an email with a link to reset your password. Sign in vamnies (vodpod) Top Collection vamnies's videos The PCR Method - a DNA Copying Machine Lists of Nobel Prizes and Laureates The PCR Method - a DNA Copying Machine Play the Eye of the Donkey Game About the game PCR is a method by which a few fragments of DNA can be duplicated into millions in a couple of hours. The Nobel Prize The 1993 Nobel Prize in Chemistry was awarded for the invention of PCR, a method that made it possible to copy a large numbers of DNA fragments in only a few hours. Share this: Share on facebook Share on google_plusone_share Share on twitter More Sharing Services Share on email To cite this pageMLA style: "The PCR Method - a DNA Copying Machine". Recommended: The Legacy of Alfred Nobel On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris. Play the Blood Typing Game Try to save some patients and learn about human blood types! Unlocking the Secrets of Our Cells Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling. Contact E-mail us Press Sitemap A-Z Index Frequently Asked Questions Terms Follow Contact | Press | Sitemap | FAQ | Terms Follow us:

Nuclear reactor and power plant simulation Introduction This is not a lesson like the others in Radioactivity and Atomic Physics Explained but it fits in well with the lesson on nuclear power. It is a very sophisticated simulation of a pressurised water reactor (PWR), which is the most common type of nuclear power reactor in the US but not in Europe, though the principles are very similar. Using the tour There is a comprehensive tour which goes through the workings of the reactor, starting from a consumer of electrical energy and working backwards to the reactor core itself. You can restart the tour at any time using the button at the top left of the screen. Hint numbers Each part of the simulation has a hint number that you can click to see a description of its function. The skill test Once you're familiar with how to use the reactor you can see whether you can control the reactor so that the power output matches the demand from the city. Back to Summary of Radioactivity and Atomic Physics Explained

Αθανασόπουλος - Νέες Τεχνολογίες Γιατί υπάρχει αυτός ο ιστότοπος Αρχικά, όταν ξεκίνησα τα μαθήματα στο ΜΔΕ, βρήκα βολικό να ανεβάσω στο Διαδίκτυο τις παρουσιάσεις που θα χρησιμοποιούσα, για την περίπτωση που ξεχάσω σπίτι το USB stick ή αυτό κρίνει πως είναι ευκαιρία να μου αποδείξει πόσο αναντικατάστατο είναι... Το να ανεβάσω τα έτοιμα βοηθήματα και τις παρουσιάσεις ώστε να είναι στη διάθεση των φοιτητών και τις ώρες που αυτοί δεν είναι στο Πανεπιστήμιο, ήταν το επόμενο λογικό βήμα. Τέλος το site αυτό καθ' εαυτό αποτελεί μαι απλή εφαρμογή σύγρονων τεχνολογιών σχεδιασμού ιστοσελίδων, όντας βασισμένο σε HTML5 και CSS3. Τα βοηθήματα Πρόκειται για πληροφορίες που υποστηρίζουν ή επεκτείνουν (για τους διαβαστερούς) αυτά που περιλαμβάνονται στα εργαστήρια και τις διαλέξεις. Το αναρτημένο ή συνδεδεμένο υλικό είναι στην πλειονότητα ελεύθερο για χρήση ή διανομή, με την παράκληση να μνημονεύεται ο δημιουργός του, είτε είμαι εγώ, είτε κάποιος στον οποίο αναφέρομαι.

VAMNIES DIMITRIOS Dennis Kunkel Microscopy - Electron Microscopy Science Stock Photography Activation Energy and Enzymes TITLE: Activation Energy and EnzymesSOURCE: Freeman, S, Biological Science, Second Edition, Pearson Prentice Hall, Inc.© 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.KEYWORDS: Activation energy, enzymes, exergonic reactions, ATP, activation energy, catalysts, lock-and-key model, induced-fit model

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ Make your own cartoons and animations easily. Our tools are free and you don't need to learn Flash. DIDASKALIA FYSIKVN EPISTHMVN

Related: