background preloader

Glogster EDU - 21st century multimedia tool for educators, teachers and students

Glogster EDU - 21st century multimedia tool for educators, teachers and students

https://edu.glogster.com/login

Related:  Arvutiõpetus

Glitter Text Generator, Glitter Text Maker Instructions: 1. Enter Your Glitter Text in the Box marked "Text." 2. Choose your Font, Glitter Text Type and Effects. 3. Click on the "COPY HTML CODE" button. 4. Paste the code wherever you want your glitter text to appear.

Beyondpad - data driven note taking 13 - Word2010 - Kirjalike tööde vormindamine (HARJUTUS 10) Varem või hiljem tuleb teil koolis õppides kokkupuutuda mõne pikema kirjaliku tööga. Olgu selleks referaat, praktikaaruanne vms. Kõik kirjalikud tööd vastavad kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile, mille leiad www.hkhk.edu.ee kodulehelt. Kõike ridu me ükshaaval läbi ei vaata aga kui tekib mõni küsimus, mida ma ei ole maininud, siis leiad sellest juhendist kindlasti vastuseid.

abcya.com - animatsioon ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids. The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year.

Scratch-kasutusjuhend ScratchEd An online community for educators using Scratch, with stories, discussions, and resources, such as the Scratch curriculum guide. Scratch Wiki The Scratch Wiki contains a wide variety of articles by Scratchers for Scratchers, including advanced topics and tutorials. piZap - free online photo editor - fun photo effects editor Photo Editor Free trial Limited time 30 day FREE trial then $3.99/month Start my free trial Piltide ja videote jagamine Selleks, et endale ja teistele mitte suuri jamasid kaela tõmmata, mõtle enne oma piltide või videote üles laadimist järgnevale: 1. Mis on avalik, pole enam sinu. Kui sa paned endast internetti üles pildi või video, jääb see sinna igaveseks. See, et sa selle ise ära kustutada saad, ei ole enam oluline, sest sa ei saa kunagi teada, kes sellest koopia teinud on. Ja koopiate üle ei ole sinul mingisugust kontrolli.

Learn Moana: Wayfinding with Code Grades 2+ | Blocks Minecraft Hour of Code Make Music with Scratch Create Word Art - sõnapilv pildiga Words Size Color Angle Pixel Art - värvi pikslite järgi Categorization Puzzle » Color » Pixel Art More Information About Pixel Art Pixel Art is a terrific color games game that you can enjoy on this page directly in your browser, for free. Pixel Art has been played 23,306 times and has received a rating of 9.2 out of 10 with 363 votes. This amusing puzzle game uses WebGL technology to work in modern browsers.

Tänukirjad, kirjapaberid Coggle - mõistekaart VEEBIKLASS - AVALEHT Multimeedia ring

Related: