background preloader

Ankikallman added: Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör!

Ankikallman added: Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör!
I går kväll kom två intressanta frågor till mig i Facebook-gruppen flippa klassrummet. Det är inga korta svar på de frågorna så jag svarar med ett blogginlägg i stället. Våra elever ska sluta årskurs 2 nu och jag vill först berätta hur en vanlig vecka ser ut hos oss. På helgen gör vi lärare en gemensam planering för veckan. Vi märker att flera elever går in och tittar på planeringen redan på helgen. Vi mårker att föräldrarna är inne och tittar om vi glömt ta bort någon gammal läxa, det är något som är oklart eller fel. Alla filmer, ljudklipp och instruktioner finns tillgängliga för elever och föräldrar. Nu kommer vi till den stora frågan, ger det någon effekt? Det finns en del till i vårt digitala klassrum, och det är bloggen där vi nästan uteslutande publicerar elevers arbeten, vad och hur vi gjort och vad vi lärt oss. Funkar – Funkar ej – Saknas: Slutsats: Flippa mera. Related:  utbildning

Ankikallman added: Den begreppsliga förmågan i svenska och so Härligt att vara igång igen! Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Begreppslig förmåga handlar om att förstå innebörden av begrepp och ord och att använda begreppen och orden i olika eller nya sammanhang. Eleverna tycker att den begreppsliga förmågan påminner mycket om vår läsfixare detektiven. I veckans läxa i Nyckeln till skattens kapitel 15 dök bl.a. orden måfå, snöpligt, olösligt, vallar och kamouflera upp. I berättelseskrivandet har vi gått vidare till berättelsekartor. HC Andersens Prinsessan på ärten är en tydlig saga, som jag visade bilder till på smartboarden samtidigt som jag läste. Vi fortsatte nästa lektion med att träna på personbeskrivningar.

Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt Ankikallman added: 5 Fantastic, Fast Formative Assessment Tools I thought I could read my students' body language. I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom. "We've got this, it's easy," they said. I looked at the other students and asked, "Do you have this?" They nodded their heads furiously up and down in a "yes." My teacher instincts said that everyone knew it, but I decided to experiment. I was floored. I taught for another few minutes and gave them another problem. But the end result was not what you think. I am sold. Good teachers in every subject will adjust their teaching based upon what students know at each point. Formative Assessment Toolkit Learn the strengths and weaknesses of each tool. 1. Socrative can be used for quick quizzes and also on the fly, as I've already shared. 2. 3. 4. 5.

Faktatext – cirkelmodellen Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Efter att vi fokuserat på återberättande texter (se inlägg återberättande text) så går vi nu vidare och tittar på faktatexter. Vi följer liknande arbetsstruktur när vi introducerar textgenrer för att den igenkännande faktorn gynnar flertalet elever. På väggen finns informationen eleverna behöver. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Kunskap om ämnesområdet Vad är en faktatext? Ladda ner: Faktatext_ordning

Social Media for Teachers: Guides, Resources, and Ideas Although students are evermore connected to the social web, many of these networks remain out-of-class digital playgrounds where students congregate. In a 2014 survey of 1,000 teachers, just one in five said they use social media regularly with students. Of course, it can be a challenge to incorporate social media into lessons. More Great Reads From Edutopia In addition to those great guides, there is a lot of useful information right here on Edutopia. Samarbete och kommunikation i fokus Så roligt att träffa alla underbara ettor igen efter jullovet! I SO:n har vi pratat, skrivit och ritat om året som varit, om fina minnen, vad vi är mest stolta över, våra favoritböcker m.m. Eleverna har också skrivit om vad de vill lära sig eller bli bättre på under 2016. Skolans aktuella värdegrundsmål handlar om att kunna samarbeta med vem som helst och jag tycker det är ett perfekt tillfälle att fokusera extra mycket på samarbete och kommunikation. Innan jullovet tränade vi på att skriva berättelser med tydlig handling, det vill säga början, problem, lösning och slut. Eleverna har nu parvis börjat träna på att ge varandra kamratrespons på de texter de skrivit. Att få tillfällen för genomgång med några elever i taget och ge återkoppling är väldigt givande. För att fortsätta träna på samarbete och att skriva berättelser med tydlig handling har eleverna parvis påbörjat ett nytt skrivarbete. Än en gång har vi repeterat alla bokstäver vi lärt oss under höstterminen.

Ankikallman added: The “Share” Time rainbowswithinreach.blogspot.com Long ago, most teachers I knew had a ritual that they held near and dear to their hearts. At the end of every writing workshop, a child sat in the Author’s Chair and read a story the the whole class. I used to do this, and I used to love it. I told myself that every child in my class was listening, rapt with attention, to the child in the Author’s Chair. I guess I hoped that kids were gleaning secret insight from each other’s stories. But, to tell the truth, if I’m being honest, most of the time that is not at all what was really going on. Over the years, my own thinking has changed about the “Share” time at the end of writing workshop–and so has the thinking of most writing workshop experts. What used to be strictly a time for the Author’s Chair, has evolved into a time to provide closure for the writing workshop–and it might go in a variety of ways. Here are a few of my own favorite ways to use the last few minutes of writing workshop. Like this:

Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag genom positiv förstärkning och tydliga förväntningar försöker skapa lugn och arbetsro i mina klasser. Jag brukar också använda mig av ytterligare några knep, vilka jag tänkte berätta om i detta inlägg. Dessa knep brukar vara till mycket hjälp i de lågstadieklasser jag har arbetat i. Tydlig början/avslut på skoldagen Det allra viktigaste att tänka på är att hålla en tydlig, återkommande struktur på skoldagen och lektionerna. Strukturerade lektioner Jag brukar också inleda och avsluta lektionerna enligt en återkommande struktur. Lyssna aktivt Redan första skoldagen i åk. 1 brukar jag börja träna eleverna i att lyssna aktivt. Bestämda platser och grupper Det här kan tyckas vara en självklarhet men är samtidigt viktigt för att eleverna ska känna trygghet i klassrummet. Pratlektioner/tystlektioner Jag brukar också berätta för mina elever att vi har olika sorters lektioner. Kaos eller struktur i skolan

Related: