background preloader

Börja skriva kod med Code Combat

Börja skriva kod med Code Combat
När man introducerar programmering i skolan tillsammans med elever är blockprogrammering ett perfekt alternativ. Då använder eleverna färdigprogrammerade block som de sätter ihop i ett specifikt mönster för att få en viss bestämd händelse att ske på datorskärmen. På det sättet får eleverna en uppfattning om hur internet och tex datorspel fungerar och är uppbyggda. Att det inte är något magiskt, att datorn gör precis det man säger till den/programmerar den att göra, inget annat. Och blir det inte som man har tänkt så är det inte datorns fel, utan det är något man sagt åt den på fel sätt att göra, felprogrmmerad. Det är riktig problemlösning man jobbar med, samt logiskt och analytiskt tänkande. Vi har testar en del olika blockprogrammeringsverktyg som learn.code.org, Scratch, LEGOmindstormEV3, Hopscotch samt andra programmeringsappar ni kan läsa om på tidigare inlägget där elever recenserar programmeringsappar. Vi testade spelet med våra tjejer i Girls Code och responsen kom direkt!

http://pedagogstockholmblogg.se/urflippat/2015/05/24/borja-skriva-kod-med-code-combat/

Related:  Digitala verktyg för lärande och digital kompetensProgrammingkodkodning

Programmeringsverktyg Man programmerar genom olika block som sätts ihop. Eftersom blocken måste passa, är det lätt att göra en kod som fungerar.Scratch är utformad speciellt för åldrarna 8 till 16, men används av människor i alla åldrar. Alla kan gå på en introduktionskurs i Scratch här på Webbstjärnan.

Programmering åk 2. Inspirerad av att besökt SETT och #PASSET så drog vi igång med programmering som en slag problemlösning idag. Jag ”grottade” in mig i sidan code.org och utgick ifrån deras tänk. Jag valde just den sidan eftersom vi på skolan har flest datorer att använda oss av. Planering av undervisning Här hittar ni en en sammanfattning av hur lärare kan arbeta med att planera upp undervisning utifrån Skolverkets publikationer Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen och Kunskapsbedömning i skolan. Det finns en rad olika tips på undervisningstekniker som kan användas i planeringen för att tydliggöra vad eleverna ska lära sig, synliggöra vad de redan kan/befinner sig och för att ge famåtsyftande återkoppling om hur eleverna kan komma vidare. Skolverket beskriver hur lärare ”bör” arbeta för att planera upp sin undervisning och uppfylla kraven i våra styrdokument.

Programmering lektion 2 -datorer. Idag var det dags att försöka med datorer. Mycket uppskattat! Problemlösning, träna höger och vänster, multiplikation, att ge instruktioner och datakunskap mm samtidigt. Återkoppling via annoterade YouTube-klipp Ett av mina och mina elevers absoluta favoritverktyg när det handlar om att ge och få feedback är att filma elevernas presentationer och återkoppla med hjälp av YouTubes annoteringsverktyg. Eleven får i den här uppgiften både chans att se sig själv och min feedback dyker upp vid exakt den tidpunkt i inspelningen då eleven antingen gör något bra eller när de gör något som de behöver utveckla. I de senaste årens utvärderingar är det tydligt att detta är en mycket uppskattad uppgift bland eleverna. De menar ofta att det är lite läskigt men väldigt utvecklande att få återkoppling på det här sättet. Det kan till exempel se ut såhär: Det var när jag såg Pedagog Stockholms intervju med Katarina Lycken Rüter i klippet ”Flippad bedömning” som jag bestämde mig för att jag också ville prova att ge mina elever återkoppling på samma sätt.

Kodare behövs om Sverige ska förbli en kunskapsnation Vi kommer att genomföra det som Tomas Tobé föreslår, dock utan att behöva ställa ämnet slöjd mot programmering. Johan Wendt och Martin Lorentzon Varje morgon vaknar 160 000 ungdomar runt om i landet upp till en arbetslös vardag. Samtidigt som så många ungdomar vill ha jobb, så har Spotify och många andra av Sveriges ledande it-företag svårt att hitta duktiga programmerare. Instruerande genren, instruktioner – programmering. Förbereder nästa veckas lektion kring programmering och tillsammans med programmeringen tar vi steget in i en ny textgenre, instruerande genren. Vi börjar med att jobba med verkliga algoritmer. Att styra en kompis att göra det som jag tänkt genom instruktioner eller beskrivning den här gången med lego till hjälp.

Smartare matriser i Google Documents Att kommunicera vart elevens kunskapsnivå befinner sig, vilka utmaningar och styrkor eleven visar på och nästa steg i lärandet är grundläggande i formativ bedömning. Matriser har sina styrkor och svagheter, som de flesta modeller för att kommunicera som inte sker öga-till-öga. Fördelen är dock bl.a. att lärarens tankar nedtecknas på ett överblickbart sätt och, om det delas via exempelvis Google Apps, tillgängliggörs för eleven. Som med all teknik (i skolan) innebär det ofta en viss insats för att komma igång med dem och att senare underhålla dem – för läraren. Tid som egentligen inte finns alla gånger. Koda på svenska med Scratch Att det kan finnas en poäng med att låta ungarna börja direkt med ett riktigt programspråk, det har jag konstaterat i ett tidigare inlägg. Och som trogna läsare vet har jag identifierat Ruby som ett lämpligt nybörjarspråk. Men det går inte att komma ifrån att det kan vara svårt, i synnerhet för mindre barn, att lära sig skriva satserna på rätt sätt, stava till konstiga kommandon, sätta olika märkliga tecken på rätt ställen osv. Då kan Scratch vara ett bra alternativ.

Källkritik för årskurs 7-9 Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens som medborgare i ett digitaliserat samhälle. Lärarens utmaning är att ge eleverna de verktyg som de behöver för att utveckla sin källkritiska förmåga. Det här materialet ger dig inspiration till samtal om källor med elever i årskurs 7-9. Målgrupp: Lärare i årskurs 7-9 och skolbibliotekarier Sju timmar om källkritik för årskurs 7-9

Bästa verktygen för att skapa pedagogiska spel TinyTap (app) Med den här appen kan du spela eller skapa egna pedagogiska spel. Scratch (webbsida/app) Gruppen arbetar för att barn och unga ska ha ett kreativt förhållningssätt till teknik och IKT. Periscope i skolan? – Patricia Diaz I dagarna har jag sett att appen Periscope diskuteras flitigt av lärare i mina olika sociala flöden. Själv kom jag först i kontakt med appen i somras när min bästa väns lillebror sprang 20 marathon på 20 dagar (jo, han gjorde det faktiskt!) för att samla in pengar till Röda Korset.

Related: