background preloader

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom
Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsskillnad. Ofta säger man bara asperger. Det är inte en sjukdom. Asperger syns inte utanpå. De som har asperger är oftast normalintelligenta och många har väldigt god språklig intelligens. Om du själv har asperger, har du kanske tänkt på att du ibland funkar annorlunda än de flesta andra. Livet påverkas på olika sätt för olika personer som har asperger. Tänk på att många saker som den med asperger tycker är jobbigt, kan vara jobbigt för andra också. Vad innebär asperger? Att ha asperger är olika för olika personer. Dina särskilda intressen upptar en stor del av din tid.Du är uthållig och bra på att fokusera när det handlar om saker som du gillar.Du har lätt att lära dig mycket om sånt som du tycker är intressant.Det är ofta svårt att förstå hur andra tänker och upplever saker. Vad kan jag göra själv? Om du har asperger gillar du kanske fasta rutiner, som gör att du inte behöver improvisera så mycket. Bra om andra vet hur du funkar Related:  frokenborgSpecialpedagogikakhter

The top 20 teaching and learning principles The APA-supported Coalition for Psychology in Schools and Education has condensed the most important psychological science on PreK–12 teaching and learning into 20 principles: Students' beliefs or perceptions about intelligence and ability affect their cognitive functioning and learning. What students already know affects their learning. Students' cognitive development and learning are not limited by general stages of development. Learning is based on context, so generalizing learning to new contexts is not spontaneous but instead needs to be facilitated. To download the report, visit APA. "Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" – Man kan tänka sig en triangel där själva basens insatser når alla elever och personal på skolan. Mitteninsatserna är för de med större behov medan toppen består av individuella analyser och intensiva insatser för elever med stora svårigheter, säger Peter Karlsson, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han och beteendeanalytiker Marie Grafström, båda från Psykologpartners Pedagogik & utveckling i Stockholm, arbetar tillsammans för att implementera Skolövergripande beteendestöd i skolan – en metod som syftar till att göra skolans personal och elever mer fokuserade på det som är bra, än det som är dåligt. Skolövergripande beteendestöd, SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) är ett evidensbaserat förhållningssätt som används i många brittiska och amerikanska skolor. – All personal behöver ha en gemensam grundsyn. – Alla skolans miljöer involveras. I media debatteras ofta studiero och försämrade skolresultat. – Alla vill ha ordning och reda, struktur i skolan.

Vardagsliv med Aspergers syndrom : om att komma vidare efter diagnosen - Carolina Lindberg, Malin Valsö - Bok (9789172058842) Boken Vardagsliv med Aspergers syndrom - om att komma vidare efter diagnosen riktar sig till dig som fått diagnos Aspergers syndrom eller annat autismspektrumtillstånd (AST) och som vill veta mer. I boken ges svar på många av de frågor som kan dyka upp under den första tiden med en ny diagnos. Boken beskriver både möjligheter och svårigheter på ett vardagligt och lättillgängligt sätt med värme, allvar och humor. Den passar också att läsa för anhöriga och professionella som vill få en inblick i hur livet med diagnos kan vara. Boken beskriver diagnosen och vad den kan innebära, vad som kan bli krångligt och författarna ger tips som kan göra vardagen lite lättare. Du kan läsa boken när det passar dig; kanske är det direkt i anslutning till att diagnosen ställs, kanske är det när du haft tid att själv fundera. Carolina Lindberg och Malin Valsö har tidigare skrivit Familjevardag med autism och asperger - om att komma vidare efter diagnosen. + Visa hela texten - Visa kortare text Kundrecensioner

Understanding High Functioning Autism Autism Spectrum Disorders can be…well confusing. No two children are alike. No two cases are the same. I am not a doctor or a therapist. I do not have all the answers. However, I am a mom raising a child with autism and an educator who worked in early intervention. I am not going to try to pretend to be an expert in this – because I am by no means an expert here. When my daughter was first diagnosed with ASD we were told she would be non-verbal. As a parent I felt like I was back at square one fighting for everything that helped my daughter get to where she needed to be. But the educator in me knew better, it had seen children regress as services were cut back. Let’s first establish what Autism is. High Functioning Autism doesn’t exhibit itself easily to those that aren’t already aware of an individual’s diagnosis. Some signs of High Functioning Autism: So how exactly does High Functioning Autism differ from Autism and Asperger? My thoughts are- the spectrum comes in many different forms.

10 Common Misconceptions About The Flipped Classroom 10 Common Misconceptions About The Flipped Classroom by Kelly Walsh, emergingedtech.com What have you heard about the flipped classroom? That it’s just the latest education fad? Following are 10 of the most common erroneous ideas about flipped teaching and learning that you may come across, and a brief explanation of why each of them is misinformed. 1. Flipped instruction, a.k.a. the flipped classroom, is an evolution of the phrase “reverse instruction”, which first appeared in print in 20001. 2. As attested to above, the concept of was formally birthed about a decade and a half ago and has been gaining steam ever since. 3. One of the main things I try to clear up right away when I introduce flipped instruction to teachers is that they have to flip all or most of their content. 4. This just doesn’t make sense. 5. 6. 7. 8. Digital learning content can take many forms. 9. 10. (1) Lage, M.J., Platt, G.J., & Treglia, M. (2000).

Free for All: NYPL Enhances Public Domain Collections For Sharing and Reuse Today we are proud to announce that out-of-copyright materials in NYPL Digital Collections are now available as high-resolution downloads. No permission required, no hoops to jump through: just go forth and reuse! The release of more than 180,000 digitized items represents both a simplification and an enhancement of digital access to a trove of unique and rare materials: a removal of administration fees and processes from public domain content, and also improvements to interfaces — popular and technical — to the digital assets themselves. To encourage novel uses of our digital resources, we are also now accepting applications for a new Remix Residency program. To provide further inspiration for reuse, the NYPL Labs team has also released several demonstration projects delving into specific collections, as well as a visual browsing tool allowing users to explore the public domain collections at scale.

Skollagen Del 3 – PYS Undantagbestämmelsen eller PYS-paragrafen som den också kallas har som syfte att ge elever, som annars inte har haft någon möjlighet att nå ett betyg i ett visst ämne, samma förutsättningar som alla andra. Kravet för att omfattas av paragrafen är att eleven ska ha en funktionsnedsättning som utgör ett direkt hinder att nå kunskapskravet. Om elevens svårigheter kan avhjälpas med särskilt stöd bör inte paragrafen tillämpas, utan det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges. – Jag tycker att en NPF-diagnos generellt bör anses falla inom ramen för vad som kan avhjälpas med särskilt stöd. Undantagsbestämmelser kan bli björntjänst Enligt Mikael Hellstadius ska Undantagsbestämmelsen tillämpas mycket restriktivt. – Funktionsnedsättningen ska vara direkt förhindrande, och hindret ska inte kunna försvinna med hjälp av särskilt stöd. – Undantagsbestämmelsen är inte tänkt att användas så. – Men var står det?

Vill du ha hjälp? - Nej tack gärna! - Carolina Lindberg, Jill Carlberg Söderlund, Agneta Lindberg, Malin Valsö - Bok (9789172059337) Alla vi som jobbar med att ge stöd i olika former till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vet att det aldrig räcker med en färdig mall för hur möten eller insatser ska se ut. Vår förmåga att orka och kunna möta människan, att skapa förtroende och att förstå varandra har en avgörande betydelse. Ur innehålletVill du ha hjälp - Nej tack gärna handlar om rollen som yrkesperson och om människor som tänker annorlunda än de flesta - och om svårigheter och möjligheter att mötas. Här delar vi med oss av de verktyg vi själva haft nytta av för att insatsen ska bli så bra som möjligt och hoppas att de kan väcka inspiration. Människors berättelser berör och ger såväl inspiration som medkänsla. + Visa hela texten - Visa kortare text Kundrecensioner Bli först att betygsätta och recensera boken Vill du ha hjälp? Bloggat om Vill du ha hjälp?

What the Mother of an Autistic Child Wants Teachers to Know At first, my friend Leigh didn’t want me to air this episode. We recorded the interview and I sent her the finished version to see what she thought. I got a call the next day. “I’m so sorry to have wasted your time,” she said, “but my husband and I just listened and we realized that if our daughter ever heard it, she would die of embarrassment.” Though I understood her concern, I hated the fact that so many people would miss out on hearing the interview, because some of the things Leigh talked about just crushed my heart. Other teachers — other people need to hear this. We originally sat down to talk because I was reading a book called The Reason I Jump, and I wanted to know what she thought about it. A few days after her phone call, I asked Leigh if she would be willing to have me air the episode with the names bleeped out, and all other identifying information removed. One-minute preview: Listen to the full episode here: Advertisement

Lite om begrepp i allmänhet och om begreppet flippat klassrum i synnerhet | I I diskursen kring skolan florerar massor av begrepp som vi alla har vårt unika förhållande till, och som dessutom kan bli värdeladdade utifrån hur vi definierar dem och hur vi känner inför dem. Begrepp som klassrum, läromedel, raster och läxor är för många självklara när man pratar skola. Sedan har vi nya begrepp som uppkommit under senare år och som ofta används som om det vore självklart vad de står för; och som dessutom ofta behandlas som om de självklart ska ha en positiv laddning. Här har vi begrepp som en-till-en, omdefinierat lärande, The Big Five och flippat klassrum. Flippat klassrum För många handlar flippat klassrum om att läraren filmar sin genomgång så att eleverna kan titta på den i förväg hemma för att sedan föra diskussioner eller laborera utifrån den i klassrummet. När jag tänker på upplägget av skolarbetet vid min tidigare arbetsplats i grundskolan har det nog alltid kunnat anses som flippat om man ser begreppet i en vidare kontext än den jag beskriver ovan.

Ställ en fråga och välj en mening För att eleverna ska ges utrymme att tänka fritt brukar jag lägga in två enkla övningar som är snarlika varandra. Att ”tänka fritt” kan för en del elever vara svårt och ofta blir det inga tankar alls. Upplägget nedan ger det stöd som eleverna behöver utan att för den skull begränsa. Tillvägagångssättet är detsamma för båda aktiviteterna. Jag brukar alltid inleda med att visa hur jag gör genom att lyfta några exempel ur förgående kapitel. Efter läsningen väljer eleven en del ur texten, tänker, formulerar kommentarer eller frågor i huvudet.I mindre grupper (3-4 elever) presenterar eleven sin valda text, kommentarer och frågor. Ställ en fråga Stanna vid ett tillfälle i boken där en person gör, säger eller tänker något. Välj en mening Välj en mening ur texten som väcker dina tankar. ”Nils som brukar säga tre ord i kvarten ungefär, och nu babblar han plötsligt en hel massa på en gång”. Varför gör han det? ”Känns det annorlunda? Är det bara hon som har fått känslor?

Related: